Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4193 | Date: 13-Sep-1992
ક્યાં મારે તો જાવું રે પ્રભુ, ક્યાં મારે તો જાવું (2)
Kyāṁ mārē tō jāvuṁ rē prabhu, kyāṁ mārē tō jāvuṁ (2)

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4193 | Date: 13-Sep-1992

ક્યાં મારે તો જાવું રે પ્રભુ, ક્યાં મારે તો જાવું (2)

  No Audio

kyāṁ mārē tō jāvuṁ rē prabhu, kyāṁ mārē tō jāvuṁ (2)

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-09-13 1992-09-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16180 ક્યાં મારે તો જાવું રે પ્રભુ, ક્યાં મારે તો જાવું (2) ક્યાં મારે તો જાવું રે પ્રભુ, ક્યાં મારે તો જાવું (2)

કરી ગુનો તારે જગમાં, જીવનમાં રે પ્રભુ - ક્યાં...

જગના ખૂણે ખૂણે તો પહોંચે હાથ તારા રે પ્રભુ - ક્યાં...

છટકી શકીશ જગમાં હું તો ક્યાંથી, છટકવા દઈશે મને તું તો નજરમાંથી - ક્યા

કર્યા ગુના સમજીને, કે અણસમજમાં, છટકી શકીશ એમાંથી તો ક્યાંથી - ક્યાં

કર્યા ગુના કંઈક તો લોભથી, કર્યા ગુના કંઈક તો લાલચથી - ક્યાં

કર્યા કંઈક ગુનાઓ તો તરંગમાં, કર્યા કંઈક ગૂનાઓ તો લાચારીથી - ક્યાં

કર્યા કંઈક ગુનાઓ તો વેરમાં, ક્રોધમાં, કર્યા કંઈક તો લાભની ગણતરીથી - ક્યાં

કર્યા કંઈક તો વાસનામાં તણાઈ, તો કર્યા કંઈક તો જીવનમાં ઇર્ષ્યાથી - ક્યાં

કર્યા કંઈક તો ભાગ્યના તોરમાં, કર્યા કંઈક તો જીવનમાં બેદરકારીથી - ક્યાં

રહેશે ના છુપા ગુનાઓ તો પાસે તારી, હવે ક્યાં મારે તો જાવું - ક્યાં
View Original Increase Font Decrease Font


ક્યાં મારે તો જાવું રે પ્રભુ, ક્યાં મારે તો જાવું (2)

કરી ગુનો તારે જગમાં, જીવનમાં રે પ્રભુ - ક્યાં...

જગના ખૂણે ખૂણે તો પહોંચે હાથ તારા રે પ્રભુ - ક્યાં...

છટકી શકીશ જગમાં હું તો ક્યાંથી, છટકવા દઈશે મને તું તો નજરમાંથી - ક્યા

કર્યા ગુના સમજીને, કે અણસમજમાં, છટકી શકીશ એમાંથી તો ક્યાંથી - ક્યાં

કર્યા ગુના કંઈક તો લોભથી, કર્યા ગુના કંઈક તો લાલચથી - ક્યાં

કર્યા કંઈક ગુનાઓ તો તરંગમાં, કર્યા કંઈક ગૂનાઓ તો લાચારીથી - ક્યાં

કર્યા કંઈક ગુનાઓ તો વેરમાં, ક્રોધમાં, કર્યા કંઈક તો લાભની ગણતરીથી - ક્યાં

કર્યા કંઈક તો વાસનામાં તણાઈ, તો કર્યા કંઈક તો જીવનમાં ઇર્ષ્યાથી - ક્યાં

કર્યા કંઈક તો ભાગ્યના તોરમાં, કર્યા કંઈક તો જીવનમાં બેદરકારીથી - ક્યાં

રહેશે ના છુપા ગુનાઓ તો પાસે તારી, હવે ક્યાં મારે તો જાવું - ક્યાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kyāṁ mārē tō jāvuṁ rē prabhu, kyāṁ mārē tō jāvuṁ (2)

karī gunō tārē jagamāṁ, jīvanamāṁ rē prabhu - kyāṁ...

jaganā khūṇē khūṇē tō pahōṁcē hātha tārā rē prabhu - kyāṁ...

chaṭakī śakīśa jagamāṁ huṁ tō kyāṁthī, chaṭakavā daīśē manē tuṁ tō najaramāṁthī - kyā

karyā gunā samajīnē, kē aṇasamajamāṁ, chaṭakī śakīśa ēmāṁthī tō kyāṁthī - kyāṁ

karyā gunā kaṁīka tō lōbhathī, karyā gunā kaṁīka tō lālacathī - kyāṁ

karyā kaṁīka gunāō tō taraṁgamāṁ, karyā kaṁīka gūnāō tō lācārīthī - kyāṁ

karyā kaṁīka gunāō tō vēramāṁ, krōdhamāṁ, karyā kaṁīka tō lābhanī gaṇatarīthī - kyāṁ

karyā kaṁīka tō vāsanāmāṁ taṇāī, tō karyā kaṁīka tō jīvanamāṁ irṣyāthī - kyāṁ

karyā kaṁīka tō bhāgyanā tōramāṁ, karyā kaṁīka tō jīvanamāṁ bēdarakārīthī - kyāṁ

rahēśē nā chupā gunāō tō pāsē tārī, havē kyāṁ mārē tō jāvuṁ - kyāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4193 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...418941904191...Last