Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 130 | Date: 11-Apr-1985
પીળું એટલું સોનું નહીં, ચમકે એ નથી બધા હીરા
Pīluṁ ēṭaluṁ sōnuṁ nahīṁ, camakē ē nathī badhā hīrā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 130 | Date: 11-Apr-1985

પીળું એટલું સોનું નહીં, ચમકે એ નથી બધા હીરા

  Audio

pīluṁ ēṭaluṁ sōnuṁ nahīṁ, camakē ē nathī badhā hīrā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-04-11 1985-04-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1619 પીળું એટલું સોનું નહીં, ચમકે એ નથી બધા હીરા પીળું એટલું સોનું નહીં, ચમકે એ નથી બધા હીરા

કસોટીમાં જે પાર ઊતરે, જાણજો એને શૂરવીરા

કાળી એટલી કોયલ નહીં, સફેદ હોય એ નથી બધા બગલા

સાચા તો ગણ્યા જ મળે, અરે બાકી મળે ઢગલા

માનવી માનવીમાં ફેર છે, જોતાં હૈયે હેત ઊભરાય

એવા પણ આવી મળે, જેનાથી દૂર રહેવા મન થાય

મૂલ્ય થાય હાથીદાંતનું ઘણું, ભલે એ ખોટા કહેવાય

દંભ સઘળે પૂજાઈ રહ્યો, કસોટી સોનાની જ થાય

ભર્યું હશે જો જળ સરોવરમાં, પથ્થર પર દૃષ્ટિ નહીં જાય

ભરી દેજો પ્રેમ તમારી દૃષ્ટિમાં, જેથી ગુણો સર્વેમાં દેખાય
https://www.youtube.com/watch?v=DbrdtvlPHmc
View Original Increase Font Decrease Font


પીળું એટલું સોનું નહીં, ચમકે એ નથી બધા હીરા

કસોટીમાં જે પાર ઊતરે, જાણજો એને શૂરવીરા

કાળી એટલી કોયલ નહીં, સફેદ હોય એ નથી બધા બગલા

સાચા તો ગણ્યા જ મળે, અરે બાકી મળે ઢગલા

માનવી માનવીમાં ફેર છે, જોતાં હૈયે હેત ઊભરાય

એવા પણ આવી મળે, જેનાથી દૂર રહેવા મન થાય

મૂલ્ય થાય હાથીદાંતનું ઘણું, ભલે એ ખોટા કહેવાય

દંભ સઘળે પૂજાઈ રહ્યો, કસોટી સોનાની જ થાય

ભર્યું હશે જો જળ સરોવરમાં, પથ્થર પર દૃષ્ટિ નહીં જાય

ભરી દેજો પ્રેમ તમારી દૃષ્ટિમાં, જેથી ગુણો સર્વેમાં દેખાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pīluṁ ēṭaluṁ sōnuṁ nahīṁ, camakē ē nathī badhā hīrā

kasōṭīmāṁ jē pāra ūtarē, jāṇajō ēnē śūravīrā

kālī ēṭalī kōyala nahīṁ, saphēda hōya ē nathī badhā bagalā

sācā tō gaṇyā ja malē, arē bākī malē ḍhagalā

mānavī mānavīmāṁ phēra chē, jōtāṁ haiyē hēta ūbharāya

ēvā paṇa āvī malē, jēnāthī dūra rahēvā mana thāya

mūlya thāya hāthīdāṁtanuṁ ghaṇuṁ, bhalē ē khōṭā kahēvāya

daṁbha saghalē pūjāī rahyō, kasōṭī sōnānī ja thāya

bharyuṁ haśē jō jala sarōvaramāṁ, paththara para dr̥ṣṭi nahīṁ jāya

bharī dējō prēma tamārī dr̥ṣṭimāṁ, jēthī guṇō sarvēmāṁ dēkhāya
English Explanation: Increase Font Decrease Font


All yellow is not gold, all that glitters is not diamond,

Who can pass the test, consider him to be the one with valour.

Black does not mean the cuckoo bird, all that is white is not the heron,

The truthful ones are very few, the others one will meet in plenty.

There is a difference in each human being, by looking one feels love for each other.

But still one will also come across such people where you want to be away from them.

The ivory tooth of elephant is considered invaluable even though it may be fake,

Hypocrisy in the world is being worshipped, the test takes place only of gold.

If the lake is filled with water, then the vision will not go on to the rocks,

Fill your vision with love, so that you can see the virtues in all.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 130 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

પીળું એટલું સોનું નહીં, ચમકે એ નથી બધા હીરાપીળું એટલું સોનું નહીં, ચમકે એ નથી બધા હીરા

કસોટીમાં જે પાર ઊતરે, જાણજો એને શૂરવીરા

કાળી એટલી કોયલ નહીં, સફેદ હોય એ નથી બધા બગલા

સાચા તો ગણ્યા જ મળે, અરે બાકી મળે ઢગલા

માનવી માનવીમાં ફેર છે, જોતાં હૈયે હેત ઊભરાય

એવા પણ આવી મળે, જેનાથી દૂર રહેવા મન થાય

મૂલ્ય થાય હાથીદાંતનું ઘણું, ભલે એ ખોટા કહેવાય

દંભ સઘળે પૂજાઈ રહ્યો, કસોટી સોનાની જ થાય

ભર્યું હશે જો જળ સરોવરમાં, પથ્થર પર દૃષ્ટિ નહીં જાય

ભરી દેજો પ્રેમ તમારી દૃષ્ટિમાં, જેથી ગુણો સર્વેમાં દેખાય
1985-04-11https://i.ytimg.com/vi/DbrdtvlPHmc/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=DbrdtvlPHmc
પીળું એટલું સોનું નહીં, ચમકે એ નથી બધા હીરાપીળું એટલું સોનું નહીં, ચમકે એ નથી બધા હીરા

કસોટીમાં જે પાર ઊતરે, જાણજો એને શૂરવીરા

કાળી એટલી કોયલ નહીં, સફેદ હોય એ નથી બધા બગલા

સાચા તો ગણ્યા જ મળે, અરે બાકી મળે ઢગલા

માનવી માનવીમાં ફેર છે, જોતાં હૈયે હેત ઊભરાય

એવા પણ આવી મળે, જેનાથી દૂર રહેવા મન થાય

મૂલ્ય થાય હાથીદાંતનું ઘણું, ભલે એ ખોટા કહેવાય

દંભ સઘળે પૂજાઈ રહ્યો, કસોટી સોનાની જ થાય

ભર્યું હશે જો જળ સરોવરમાં, પથ્થર પર દૃષ્ટિ નહીં જાય

ભરી દેજો પ્રેમ તમારી દૃષ્ટિમાં, જેથી ગુણો સર્વેમાં દેખાય
1985-04-11https://i.ytimg.com/vi/SzWZjbXRa5Q/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=SzWZjbXRa5Q


First...130131132...Last