Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4223 | Date: 20-Sep-1992
પિંજરામાંને પિંજરામાં પૂરાયા છે રે પંખી, પુરાયા છે રે પંખી
Piṁjarāmāṁnē piṁjarāmāṁ pūrāyā chē rē paṁkhī, purāyā chē rē paṁkhī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4223 | Date: 20-Sep-1992

પિંજરામાંને પિંજરામાં પૂરાયા છે રે પંખી, પુરાયા છે રે પંખી

  No Audio

piṁjarāmāṁnē piṁjarāmāṁ pūrāyā chē rē paṁkhī, purāyā chē rē paṁkhī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-09-20 1992-09-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16210 પિંજરામાંને પિંજરામાં પૂરાયા છે રે પંખી, પુરાયા છે રે પંખી પિંજરામાંને પિંજરામાં પૂરાયા છે રે પંખી, પુરાયા છે રે પંખી

થાવા મુક્ત એ તો, ફફડાવે પાંખો, થાવા મુક્ત એ તો ઝંખેને ઝંખે

લાગ્યું પિંજરુ જેને તો મીઠું, મળ્યો ખોરાક જે એ તો આરોગે

કરે યત્નો સહુ તો છૂટવા, કંઈક તો થાકે, કોઈક તો છૂટે

છે ષડવિકારો ને પંચેન્દ્રિયનું પિંજરૂ, પુરાયા છે એમાં તો પંખી

યત્નોથી બને સળિયા કોઈક ઢીલા, ફરી પાછા મજબૂત એ તો બને

પિંજરાના ઘાટ તો છે ભલે જુદા જુદા, પિંજરા એ તો છે પિંજરા

રહ્યાં યત્નશીલ જે સદા, મળી જ્યાં સફળતા, મુક્ત એ તો બને

યત્નોમાં તો શ્વાસ જ્યાં છૂટયા, નવા પિંજરે, એ તો પુરાયા

શ્વાસો મુક્તિના તો એમાં રૂંધાયા, મુક્તિ વિના મુક્ત શ્વાસ ના મળ્યાં
View Original Increase Font Decrease Font


પિંજરામાંને પિંજરામાં પૂરાયા છે રે પંખી, પુરાયા છે રે પંખી

થાવા મુક્ત એ તો, ફફડાવે પાંખો, થાવા મુક્ત એ તો ઝંખેને ઝંખે

લાગ્યું પિંજરુ જેને તો મીઠું, મળ્યો ખોરાક જે એ તો આરોગે

કરે યત્નો સહુ તો છૂટવા, કંઈક તો થાકે, કોઈક તો છૂટે

છે ષડવિકારો ને પંચેન્દ્રિયનું પિંજરૂ, પુરાયા છે એમાં તો પંખી

યત્નોથી બને સળિયા કોઈક ઢીલા, ફરી પાછા મજબૂત એ તો બને

પિંજરાના ઘાટ તો છે ભલે જુદા જુદા, પિંજરા એ તો છે પિંજરા

રહ્યાં યત્નશીલ જે સદા, મળી જ્યાં સફળતા, મુક્ત એ તો બને

યત્નોમાં તો શ્વાસ જ્યાં છૂટયા, નવા પિંજરે, એ તો પુરાયા

શ્વાસો મુક્તિના તો એમાં રૂંધાયા, મુક્તિ વિના મુક્ત શ્વાસ ના મળ્યાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

piṁjarāmāṁnē piṁjarāmāṁ pūrāyā chē rē paṁkhī, purāyā chē rē paṁkhī

thāvā mukta ē tō, phaphaḍāvē pāṁkhō, thāvā mukta ē tō jhaṁkhēnē jhaṁkhē

lāgyuṁ piṁjaru jēnē tō mīṭhuṁ, malyō khōrāka jē ē tō ārōgē

karē yatnō sahu tō chūṭavā, kaṁīka tō thākē, kōīka tō chūṭē

chē ṣaḍavikārō nē paṁcēndriyanuṁ piṁjarū, purāyā chē ēmāṁ tō paṁkhī

yatnōthī banē saliyā kōīka ḍhīlā, pharī pāchā majabūta ē tō banē

piṁjarānā ghāṭa tō chē bhalē judā judā, piṁjarā ē tō chē piṁjarā

rahyāṁ yatnaśīla jē sadā, malī jyāṁ saphalatā, mukta ē tō banē

yatnōmāṁ tō śvāsa jyāṁ chūṭayā, navā piṁjarē, ē tō purāyā

śvāsō muktinā tō ēmāṁ rūṁdhāyā, mukti vinā mukta śvāsa nā malyāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4223 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...421942204221...Last