Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4190 | Date: 11-Sep-1992
છે બંસરી તો જ્યાં તારી પાસમાં રે, સૂર કાઢવા કેવાં, છે એ તારા હાથમાં રે
Chē baṁsarī tō jyāṁ tārī pāsamāṁ rē, sūra kāḍhavā kēvāṁ, chē ē tārā hāthamāṁ rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4190 | Date: 11-Sep-1992

છે બંસરી તો જ્યાં તારી પાસમાં રે, સૂર કાઢવા કેવાં, છે એ તારા હાથમાં રે

  No Audio

chē baṁsarī tō jyāṁ tārī pāsamāṁ rē, sūra kāḍhavā kēvāṁ, chē ē tārā hāthamāṁ rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-09-11 1992-09-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16177 છે બંસરી તો જ્યાં તારી પાસમાં રે, સૂર કાઢવા કેવાં, છે એ તારા હાથમાં રે છે બંસરી તો જ્યાં તારી પાસમાં રે, સૂર કાઢવા કેવાં, છે એ તારા હાથમાં રે

કાઢીશ સૂર એમાંથી જો તું મીઠાં રે મોહીશ સહુના એમાં તો તું ચિત્તડાં રે

કાઢીશ સૂર જો તું એમાંથી કઢંગા રે, ફરકશે ના કોઈ તો તારી પાસમાં રે

છે સપ્તસૂરો તો જ્યાં તારી સાથમાં રે, વગાડવા કેમ, છે એ તો તારા હાથમાં રે

નીકળશે સૂરો જો તારા તો લયમાં રે, ઊઠશે ડોલી હૈયાં સહુના તો એમાં રે

નીકળશે સૂરો જો કરુણાના એમાંથી એવાં રે, ભીંજાશે સહુના નયના તો એમાં રે

નીકળશે સૂર વેરનાને ક્રોધના એમાંથી રે, ડહોળી જાશે તારાને સહુના હૈયાં રે

કાઢીશ સૂર આલહાદક એમાંથી એવાં રે, ઝૂમી ઊઠશે સહુના હૈયાં તો એમાં રે

તારા સૂરે સૂરે તો જગ તારું સુધરશે કે બગડશે રે, છે એ તો તારા હાથમાં રે

સમજીને સૂર કાઢજે તું એમાંથી એવાં રે, જોઈએ જીવનમાં સાથ તને જેવાં રે
View Original Increase Font Decrease Font


છે બંસરી તો જ્યાં તારી પાસમાં રે, સૂર કાઢવા કેવાં, છે એ તારા હાથમાં રે

કાઢીશ સૂર એમાંથી જો તું મીઠાં રે મોહીશ સહુના એમાં તો તું ચિત્તડાં રે

કાઢીશ સૂર જો તું એમાંથી કઢંગા રે, ફરકશે ના કોઈ તો તારી પાસમાં રે

છે સપ્તસૂરો તો જ્યાં તારી સાથમાં રે, વગાડવા કેમ, છે એ તો તારા હાથમાં રે

નીકળશે સૂરો જો તારા તો લયમાં રે, ઊઠશે ડોલી હૈયાં સહુના તો એમાં રે

નીકળશે સૂરો જો કરુણાના એમાંથી એવાં રે, ભીંજાશે સહુના નયના તો એમાં રે

નીકળશે સૂર વેરનાને ક્રોધના એમાંથી રે, ડહોળી જાશે તારાને સહુના હૈયાં રે

કાઢીશ સૂર આલહાદક એમાંથી એવાં રે, ઝૂમી ઊઠશે સહુના હૈયાં તો એમાં રે

તારા સૂરે સૂરે તો જગ તારું સુધરશે કે બગડશે રે, છે એ તો તારા હાથમાં રે

સમજીને સૂર કાઢજે તું એમાંથી એવાં રે, જોઈએ જીવનમાં સાથ તને જેવાં રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē baṁsarī tō jyāṁ tārī pāsamāṁ rē, sūra kāḍhavā kēvāṁ, chē ē tārā hāthamāṁ rē

kāḍhīśa sūra ēmāṁthī jō tuṁ mīṭhāṁ rē mōhīśa sahunā ēmāṁ tō tuṁ cittaḍāṁ rē

kāḍhīśa sūra jō tuṁ ēmāṁthī kaḍhaṁgā rē, pharakaśē nā kōī tō tārī pāsamāṁ rē

chē saptasūrō tō jyāṁ tārī sāthamāṁ rē, vagāḍavā kēma, chē ē tō tārā hāthamāṁ rē

nīkalaśē sūrō jō tārā tō layamāṁ rē, ūṭhaśē ḍōlī haiyāṁ sahunā tō ēmāṁ rē

nīkalaśē sūrō jō karuṇānā ēmāṁthī ēvāṁ rē, bhīṁjāśē sahunā nayanā tō ēmāṁ rē

nīkalaśē sūra vēranānē krōdhanā ēmāṁthī rē, ḍahōlī jāśē tārānē sahunā haiyāṁ rē

kāḍhīśa sūra ālahādaka ēmāṁthī ēvāṁ rē, jhūmī ūṭhaśē sahunā haiyāṁ tō ēmāṁ rē

tārā sūrē sūrē tō jaga tāruṁ sudharaśē kē bagaḍaśē rē, chē ē tō tārā hāthamāṁ rē

samajīnē sūra kāḍhajē tuṁ ēmāṁthī ēvāṁ rē, jōīē jīvanamāṁ sātha tanē jēvāṁ rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4190 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...418641874188...Last