Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4229 | Date: 22-Sep-1992
જીવનની બાજી આવી તારા જીવનમાં, હારમાં શાને એને તું પલટાવી દે છે
Jīvananī bājī āvī tārā jīvanamāṁ, hāramāṁ śānē ēnē tuṁ palaṭāvī dē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4229 | Date: 22-Sep-1992

જીવનની બાજી આવી તારા જીવનમાં, હારમાં શાને એને તું પલટાવી દે છે

  No Audio

jīvananī bājī āvī tārā jīvanamāṁ, hāramāṁ śānē ēnē tuṁ palaṭāvī dē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-09-22 1992-09-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16216 જીવનની બાજી આવી તારા જીવનમાં, હારમાં શાને એને તું પલટાવી દે છે જીવનની બાજી આવી તારા જીવનમાં, હારમાં શાને એને તું પલટાવી દે છે

નમ્ર બની લાવ્યો જેને તું પાસે, અહંકારમાં હડસેલાવી, શાને દૂર ધકેલી દે છે

જાણવાને જોવા છે જેને તો જીવનમાં, કેમ નજર ત્યારે તું ફેરવી લે છે

લેવા છે સાથ જેના જેના જીવનમાં, શાને વેરી એને તો તું બનાવી દે છે

કરવો છે પ્રેમ જેને, લેવો છે પ્રેમ જેનો, ગણતરી પ્રેમમાં શાને તું માંડે છે

મૂરખ બનવું છે જ્યારે તારે જીવનમાં, બંધનોમાં શાને તું લપેટાતો જાય છે

ત્યાગી બની જીવવું છે જ્યારે જગમાં, મન સંસારમાં શાને તું પરોવતો જાય છે

જીતવા છે હૈયાં જ્યારે તારે સહુના, શાને તું હૈયાં સહુના દુભવતો જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


જીવનની બાજી આવી તારા જીવનમાં, હારમાં શાને એને તું પલટાવી દે છે

નમ્ર બની લાવ્યો જેને તું પાસે, અહંકારમાં હડસેલાવી, શાને દૂર ધકેલી દે છે

જાણવાને જોવા છે જેને તો જીવનમાં, કેમ નજર ત્યારે તું ફેરવી લે છે

લેવા છે સાથ જેના જેના જીવનમાં, શાને વેરી એને તો તું બનાવી દે છે

કરવો છે પ્રેમ જેને, લેવો છે પ્રેમ જેનો, ગણતરી પ્રેમમાં શાને તું માંડે છે

મૂરખ બનવું છે જ્યારે તારે જીવનમાં, બંધનોમાં શાને તું લપેટાતો જાય છે

ત્યાગી બની જીવવું છે જ્યારે જગમાં, મન સંસારમાં શાને તું પરોવતો જાય છે

જીતવા છે હૈયાં જ્યારે તારે સહુના, શાને તું હૈયાં સહુના દુભવતો જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvananī bājī āvī tārā jīvanamāṁ, hāramāṁ śānē ēnē tuṁ palaṭāvī dē chē

namra banī lāvyō jēnē tuṁ pāsē, ahaṁkāramāṁ haḍasēlāvī, śānē dūra dhakēlī dē chē

jāṇavānē jōvā chē jēnē tō jīvanamāṁ, kēma najara tyārē tuṁ phēravī lē chē

lēvā chē sātha jēnā jēnā jīvanamāṁ, śānē vērī ēnē tō tuṁ banāvī dē chē

karavō chē prēma jēnē, lēvō chē prēma jēnō, gaṇatarī prēmamāṁ śānē tuṁ māṁḍē chē

mūrakha banavuṁ chē jyārē tārē jīvanamāṁ, baṁdhanōmāṁ śānē tuṁ lapēṭātō jāya chē

tyāgī banī jīvavuṁ chē jyārē jagamāṁ, mana saṁsāramāṁ śānē tuṁ parōvatō jāya chē

jītavā chē haiyāṁ jyārē tārē sahunā, śānē tuṁ haiyāṁ sahunā dubhavatō jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4229 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...422542264227...Last