BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4219 | Date: 20-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

અંતરમાં રાખીશ છૂપું ઘણું તો તું, જોનાર એનો તો જોઈ જાશે

  No Audio

Antarma Rahkish Chupu Ghanu To Tu, Jonaar Eno To Joi Jase

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-09-20 1992-09-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16206 અંતરમાં રાખીશ છૂપું ઘણું તો તું, જોનાર એનો તો જોઈ જાશે અંતરમાં રાખીશ છૂપું ઘણું તો તું, જોનાર એનો તો જોઈ જાશે
અંતરમાં નીકળતો, નાનો અવાજ તારો, સાંભળનાર એનો તો સાંભળી જાશે
અંતરમાં કોઈ ખૂણે રાખીશ છૂપું તું, શોધનાર એને તો શોધી લેશે
અંતરમાં ભર્યા ભાવો તો તારા, ઝીલનાર એનો તો એને ઝીલી લેશે
અંતરમાં લખીશ તું તો જે કાંઈ, વાંચનાર એનો તો એ વાંચી લેશે
અંતરમાં કોતરીશ મૂર્તિ તો તારી, જોનાર એનો તો એ જોઈ લેશે
અંતરમાં દૂઝતા તારા એ છુપા ઘાને, રુઝાવનાર એનો તો એ રુઝાવી દેશે
અંતરમાં કરીશ તું જે કાંઈ ખોટું, સાક્ષી બનનાર એનો, સાક્ષી પૂરી જાશે
અંતરની બહારના પડશે પડઘા અંતરમાં, સાંભળનાર એનો તો એ સાંભળી લેશે
કર્યું હશે જીવનમાં, તો તેં જે કાંઈ, તારું અંતર તો સાક્ષી એની પૂરશે
Gujarati Bhajan no. 4219 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અંતરમાં રાખીશ છૂપું ઘણું તો તું, જોનાર એનો તો જોઈ જાશે
અંતરમાં નીકળતો, નાનો અવાજ તારો, સાંભળનાર એનો તો સાંભળી જાશે
અંતરમાં કોઈ ખૂણે રાખીશ છૂપું તું, શોધનાર એને તો શોધી લેશે
અંતરમાં ભર્યા ભાવો તો તારા, ઝીલનાર એનો તો એને ઝીલી લેશે
અંતરમાં લખીશ તું તો જે કાંઈ, વાંચનાર એનો તો એ વાંચી લેશે
અંતરમાં કોતરીશ મૂર્તિ તો તારી, જોનાર એનો તો એ જોઈ લેશે
અંતરમાં દૂઝતા તારા એ છુપા ઘાને, રુઝાવનાર એનો તો એ રુઝાવી દેશે
અંતરમાં કરીશ તું જે કાંઈ ખોટું, સાક્ષી બનનાર એનો, સાક્ષી પૂરી જાશે
અંતરની બહારના પડશે પડઘા અંતરમાં, સાંભળનાર એનો તો એ સાંભળી લેશે
કર્યું હશે જીવનમાં, તો તેં જે કાંઈ, તારું અંતર તો સાક્ષી એની પૂરશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
aṁtaramāṁ rākhīśa chūpuṁ ghaṇuṁ tō tuṁ, jōnāra ēnō tō jōī jāśē
aṁtaramāṁ nīkalatō, nānō avāja tārō, sāṁbhalanāra ēnō tō sāṁbhalī jāśē
aṁtaramāṁ kōī khūṇē rākhīśa chūpuṁ tuṁ, śōdhanāra ēnē tō śōdhī lēśē
aṁtaramāṁ bharyā bhāvō tō tārā, jhīlanāra ēnō tō ēnē jhīlī lēśē
aṁtaramāṁ lakhīśa tuṁ tō jē kāṁī, vāṁcanāra ēnō tō ē vāṁcī lēśē
aṁtaramāṁ kōtarīśa mūrti tō tārī, jōnāra ēnō tō ē jōī lēśē
aṁtaramāṁ dūjhatā tārā ē chupā ghānē, rujhāvanāra ēnō tō ē rujhāvī dēśē
aṁtaramāṁ karīśa tuṁ jē kāṁī khōṭuṁ, sākṣī bananāra ēnō, sākṣī pūrī jāśē
aṁtaranī bahāranā paḍaśē paḍaghā aṁtaramāṁ, sāṁbhalanāra ēnō tō ē sāṁbhalī lēśē
karyuṁ haśē jīvanamāṁ, tō tēṁ jē kāṁī, tāruṁ aṁtara tō sākṣī ēnī pūraśē
First...42164217421842194220...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall