BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4228 | Date: 22-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે શાસ્ત્રો જીવનમાં તો તારી પાસ, વાપરવા તો છે તારે હાથ

  No Audio

Che Shastro Jeevanama To Tari Pas, Vaparava To Che Tare Haath

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-09-22 1992-09-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16215 છે શાસ્ત્રો જીવનમાં તો તારી પાસ, વાપરવા તો છે તારે હાથ છે શાસ્ત્રો જીવનમાં તો તારી પાસ, વાપરવા તો છે તારે હાથ,
તું ગભરાય શાને, તું ગભરાય શાને
છે બુદ્ધિ તો જ્યાં તારી પાસ, વાપરવી એને તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય... છે હૈયું તો જ્યાં તારી પાસ, જગાવવા ભાવ તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય... છે લાગણી તો તારી પાસ, રાખવી તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
છે દૃષ્ટિ તો તારી પાસ, જોવું શું ને કેવું છે તારે હાથ, તું ગભરાય ...
છે પ્રેમ તો તારી પાસ, વાળવો ક્યાં છે તારે હાથ, તું ગભરાય ...
છે સમજણભર્યો વિવેક તારી પાસ, વાપરવો તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
છે હાથ પગ તો તારી પાસ, કરવા કર્મ તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય ...
છે સંકલ્પશક્તિ તારી પાસ, કરવા કેવાં છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
છે જીવનનું ધ્યેય તારી પાસ, પહોંચવું તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
છે શ્વાસોભર્યું જીવન તારી પાસ, જીવવું કેમ ને કેવું છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
Gujarati Bhajan no. 4228 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે શાસ્ત્રો જીવનમાં તો તારી પાસ, વાપરવા તો છે તારે હાથ,
તું ગભરાય શાને, તું ગભરાય શાને
છે બુદ્ધિ તો જ્યાં તારી પાસ, વાપરવી એને તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય... છે હૈયું તો જ્યાં તારી પાસ, જગાવવા ભાવ તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય... છે લાગણી તો તારી પાસ, રાખવી તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
છે દૃષ્ટિ તો તારી પાસ, જોવું શું ને કેવું છે તારે હાથ, તું ગભરાય ...
છે પ્રેમ તો તારી પાસ, વાળવો ક્યાં છે તારે હાથ, તું ગભરાય ...
છે સમજણભર્યો વિવેક તારી પાસ, વાપરવો તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
છે હાથ પગ તો તારી પાસ, કરવા કર્મ તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય ...
છે સંકલ્પશક્તિ તારી પાસ, કરવા કેવાં છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
છે જીવનનું ધ્યેય તારી પાસ, પહોંચવું તો છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
છે શ્વાસોભર્યું જીવન તારી પાસ, જીવવું કેમ ને કેવું છે તારે હાથ, તું ગભરાય...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē śāstrō jīvanamāṁ tō tārī pāsa, vāparavā tō chē tārē hātha,
tuṁ gabharāya śānē, tuṁ gabharāya śānē
chē buddhi tō jyāṁ tārī pāsa, vāparavī ēnē tō chē tārē hātha, tuṁ gabharāya... chē haiyuṁ tō jyāṁ tārī pāsa, jagāvavā bhāva tō chē tārē hātha, tuṁ gabharāya... chē lāgaṇī tō tārī pāsa, rākhavī tō chē tārē hātha, tuṁ gabharāya...
chē dr̥ṣṭi tō tārī pāsa, jōvuṁ śuṁ nē kēvuṁ chē tārē hātha, tuṁ gabharāya ...
chē prēma tō tārī pāsa, vālavō kyāṁ chē tārē hātha, tuṁ gabharāya ...
chē samajaṇabharyō vivēka tārī pāsa, vāparavō tō chē tārē hātha, tuṁ gabharāya...
chē hātha paga tō tārī pāsa, karavā karma tō chē tārē hātha, tuṁ gabharāya ...
chē saṁkalpaśakti tārī pāsa, karavā kēvāṁ chē tārē hātha, tuṁ gabharāya...
chē jīvananuṁ dhyēya tārī pāsa, pahōṁcavuṁ tō chē tārē hātha, tuṁ gabharāya...
chē śvāsōbharyuṁ jīvana tārī pāsa, jīvavuṁ kēma nē kēvuṁ chē tārē hātha, tuṁ gabharāya...
First...42264227422842294230...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall