Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4179 | Date: 09-Sep-1992
સુખદુઃખમાં તો હૈયાંને સંભાળજો રે, સુખદુઃખમાં હૈયાંને સંભાળજો
Sukhaduḥkhamāṁ tō haiyāṁnē saṁbhālajō rē, sukhaduḥkhamāṁ haiyāṁnē saṁbhālajō

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 4179 | Date: 09-Sep-1992

સુખદુઃખમાં તો હૈયાંને સંભાળજો રે, સુખદુઃખમાં હૈયાંને સંભાળજો

  No Audio

sukhaduḥkhamāṁ tō haiyāṁnē saṁbhālajō rē, sukhaduḥkhamāṁ haiyāṁnē saṁbhālajō

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1992-09-09 1992-09-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16166 સુખદુઃખમાં તો હૈયાંને સંભાળજો રે, સુખદુઃખમાં હૈયાંને સંભાળજો સુખદુઃખમાં તો હૈયાંને સંભાળજો રે, સુખદુઃખમાં હૈયાંને સંભાળજો

જાશે લાગી તો ઠેસ એને તો, અવગણના જ્યાં એની તો કરશો રે

ચાહના ચાહના એ તો ખીલતું જાશે, ના બીજું એ તો સ્વીકારે રે

મળવાને હળવા, ઉત્સુક એ તો રહેશે, આવકાર સાચો જ્યાં એ પામશે રે

કોમળ રહેવા સદા એ તો ચાહે, બનતા કઠોર વાર ના એને લાગશે રે

દુઃખે દુઃખે દુઃખી જલદી એ તો થાતું, સુખને સદા એ તો સત્કારશે રે

પ્રેમને જ્યાં એ સત્કારશે, કરવા સહન બધું તૈયાર એ તો થાશે રે

પ્રેમ જોઈને વળશે એ તો ત્યાં, પ્રેમ વિના ના બીજું એ તો ચાહે રે

જોશે રાહ સદા એ તો પ્રેમ ને ભાવની, મસ્ત એમાં એ તો રહેશે રે

બનશે જ્યાં એ તો કાબૂ બહાર, ના હાથમાં ત્યારે એ તો રહેશે રે
View Original Increase Font Decrease Font


સુખદુઃખમાં તો હૈયાંને સંભાળજો રે, સુખદુઃખમાં હૈયાંને સંભાળજો

જાશે લાગી તો ઠેસ એને તો, અવગણના જ્યાં એની તો કરશો રે

ચાહના ચાહના એ તો ખીલતું જાશે, ના બીજું એ તો સ્વીકારે રે

મળવાને હળવા, ઉત્સુક એ તો રહેશે, આવકાર સાચો જ્યાં એ પામશે રે

કોમળ રહેવા સદા એ તો ચાહે, બનતા કઠોર વાર ના એને લાગશે રે

દુઃખે દુઃખે દુઃખી જલદી એ તો થાતું, સુખને સદા એ તો સત્કારશે રે

પ્રેમને જ્યાં એ સત્કારશે, કરવા સહન બધું તૈયાર એ તો થાશે રે

પ્રેમ જોઈને વળશે એ તો ત્યાં, પ્રેમ વિના ના બીજું એ તો ચાહે રે

જોશે રાહ સદા એ તો પ્રેમ ને ભાવની, મસ્ત એમાં એ તો રહેશે રે

બનશે જ્યાં એ તો કાબૂ બહાર, ના હાથમાં ત્યારે એ તો રહેશે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sukhaduḥkhamāṁ tō haiyāṁnē saṁbhālajō rē, sukhaduḥkhamāṁ haiyāṁnē saṁbhālajō

jāśē lāgī tō ṭhēsa ēnē tō, avagaṇanā jyāṁ ēnī tō karaśō rē

cāhanā cāhanā ē tō khīlatuṁ jāśē, nā bījuṁ ē tō svīkārē rē

malavānē halavā, utsuka ē tō rahēśē, āvakāra sācō jyāṁ ē pāmaśē rē

kōmala rahēvā sadā ē tō cāhē, banatā kaṭhōra vāra nā ēnē lāgaśē rē

duḥkhē duḥkhē duḥkhī jaladī ē tō thātuṁ, sukhanē sadā ē tō satkāraśē rē

prēmanē jyāṁ ē satkāraśē, karavā sahana badhuṁ taiyāra ē tō thāśē rē

prēma jōīnē valaśē ē tō tyāṁ, prēma vinā nā bījuṁ ē tō cāhē rē

jōśē rāha sadā ē tō prēma nē bhāvanī, masta ēmāṁ ē tō rahēśē rē

banaśē jyāṁ ē tō kābū bahāra, nā hāthamāṁ tyārē ē tō rahēśē rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4179 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...417741784179...Last