Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4177 | Date: 09-Sep-1992
નિર્મળ ઝરણું બનીને જીવનમાં મને તો વહેવા દે
Nirmala jharaṇuṁ banīnē jīvanamāṁ manē tō vahēvā dē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 4177 | Date: 09-Sep-1992

નિર્મળ ઝરણું બનીને જીવનમાં મને તો વહેવા દે

  No Audio

nirmala jharaṇuṁ banīnē jīvanamāṁ manē tō vahēvā dē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1992-09-09 1992-09-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16164 નિર્મળ ઝરણું બનીને જીવનમાં મને તો વહેવા દે નિર્મળ ઝરણું બનીને જીવનમાં મને તો વહેવા દે

નિર્મળ ઝરણું નિર્મળ સરિતામાં મને તો સમાવા દે

નિર્મળ સરિતા બની, વિશાળ સાગરમાં તો ભળવા દે

વિશાળ સાગર બનીને, ધરતીની ખારાશ તો હરવા દે

છે ક્રમ આ તો જગતનો, મને નાનામાંથી મોટો બનવા દે

મને નાનું પણ સ્વચ્છ ગામડું જગમાં તો બનવા દે

મને નાના ગામમાંથી, એક નાનો જિલ્લો બનવા દે

મને નાના જિલ્લામાંથી, એક નાનો પ્રાંત બનવા દે

મને નાના પ્રાંતમાંથી એક મોટું રાષ્ટ્ર બનવા દે - છે ક્રમ...

મને એક કુંટુંબનો સભ્ય બનીને તો જીવવા દે

એક નાના કુટુંબના સભ્યમાંથી એક સમૂહ અંગ બનવા દે

એક સમૂહમાંથી એક સમષ્ટિનું અંગ તો બનવા દે

એક સમષ્ટિના અંગમાંથી, પ્રભુનું અંગ તો બનવા દે - છે ક્રમ...
View Original Increase Font Decrease Font


નિર્મળ ઝરણું બનીને જીવનમાં મને તો વહેવા દે

નિર્મળ ઝરણું નિર્મળ સરિતામાં મને તો સમાવા દે

નિર્મળ સરિતા બની, વિશાળ સાગરમાં તો ભળવા દે

વિશાળ સાગર બનીને, ધરતીની ખારાશ તો હરવા દે

છે ક્રમ આ તો જગતનો, મને નાનામાંથી મોટો બનવા દે

મને નાનું પણ સ્વચ્છ ગામડું જગમાં તો બનવા દે

મને નાના ગામમાંથી, એક નાનો જિલ્લો બનવા દે

મને નાના જિલ્લામાંથી, એક નાનો પ્રાંત બનવા દે

મને નાના પ્રાંતમાંથી એક મોટું રાષ્ટ્ર બનવા દે - છે ક્રમ...

મને એક કુંટુંબનો સભ્ય બનીને તો જીવવા દે

એક નાના કુટુંબના સભ્યમાંથી એક સમૂહ અંગ બનવા દે

એક સમૂહમાંથી એક સમષ્ટિનું અંગ તો બનવા દે

એક સમષ્ટિના અંગમાંથી, પ્રભુનું અંગ તો બનવા દે - છે ક્રમ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nirmala jharaṇuṁ banīnē jīvanamāṁ manē tō vahēvā dē

nirmala jharaṇuṁ nirmala saritāmāṁ manē tō samāvā dē

nirmala saritā banī, viśāla sāgaramāṁ tō bhalavā dē

viśāla sāgara banīnē, dharatīnī khārāśa tō haravā dē

chē krama ā tō jagatanō, manē nānāmāṁthī mōṭō banavā dē

manē nānuṁ paṇa svaccha gāmaḍuṁ jagamāṁ tō banavā dē

manē nānā gāmamāṁthī, ēka nānō jillō banavā dē

manē nānā jillāmāṁthī, ēka nānō prāṁta banavā dē

manē nānā prāṁtamāṁthī ēka mōṭuṁ rāṣṭra banavā dē - chē krama...

manē ēka kuṁṭuṁbanō sabhya banīnē tō jīvavā dē

ēka nānā kuṭuṁbanā sabhyamāṁthī ēka samūha aṁga banavā dē

ēka samūhamāṁthī ēka samaṣṭinuṁ aṁga tō banavā dē

ēka samaṣṭinā aṁgamāṁthī, prabhunuṁ aṁga tō banavā dē - chē krama...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4177 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...417441754176...Last