BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4198 | Date: 14-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

કર્યા કર્મો જીવનમાં તેં તો કેવા, દિલ તારું, સાક્ષી એની તો પૂરવાની

  No Audio

Karya Karmo Jeevanama Te To Keva, Dil Taru, Sakshi Eni To Purvani

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-09-14 1992-09-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16185 કર્યા કર્મો જીવનમાં તેં તો કેવા, દિલ તારું, સાક્ષી એની તો પૂરવાની કર્યા કર્મો જીવનમાં તેં તો કેવા, દિલ તારું, સાક્ષી એની તો પૂરવાની
કર્યા વિચારો જીવનમાં તેં તો કેવા, આચરણ તારું તો, સાક્ષી એની પૂરવાની
કર્યો પ્રેમ જીવનમાં તેં સાચો કે ખોટો, દિલ તારું તો, સાક્ષી એની તો પુરાવાની
કેવું ઘડાયું છે ભાગ્ય તારું તો જીવનમાં, સુખદુઃખ જીવનમાં, સાક્ષી એની તો પૂરવાની
છે અંતર જીવનમાં તારું તો કેવું, રહેણી કરણી જીવનની તારી, સાક્ષી એ તો પૂરવાની
પહોંચ્યો જીવનમાં તો તું ક્યાં સુધી, વર્તન તારું જીવનમાં, સાક્ષી એની તો પૂરવાની
કર્યા કર્મો જીવનમાં તો તેં જેવા, ફળ જીવનમાં તો એના, સાક્ષી એ તો પૂરવાની
વસી ગઈ હૈયાંમાં વાત કેટલીને કેવી, સમજશક્તિ તારી, સાક્ષી એની તો પૂરવાની
રાખી શક્યો ક્રોધ જીવનમાં તો તું કેટલો કાબૂમાં, સંયમ સાક્ષી એની તો પૂરવાની
બદલાયા ભાવો મુખ પર તો ચહેરાના તારા, અંતરની સાક્ષી એ તો પૂરવાની
Gujarati Bhajan no. 4198 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કર્યા કર્મો જીવનમાં તેં તો કેવા, દિલ તારું, સાક્ષી એની તો પૂરવાની
કર્યા વિચારો જીવનમાં તેં તો કેવા, આચરણ તારું તો, સાક્ષી એની પૂરવાની
કર્યો પ્રેમ જીવનમાં તેં સાચો કે ખોટો, દિલ તારું તો, સાક્ષી એની તો પુરાવાની
કેવું ઘડાયું છે ભાગ્ય તારું તો જીવનમાં, સુખદુઃખ જીવનમાં, સાક્ષી એની તો પૂરવાની
છે અંતર જીવનમાં તારું તો કેવું, રહેણી કરણી જીવનની તારી, સાક્ષી એ તો પૂરવાની
પહોંચ્યો જીવનમાં તો તું ક્યાં સુધી, વર્તન તારું જીવનમાં, સાક્ષી એની તો પૂરવાની
કર્યા કર્મો જીવનમાં તો તેં જેવા, ફળ જીવનમાં તો એના, સાક્ષી એ તો પૂરવાની
વસી ગઈ હૈયાંમાં વાત કેટલીને કેવી, સમજશક્તિ તારી, સાક્ષી એની તો પૂરવાની
રાખી શક્યો ક્રોધ જીવનમાં તો તું કેટલો કાબૂમાં, સંયમ સાક્ષી એની તો પૂરવાની
બદલાયા ભાવો મુખ પર તો ચહેરાના તારા, અંતરની સાક્ષી એ તો પૂરવાની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karyā karmō jīvanamāṁ tēṁ tō kēvā, dila tāruṁ, sākṣī ēnī tō pūravānī
karyā vicārō jīvanamāṁ tēṁ tō kēvā, ācaraṇa tāruṁ tō, sākṣī ēnī pūravānī
karyō prēma jīvanamāṁ tēṁ sācō kē khōṭō, dila tāruṁ tō, sākṣī ēnī tō purāvānī
kēvuṁ ghaḍāyuṁ chē bhāgya tāruṁ tō jīvanamāṁ, sukhaduḥkha jīvanamāṁ, sākṣī ēnī tō pūravānī
chē aṁtara jīvanamāṁ tāruṁ tō kēvuṁ, rahēṇī karaṇī jīvananī tārī, sākṣī ē tō pūravānī
pahōṁcyō jīvanamāṁ tō tuṁ kyāṁ sudhī, vartana tāruṁ jīvanamāṁ, sākṣī ēnī tō pūravānī
karyā karmō jīvanamāṁ tō tēṁ jēvā, phala jīvanamāṁ tō ēnā, sākṣī ē tō pūravānī
vasī gaī haiyāṁmāṁ vāta kēṭalīnē kēvī, samajaśakti tārī, sākṣī ēnī tō pūravānī
rākhī śakyō krōdha jīvanamāṁ tō tuṁ kēṭalō kābūmāṁ, saṁyama sākṣī ēnī tō pūravānī
badalāyā bhāvō mukha para tō cahērānā tārā, aṁtaranī sākṣī ē tō pūravānī
First...41964197419841994200...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall