BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 131 | Date: 12-Apr-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

હજી સવાર તારી પડી નથી

  Audio

haji savara tari padi nathi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1985-04-12 1985-04-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1620 હજી સવાર તારી પડી નથી હજી સવાર તારી પડી નથી
જ્યાં નિદ્રા તારી ઊડી નથી
મંઝિલ રહી છે દૂર તુજથી
જ્યાં રાહ હજી તેં લીધી નથી
ખોટા ખયાલોમાં રહ્યો છે અટવાઈ
જ્યાં સાચી હકીકત જડી નથી
પ્રેમની કિંમત તેં કરી નથી
જ્યાં વિરહની વેદના સહી નથી
સાચી ભક્તિ તને લાગી નથી
જ્યાં હૈયેથી માયા છૂટી નથી
સાચું સુખ તને મળ્યું નથી
જ્યાં હૈયે સંતોષ આવ્યો નથી
સાચો વૈરાગ્ય તને જાગ્યો નથી
જ્યાં હૈયેથી સંસાર છૂટ્યો નથી
પ્રભુમાં વિશ્વાસ તને બેઠો નથી
જ્યાં હૈયે પ્રેમ તને જાગ્યો નથી
હૈયે શાંતિ તને આવી નથી
જ્યાં મન તારું સ્થિર કર્યું નથી
https://www.youtube.com/watch?v=6u9zxz9Gzk0
Gujarati Bhajan no. 131 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હજી સવાર તારી પડી નથી
જ્યાં નિદ્રા તારી ઊડી નથી
મંઝિલ રહી છે દૂર તુજથી
જ્યાં રાહ હજી તેં લીધી નથી
ખોટા ખયાલોમાં રહ્યો છે અટવાઈ
જ્યાં સાચી હકીકત જડી નથી
પ્રેમની કિંમત તેં કરી નથી
જ્યાં વિરહની વેદના સહી નથી
સાચી ભક્તિ તને લાગી નથી
જ્યાં હૈયેથી માયા છૂટી નથી
સાચું સુખ તને મળ્યું નથી
જ્યાં હૈયે સંતોષ આવ્યો નથી
સાચો વૈરાગ્ય તને જાગ્યો નથી
જ્યાં હૈયેથી સંસાર છૂટ્યો નથી
પ્રભુમાં વિશ્વાસ તને બેઠો નથી
જ્યાં હૈયે પ્રેમ તને જાગ્યો નથી
હૈયે શાંતિ તને આવી નથી
જ્યાં મન તારું સ્થિર કર્યું નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hajī savāra tārī paḍī nathī
jyāṁ nidrā tārī ūḍī nathī
maṁjhila rahī chē dūra tujathī
jyāṁ rāha hajī tēṁ līdhī nathī
khōṭā khayālōmāṁ rahyō chē aṭavāī
jyāṁ sācī hakīkata jaḍī nathī
prēmanī kiṁmata tēṁ karī nathī
jyāṁ virahanī vēdanā sahī nathī
sācī bhakti tanē lāgī nathī
jyāṁ haiyēthī māyā chūṭī nathī
sācuṁ sukha tanē malyuṁ nathī
jyāṁ haiyē saṁtōṣa āvyō nathī
sācō vairāgya tanē jāgyō nathī
jyāṁ haiyēthī saṁsāra chūṭyō nathī
prabhumāṁ viśvāsa tanē bēṭhō nathī
jyāṁ haiyē prēma tanē jāgyō nathī
haiyē śāṁti tanē āvī nathī
jyāṁ mana tāruṁ sthira karyuṁ nathī

Explanation in English:
In this bhajan, Kaka (Satguru Devendra Ghia) talks about our actual state of mind and heart Which we refuse to acknowledge.
He is saying-
You haven't awakened yet, you are still in your deep sleep of ignorance.
You are far far away from your destination of salvation.
You are so involved in wrong thoughts, that you can not find the truth.
You have never valued true love, since you haven't felt the pain of separation from God.
You haven't experienced true happiness, when you haven't experienced satisfaction of meeting with God.
You haven't achieved any state of detachment , when you are still clinging to this worldly matters.
You haven't developed any faith in God yet, when your heart is not filled with love.
You haven't felt any peace, since your heart and mind keeps on wandering in thoughts.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is pointing us in the direction of needing to change our life approach.

હજી સવાર તારી પડી નથીહજી સવાર તારી પડી નથી
જ્યાં નિદ્રા તારી ઊડી નથી
મંઝિલ રહી છે દૂર તુજથી
જ્યાં રાહ હજી તેં લીધી નથી
ખોટા ખયાલોમાં રહ્યો છે અટવાઈ
જ્યાં સાચી હકીકત જડી નથી
પ્રેમની કિંમત તેં કરી નથી
જ્યાં વિરહની વેદના સહી નથી
સાચી ભક્તિ તને લાગી નથી
જ્યાં હૈયેથી માયા છૂટી નથી
સાચું સુખ તને મળ્યું નથી
જ્યાં હૈયે સંતોષ આવ્યો નથી
સાચો વૈરાગ્ય તને જાગ્યો નથી
જ્યાં હૈયેથી સંસાર છૂટ્યો નથી
પ્રભુમાં વિશ્વાસ તને બેઠો નથી
જ્યાં હૈયે પ્રેમ તને જાગ્યો નથી
હૈયે શાંતિ તને આવી નથી
જ્યાં મન તારું સ્થિર કર્યું નથી
1985-04-12https://i.ytimg.com/vi/6u9zxz9Gzk0/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=6u9zxz9Gzk0
હજી સવાર તારી પડી નથીહજી સવાર તારી પડી નથી
જ્યાં નિદ્રા તારી ઊડી નથી
મંઝિલ રહી છે દૂર તુજથી
જ્યાં રાહ હજી તેં લીધી નથી
ખોટા ખયાલોમાં રહ્યો છે અટવાઈ
જ્યાં સાચી હકીકત જડી નથી
પ્રેમની કિંમત તેં કરી નથી
જ્યાં વિરહની વેદના સહી નથી
સાચી ભક્તિ તને લાગી નથી
જ્યાં હૈયેથી માયા છૂટી નથી
સાચું સુખ તને મળ્યું નથી
જ્યાં હૈયે સંતોષ આવ્યો નથી
સાચો વૈરાગ્ય તને જાગ્યો નથી
જ્યાં હૈયેથી સંસાર છૂટ્યો નથી
પ્રભુમાં વિશ્વાસ તને બેઠો નથી
જ્યાં હૈયે પ્રેમ તને જાગ્યો નથી
હૈયે શાંતિ તને આવી નથી
જ્યાં મન તારું સ્થિર કર્યું નથી
1985-04-12https://i.ytimg.com/vi/QPaDGl-or1E/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=QPaDGl-or1E
First...131132133134135...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall