Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4217 | Date: 20-Sep-1992
અજવાળો પંથ મારો રે માડી, પ્રગટાવી હૈયે તો મારા, તારા તો દીવડા
Ajavālō paṁtha mārō rē māḍī, pragaṭāvī haiyē tō mārā, tārā tō dīvaḍā

નવરાત્રિ (Navratri)

Hymn No. 4217 | Date: 20-Sep-1992

અજવાળો પંથ મારો રે માડી, પ્રગટાવી હૈયે તો મારા, તારા તો દીવડા

  Audio

ajavālō paṁtha mārō rē māḍī, pragaṭāvī haiyē tō mārā, tārā tō dīvaḍā

નવરાત્રિ (Navratri)

1992-09-20 1992-09-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16204 અજવાળો પંથ મારો રે માડી, પ્રગટાવી હૈયે તો મારા, તારા તો દીવડા અજવાળો પંથ મારો રે માડી, પ્રગટાવી હૈયે તો મારા, તારા તો દીવડા

નવ નવ રાતની છે નવરાત્રી તારે રે માડી, પાજો અમને તારી શક્તિના ઝરણાં

એક એક રાતે, કરજો કૃપા તો એવી, તોડજો હૈયેથી મારા વિકારોના દોરડાં

મૂંઝાવું હૈયે, વ્યાપે ત્યારે તો અંધારા, કરજો દૂર પાથરી તારા તો અજવાળાં

છો જગમાં તમે એક જ સાચા, છો તમે સદા અમને, જીવનમાં સાથ દેનારા

રહ્યાં છીએ જીવનમાં ભૂલો અમે તો કરતા, છો તમે તો અમને સુધારનારા

જલતાને જલતાં રાખજે હૈયે તો અમારા, તારી ભક્તિ ભાવના તો દીવડા

પૂરીશ શ્રદ્ધાના સાથિયા, મૂકીશ એના ઉપર તારા પ્રેમના તો દીવડા

રાખજે એને ઝળહળતા ને ઝળહળતા, તારા એવા દીવડા

મળ્યાં એના તો અજવાળાં એકવાર જીવનમાં, પ્રેમે પૂજીશું તારા દીવડા
https://www.youtube.com/watch?v=iBbXzWTdl6k
View Original Increase Font Decrease Font


અજવાળો પંથ મારો રે માડી, પ્રગટાવી હૈયે તો મારા, તારા તો દીવડા

નવ નવ રાતની છે નવરાત્રી તારે રે માડી, પાજો અમને તારી શક્તિના ઝરણાં

એક એક રાતે, કરજો કૃપા તો એવી, તોડજો હૈયેથી મારા વિકારોના દોરડાં

મૂંઝાવું હૈયે, વ્યાપે ત્યારે તો અંધારા, કરજો દૂર પાથરી તારા તો અજવાળાં

છો જગમાં તમે એક જ સાચા, છો તમે સદા અમને, જીવનમાં સાથ દેનારા

રહ્યાં છીએ જીવનમાં ભૂલો અમે તો કરતા, છો તમે તો અમને સુધારનારા

જલતાને જલતાં રાખજે હૈયે તો અમારા, તારી ભક્તિ ભાવના તો દીવડા

પૂરીશ શ્રદ્ધાના સાથિયા, મૂકીશ એના ઉપર તારા પ્રેમના તો દીવડા

રાખજે એને ઝળહળતા ને ઝળહળતા, તારા એવા દીવડા

મળ્યાં એના તો અજવાળાં એકવાર જીવનમાં, પ્રેમે પૂજીશું તારા દીવડા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ajavālō paṁtha mārō rē māḍī, pragaṭāvī haiyē tō mārā, tārā tō dīvaḍā

nava nava rātanī chē navarātrī tārē rē māḍī, pājō amanē tārī śaktinā jharaṇāṁ

ēka ēka rātē, karajō kr̥pā tō ēvī, tōḍajō haiyēthī mārā vikārōnā dōraḍāṁ

mūṁjhāvuṁ haiyē, vyāpē tyārē tō aṁdhārā, karajō dūra pātharī tārā tō ajavālāṁ

chō jagamāṁ tamē ēka ja sācā, chō tamē sadā amanē, jīvanamāṁ sātha dēnārā

rahyāṁ chīē jīvanamāṁ bhūlō amē tō karatā, chō tamē tō amanē sudhāranārā

jalatānē jalatāṁ rākhajē haiyē tō amārā, tārī bhakti bhāvanā tō dīvaḍā

pūrīśa śraddhānā sāthiyā, mūkīśa ēnā upara tārā prēmanā tō dīvaḍā

rākhajē ēnē jhalahalatā nē jhalahalatā, tārā ēvā dīvaḍā

malyāṁ ēnā tō ajavālāṁ ēkavāra jīvanamāṁ, prēmē pūjīśuṁ tārā dīvaḍā
English Explanation: Increase Font Decrease Font


The lit up path of mine Oh divine mother, ignites your divine lamp in my heart.

Your Navratri is of nine nights Oh divine mother, please feed us the streams of your energy.

In each and every night please shower your grace such that it breaks the strings of the vices.

When I get confused in the heart, then darkness spreads everywhere; please remove this darkness by spreading the light of your divine lamp.

You are the only truth in the world, you are the only one who is going to support us in life.

We have been making mistakes in our lives; you are the one who can reform us.

Keep the fire of devotion to you burning and burning in our heart.

Will fill the swastika of faith and will keep the lamp of love on top of it; Keep this divine lamp of yours always shining and shining.

Having got the light of this lamp once in life; will worship your divine lamp with love.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4217 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...421342144215...Last