Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 128 | Date: 10-Apr-1985
રાહ જગદંબાની તું ચૂકતો નહીં, તું ચૂકતો નહીં
Rāha jagadaṁbānī tuṁ cūkatō nahīṁ, tuṁ cūkatō nahīṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 128 | Date: 10-Apr-1985

રાહ જગદંબાની તું ચૂકતો નહીં, તું ચૂકતો નહીં

  Audio

rāha jagadaṁbānī tuṁ cūkatō nahīṁ, tuṁ cūkatō nahīṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-04-10 1985-04-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1617 રાહ જગદંબાની તું ચૂકતો નહીં, તું ચૂકતો નહીં રાહ જગદંબાની તું ચૂકતો નહીં, તું ચૂકતો નહીં

લપસણી રાહ આવશે ઘણી, જોઈને ચાલવું ભૂલતો નહીં

ક્રોધ હૈયામાં જાગે ત્યારે, ગમ ખાવી ચૂકતો નહીં

વેર જાગે જો હૈયામાં, માફ કરવું તું ભૂલતો નહીં

વડીલોને માન દેવાનું, જિંદગીમાં તું ચૂકતો નહીં

નાનાનું પણ માન જાળવવું, કદી તું ભૂલતો નહીં

સદ્જ્ઞાન મળે તને ત્યાંથી, લેવું તું ચૂકતો નહીં

હરપળે `મા' ને યાદ કરવી, તું હવે ભૂલતો નહીં

સત્કર્મો કરવાનું આ જિંદગીમાં, તું ચૂકતો નહીં

જિંદગી છે બે દિનની, એ કદી તું ભૂલતો નહીં

દુઃખના દિવસોમાં હિંમત રાખવી, તું ચૂકતો નહીં

સુખનો સૂર્ય ઊગશે એક દિવસ, એ તું ભૂલતો નહીં

પરસ્ત્રીને માત ગણવી, તું કદીયે ચૂકતો નહીં

પરનિંદાથી દૂર રહેવું, કદી તું ભૂલતો નહીં
https://www.youtube.com/watch?v=VYgW_yoQEgE
View Original Increase Font Decrease Font


રાહ જગદંબાની તું ચૂકતો નહીં, તું ચૂકતો નહીં

લપસણી રાહ આવશે ઘણી, જોઈને ચાલવું ભૂલતો નહીં

ક્રોધ હૈયામાં જાગે ત્યારે, ગમ ખાવી ચૂકતો નહીં

વેર જાગે જો હૈયામાં, માફ કરવું તું ભૂલતો નહીં

વડીલોને માન દેવાનું, જિંદગીમાં તું ચૂકતો નહીં

નાનાનું પણ માન જાળવવું, કદી તું ભૂલતો નહીં

સદ્જ્ઞાન મળે તને ત્યાંથી, લેવું તું ચૂકતો નહીં

હરપળે `મા' ને યાદ કરવી, તું હવે ભૂલતો નહીં

સત્કર્મો કરવાનું આ જિંદગીમાં, તું ચૂકતો નહીં

જિંદગી છે બે દિનની, એ કદી તું ભૂલતો નહીં

દુઃખના દિવસોમાં હિંમત રાખવી, તું ચૂકતો નહીં

સુખનો સૂર્ય ઊગશે એક દિવસ, એ તું ભૂલતો નહીં

પરસ્ત્રીને માત ગણવી, તું કદીયે ચૂકતો નહીં

પરનિંદાથી દૂર રહેવું, કદી તું ભૂલતો નહીં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rāha jagadaṁbānī tuṁ cūkatō nahīṁ, tuṁ cūkatō nahīṁ

lapasaṇī rāha āvaśē ghaṇī, jōīnē cālavuṁ bhūlatō nahīṁ

krōdha haiyāmāṁ jāgē tyārē, gama khāvī cūkatō nahīṁ

vēra jāgē jō haiyāmāṁ, māpha karavuṁ tuṁ bhūlatō nahīṁ

vaḍīlōnē māna dēvānuṁ, jiṁdagīmāṁ tuṁ cūkatō nahīṁ

nānānuṁ paṇa māna jālavavuṁ, kadī tuṁ bhūlatō nahīṁ

sadjñāna malē tanē tyāṁthī, lēvuṁ tuṁ cūkatō nahīṁ

harapalē `mā' nē yāda karavī, tuṁ havē bhūlatō nahīṁ

satkarmō karavānuṁ ā jiṁdagīmāṁ, tuṁ cūkatō nahīṁ

jiṁdagī chē bē dinanī, ē kadī tuṁ bhūlatō nahīṁ

duḥkhanā divasōmāṁ hiṁmata rākhavī, tuṁ cūkatō nahīṁ

sukhanō sūrya ūgaśē ēka divasa, ē tuṁ bhūlatō nahīṁ

parastrīnē māta gaṇavī, tuṁ kadīyē cūkatō nahīṁ

paraniṁdāthī dūra rahēvuṁ, kadī tuṁ bhūlatō nahīṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka says....

Don't lose the path that leads you to the Divine; make sure not to lose it, make sure not to lose it

There will be slippery slopes many, make sure to watch your step carefully.

Whenever rage and anger bother you make sure to keep quite humbly.

If you feel enmity towards someone, try to be kind to them and make sure you forgive them.

Show respect to elders as well as the young; make sure not to forget that.

Wherever you get wisdom from, make sure to imbibe it.

Remember the Divine in every moment, make sure you don't forget that.

You make sure to perform good deeds, never forget that.

Life is short always remember that, sorrow and happiness will come and go you must not forget that.

Make sure you see in every women, besides your wife/partner, your mother.

Always abstain from gossip and criticism; you must never forget that.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 128 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

રાહ જગદંબાની તું ચૂકતો નહીં, તું ચૂકતો નહીંરાહ જગદંબાની તું ચૂકતો નહીં, તું ચૂકતો નહીં

લપસણી રાહ આવશે ઘણી, જોઈને ચાલવું ભૂલતો નહીં

ક્રોધ હૈયામાં જાગે ત્યારે, ગમ ખાવી ચૂકતો નહીં

વેર જાગે જો હૈયામાં, માફ કરવું તું ભૂલતો નહીં

વડીલોને માન દેવાનું, જિંદગીમાં તું ચૂકતો નહીં

નાનાનું પણ માન જાળવવું, કદી તું ભૂલતો નહીં

સદ્જ્ઞાન મળે તને ત્યાંથી, લેવું તું ચૂકતો નહીં

હરપળે `મા' ને યાદ કરવી, તું હવે ભૂલતો નહીં

સત્કર્મો કરવાનું આ જિંદગીમાં, તું ચૂકતો નહીં

જિંદગી છે બે દિનની, એ કદી તું ભૂલતો નહીં

દુઃખના દિવસોમાં હિંમત રાખવી, તું ચૂકતો નહીં

સુખનો સૂર્ય ઊગશે એક દિવસ, એ તું ભૂલતો નહીં

પરસ્ત્રીને માત ગણવી, તું કદીયે ચૂકતો નહીં

પરનિંદાથી દૂર રહેવું, કદી તું ભૂલતો નહીં
1985-04-10https://i.ytimg.com/vi/VYgW_yoQEgE/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=VYgW_yoQEgE


First...127128129...Last