Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4208 | Date: 17-Sep-1992
હળી મળીને પડશે રહેવું રે જીવનમાં, હળીમળીને રહેવું પડશે
Halī malīnē paḍaśē rahēvuṁ rē jīvanamāṁ, halīmalīnē rahēvuṁ paḍaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4208 | Date: 17-Sep-1992

હળી મળીને પડશે રહેવું રે જીવનમાં, હળીમળીને રહેવું પડશે

  No Audio

halī malīnē paḍaśē rahēvuṁ rē jīvanamāṁ, halīmalīnē rahēvuṁ paḍaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-09-17 1992-09-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16195 હળી મળીને પડશે રહેવું રે જીવનમાં, હળીમળીને રહેવું પડશે હળી મળીને પડશે રહેવું રે જીવનમાં, હળીમળીને રહેવું પડશે

ક્ષણે ક્ષણે હળવું ને મળવું જાગશે જગમાં, હળવું ને મળવું પડશે

તારા જેવા તો છે અનેક જગમાં, અહંને અહંના ટકરાવે જોવું પડશે

કોની ક્યારે પડશે જરૂર તો જીવનમાં, સહુની જરૂર જીવનમાં તો પડશે

અવિચારીપણાનો ભાર તો જીવનમાં, જીવનમાં સહન કરવો તો પડશે

લાવ્યા શું સાથે, લઈ જશું શું સાથે, અહીંનું અહીં રાખી જાવું પડશે

સમય મળ્યો તને જે જે હાથમાં, સદ્ઉપયોગ કરવો એનો પડશે

મુક્ત બનવું છે જ્યાં જગતમાં, વાસના ને વિકારો જીવનમાં છોડવા પડશે

શું છે તારું, શું નથી તારું, જીવનમાં બરાબર આ સમજવું પડશે

મન, વિચારોને ભાવના મેળ જીવનમાં, સદા મેળવવા તો પડશે
View Original Increase Font Decrease Font


હળી મળીને પડશે રહેવું રે જીવનમાં, હળીમળીને રહેવું પડશે

ક્ષણે ક્ષણે હળવું ને મળવું જાગશે જગમાં, હળવું ને મળવું પડશે

તારા જેવા તો છે અનેક જગમાં, અહંને અહંના ટકરાવે જોવું પડશે

કોની ક્યારે પડશે જરૂર તો જીવનમાં, સહુની જરૂર જીવનમાં તો પડશે

અવિચારીપણાનો ભાર તો જીવનમાં, જીવનમાં સહન કરવો તો પડશે

લાવ્યા શું સાથે, લઈ જશું શું સાથે, અહીંનું અહીં રાખી જાવું પડશે

સમય મળ્યો તને જે જે હાથમાં, સદ્ઉપયોગ કરવો એનો પડશે

મુક્ત બનવું છે જ્યાં જગતમાં, વાસના ને વિકારો જીવનમાં છોડવા પડશે

શું છે તારું, શું નથી તારું, જીવનમાં બરાબર આ સમજવું પડશે

મન, વિચારોને ભાવના મેળ જીવનમાં, સદા મેળવવા તો પડશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

halī malīnē paḍaśē rahēvuṁ rē jīvanamāṁ, halīmalīnē rahēvuṁ paḍaśē

kṣaṇē kṣaṇē halavuṁ nē malavuṁ jāgaśē jagamāṁ, halavuṁ nē malavuṁ paḍaśē

tārā jēvā tō chē anēka jagamāṁ, ahaṁnē ahaṁnā ṭakarāvē jōvuṁ paḍaśē

kōnī kyārē paḍaśē jarūra tō jīvanamāṁ, sahunī jarūra jīvanamāṁ tō paḍaśē

avicārīpaṇānō bhāra tō jīvanamāṁ, jīvanamāṁ sahana karavō tō paḍaśē

lāvyā śuṁ sāthē, laī jaśuṁ śuṁ sāthē, ahīṁnuṁ ahīṁ rākhī jāvuṁ paḍaśē

samaya malyō tanē jē jē hāthamāṁ, sadupayōga karavō ēnō paḍaśē

mukta banavuṁ chē jyāṁ jagatamāṁ, vāsanā nē vikārō jīvanamāṁ chōḍavā paḍaśē

śuṁ chē tāruṁ, śuṁ nathī tāruṁ, jīvanamāṁ barābara ā samajavuṁ paḍaśē

mana, vicārōnē bhāvanā mēla jīvanamāṁ, sadā mēlavavā tō paḍaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4208 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...420442054206...Last