Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 132 | Date: 15-Apr-1985
દઈને પ્રકાશ જગને સ્વયં એ જલતો રહ્યો
Daīnē prakāśa jaganē svayaṁ ē jalatō rahyō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 132 | Date: 15-Apr-1985

દઈને પ્રકાશ જગને સ્વયં એ જલતો રહ્યો

  No Audio

daīnē prakāśa jaganē svayaṁ ē jalatō rahyō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-04-15 1985-04-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1621 દઈને પ્રકાશ જગને સ્વયં એ જલતો રહ્યો દઈને પ્રકાશ જગને સ્વયં એ જલતો રહ્યો

સૂર્યે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

દઈને છાંયડો જગને, સહન કરી રહ્યા તાપને

વૃક્ષે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

સહન કરી પથ્થરોના ઘા, દીધા મીઠાં ફળ જગને

વૃક્ષે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

વાવ્યો દાણો એક, પાછા દીધા કરી અનેક

ધરતીએ ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

પૂજાતા મૂર્તિના પથ્થરે, કંઈક ઘા સહન કર્યા સલાટના

પથ્થરે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

થઈને રાખ, કાષ્ઠે દીધી ગરમી આ જગને

કાષ્ઠે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

ડહોળ્યાં પાણી સરોવરનાં, દીધાં મીઠાં જળ જગને

સરોવરે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

રાખી ભૂખ્યા બાળ પોતાના, દીધાં મીઠાં દૂધ માનવને

ગાયે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

પામીને માનવ ફરિયાદ સદા કરતો રહ્યો

આ ફરિયાદની ફરિયાદ, પ્રભુએ માનવને કરી નથી
View Original Increase Font Decrease Font


દઈને પ્રકાશ જગને સ્વયં એ જલતો રહ્યો

સૂર્યે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

દઈને છાંયડો જગને, સહન કરી રહ્યા તાપને

વૃક્ષે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

સહન કરી પથ્થરોના ઘા, દીધા મીઠાં ફળ જગને

વૃક્ષે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

વાવ્યો દાણો એક, પાછા દીધા કરી અનેક

ધરતીએ ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

પૂજાતા મૂર્તિના પથ્થરે, કંઈક ઘા સહન કર્યા સલાટના

પથ્થરે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

થઈને રાખ, કાષ્ઠે દીધી ગરમી આ જગને

કાષ્ઠે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

ડહોળ્યાં પાણી સરોવરનાં, દીધાં મીઠાં જળ જગને

સરોવરે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

રાખી ભૂખ્યા બાળ પોતાના, દીધાં મીઠાં દૂધ માનવને

ગાયે ફરિયાદ કદી એની કરી નથી

પામીને માનવ ફરિયાદ સદા કરતો રહ્યો

આ ફરિયાદની ફરિયાદ, પ્રભુએ માનવને કરી નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

daīnē prakāśa jaganē svayaṁ ē jalatō rahyō

sūryē phariyāda kadī ēnī karī nathī

daīnē chāṁyaḍō jaganē, sahana karī rahyā tāpanē

vr̥kṣē phariyāda kadī ēnī karī nathī

sahana karī paththarōnā ghā, dīdhā mīṭhāṁ phala jaganē

vr̥kṣē phariyāda kadī ēnī karī nathī

vāvyō dāṇō ēka, pāchā dīdhā karī anēka

dharatīē phariyāda kadī ēnī karī nathī

pūjātā mūrtinā paththarē, kaṁīka ghā sahana karyā salāṭanā

paththarē phariyāda kadī ēnī karī nathī

thaīnē rākha, kāṣṭhē dīdhī garamī ā jaganē

kāṣṭhē phariyāda kadī ēnī karī nathī

ḍahōlyāṁ pāṇī sarōvaranāṁ, dīdhāṁ mīṭhāṁ jala jaganē

sarōvarē phariyāda kadī ēnī karī nathī

rākhī bhūkhyā bāla pōtānā, dīdhāṁ mīṭhāṁ dūdha mānavanē

gāyē phariyāda kadī ēnī karī nathī

pāmīnē mānava phariyāda sadā karatō rahyō

ā phariyādanī phariyāda, prabhuē mānavanē karī nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka explains the ability and generosity of nature to give without complaint.

Burning from within to give light to others, but the Sun has never complained about it.

Bearing the sun’s heat and giving shade to others, also giving all their fruits to others, but those trees have never complained about it.

The idol of God we worship in the temple is made with the stone that was chiseled to get that from, but it never complained about it.

Despite the mud it carries, still manages to share cold and sweet water, that river does not complain about it.

Keeps her young one's hungry sometimes, but still gives us her milk; those cows have never complained about it.

But despite only receiving from nature, humans complain to God all the time, but God has never complained about their complaints.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 132 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...130131132...Last