BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4174 | Date: 08-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

દિલ દિલને તો ચાહે છે, દિલવાળાના દીદાર તો ચાહે છે

  No Audio

Dil Dilane To Chahe Che , Dilawalana Didaar To Chahe Che

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1992-09-08 1992-09-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16161 દિલ દિલને તો ચાહે છે, દિલવાળાના દીદાર તો ચાહે છે દિલ દિલને તો ચાહે છે, દિલવાળાના દીદાર તો ચાહે છે
જગની ઝંઝટથી તો એ ભાગે છે, ભાવભર્યા દિલને સ્વીકારે છે
દિલ પૂર્ણ પ્રેમ તો માગે છે, પ્રેમનું પ્રેમપાત્ર બનવા ચાહે છે
દિલ ના કોઈનું બૂરું ચાહે છે, બૂરું ચાહનારનું પણ હિત એ ચાહે છે
આવા દિલની ઝંખના જાગે છે, પ્રભુ વિના ના કોઈ એ તો આપે છે
અન્યનું દુઃખ એ તો ભાંગે છે, સુખ સદા એમાં એ તો પામે છે
પ્રેમનું દર્દ તો એ સ્વીકારે છે, અન્યના દુઃખ દર્દ એ તો જાણે છે
દિલ એક થવા તો માંગે છે, એવા દિલની ખોજ પાછળ લાગે છે
સ્વાર્થની દુર્ગંધથી એ તો ભાગે છે, પ્રેમ વિના ના એ કાંઈ ચાહે છે
Gujarati Bhajan no. 4174 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દિલ દિલને તો ચાહે છે, દિલવાળાના દીદાર તો ચાહે છે
જગની ઝંઝટથી તો એ ભાગે છે, ભાવભર્યા દિલને સ્વીકારે છે
દિલ પૂર્ણ પ્રેમ તો માગે છે, પ્રેમનું પ્રેમપાત્ર બનવા ચાહે છે
દિલ ના કોઈનું બૂરું ચાહે છે, બૂરું ચાહનારનું પણ હિત એ ચાહે છે
આવા દિલની ઝંખના જાગે છે, પ્રભુ વિના ના કોઈ એ તો આપે છે
અન્યનું દુઃખ એ તો ભાંગે છે, સુખ સદા એમાં એ તો પામે છે
પ્રેમનું દર્દ તો એ સ્વીકારે છે, અન્યના દુઃખ દર્દ એ તો જાણે છે
દિલ એક થવા તો માંગે છે, એવા દિલની ખોજ પાછળ લાગે છે
સ્વાર્થની દુર્ગંધથી એ તો ભાગે છે, પ્રેમ વિના ના એ કાંઈ ચાહે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dila dilanē tō cāhē chē, dilavālānā dīdāra tō cāhē chē
jaganī jhaṁjhaṭathī tō ē bhāgē chē, bhāvabharyā dilanē svīkārē chē
dila pūrṇa prēma tō māgē chē, prēmanuṁ prēmapātra banavā cāhē chē
dila nā kōīnuṁ būruṁ cāhē chē, būruṁ cāhanāranuṁ paṇa hita ē cāhē chē
āvā dilanī jhaṁkhanā jāgē chē, prabhu vinā nā kōī ē tō āpē chē
anyanuṁ duḥkha ē tō bhāṁgē chē, sukha sadā ēmāṁ ē tō pāmē chē
prēmanuṁ darda tō ē svīkārē chē, anyanā duḥkha darda ē tō jāṇē chē
dila ēka thavā tō māṁgē chē, ēvā dilanī khōja pāchala lāgē chē
svārthanī durgaṁdhathī ē tō bhāgē chē, prēma vinā nā ē kāṁī cāhē chē
First...41714172417341744175...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall