BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4179 | Date: 09-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

સુખદુઃખમાં તો હૈયાંને સંભાળજો રે, સુખદુઃખમાં હૈયાંને સંભાળજો

  No Audio

Sukhdukhma To Haiyane Sambhaljo Re, Sukhdukhma Haiyane Sambhaljo

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1992-09-09 1992-09-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16166 સુખદુઃખમાં તો હૈયાંને સંભાળજો રે, સુખદુઃખમાં હૈયાંને સંભાળજો સુખદુઃખમાં તો હૈયાંને સંભાળજો રે, સુખદુઃખમાં હૈયાંને સંભાળજો
જાશે લાગી તો ઠેસ એને તો, અવગણના જ્યાં એની તો કરશો રે
ચાહના ચાહના એ તો ખીલતું જાશે, ના બીજું એ તો સ્વીકારે રે
મળવાને હળવા, ઉત્સુક એ તો રહેશે, આવકાર સાચો જ્યાં એ પામશે રે
કોમળ રહેવા સદા એ તો ચાહે, બનતા કઠોર વાર ના એને લાગશે રે
દુઃખે દુઃખે દુઃખી જલદી એ તો થાતું, સુખને સદા એ તો સત્કારશે રે
પ્રેમને જ્યાં એ સત્કારશે, કરવા સહન બધું તૈયાર એ તો થાશે રે
પ્રેમ જોઈને વળશે એ તો ત્યાં, પ્રેમ વિના ના બીજું એ તો ચાહે રે
જોશે રાહ સદા એ તો પ્રેમ ને ભાવની, મસ્ત એમાં એ તો રહેશે રે
બનશે જ્યાં એ તો કાબૂ બહાર, ના હાથમાં ત્યારે એ તો રહેશે રે
Gujarati Bhajan no. 4179 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સુખદુઃખમાં તો હૈયાંને સંભાળજો રે, સુખદુઃખમાં હૈયાંને સંભાળજો
જાશે લાગી તો ઠેસ એને તો, અવગણના જ્યાં એની તો કરશો રે
ચાહના ચાહના એ તો ખીલતું જાશે, ના બીજું એ તો સ્વીકારે રે
મળવાને હળવા, ઉત્સુક એ તો રહેશે, આવકાર સાચો જ્યાં એ પામશે રે
કોમળ રહેવા સદા એ તો ચાહે, બનતા કઠોર વાર ના એને લાગશે રે
દુઃખે દુઃખે દુઃખી જલદી એ તો થાતું, સુખને સદા એ તો સત્કારશે રે
પ્રેમને જ્યાં એ સત્કારશે, કરવા સહન બધું તૈયાર એ તો થાશે રે
પ્રેમ જોઈને વળશે એ તો ત્યાં, પ્રેમ વિના ના બીજું એ તો ચાહે રે
જોશે રાહ સદા એ તો પ્રેમ ને ભાવની, મસ્ત એમાં એ તો રહેશે રે
બનશે જ્યાં એ તો કાબૂ બહાર, ના હાથમાં ત્યારે એ તો રહેશે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sukhaduḥkhamāṁ tō haiyāṁnē saṁbhālajō rē, sukhaduḥkhamāṁ haiyāṁnē saṁbhālajō
jāśē lāgī tō ṭhēsa ēnē tō, avagaṇanā jyāṁ ēnī tō karaśō rē
cāhanā cāhanā ē tō khīlatuṁ jāśē, nā bījuṁ ē tō svīkārē rē
malavānē halavā, utsuka ē tō rahēśē, āvakāra sācō jyāṁ ē pāmaśē rē
kōmala rahēvā sadā ē tō cāhē, banatā kaṭhōra vāra nā ēnē lāgaśē rē
duḥkhē duḥkhē duḥkhī jaladī ē tō thātuṁ, sukhanē sadā ē tō satkāraśē rē
prēmanē jyāṁ ē satkāraśē, karavā sahana badhuṁ taiyāra ē tō thāśē rē
prēma jōīnē valaśē ē tō tyāṁ, prēma vinā nā bījuṁ ē tō cāhē rē
jōśē rāha sadā ē tō prēma nē bhāvanī, masta ēmāṁ ē tō rahēśē rē
banaśē jyāṁ ē tō kābū bahāra, nā hāthamāṁ tyārē ē tō rahēśē rē
First...41764177417841794180...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall