Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 134 | Date: 19-Apr-1985
મનમાં છે તીરથ ને મનમાં છે `મા' નું ધામ
Manamāṁ chē tīratha nē manamāṁ chē `mā' nuṁ dhāma

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 134 | Date: 19-Apr-1985

મનમાં છે તીરથ ને મનમાં છે `મા' નું ધામ

  Audio

manamāṁ chē tīratha nē manamāṁ chē `mā' nuṁ dhāma

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-04-19 1985-04-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1623 મનમાં છે તીરથ ને મનમાં છે `મા' નું ધામ મનમાં છે તીરથ ને મનમાં છે `મા' નું ધામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

બેસીને ત્યાં એ તો નોંધે છે તારાં સર્વે કામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

સઘળે ફરીને થાકીશ તું તો, અંતે ત્યાં છે તારો વિરામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

શરણે બેસીને એના, ફેંકી દે ફિકરો તારી તમામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને ત્યાં થઈને ઠરીઠામ

એની સાથે તું એકતા સાધજે, ને જપજે એનું નામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

સોંપીને સર્વે કર્મો તારાં, કરજે કર્મો બનીને નિષ્કામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

ભજવા એને નહીં રોકે તને, નહીં પડશે કોઈ દામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ
https://www.youtube.com/watch?v=4iSEW34ZOg0
View Original Increase Font Decrease Font


મનમાં છે તીરથ ને મનમાં છે `મા' નું ધામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

બેસીને ત્યાં એ તો નોંધે છે તારાં સર્વે કામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

સઘળે ફરીને થાકીશ તું તો, અંતે ત્યાં છે તારો વિરામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

શરણે બેસીને એના, ફેંકી દે ફિકરો તારી તમામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને ત્યાં થઈને ઠરીઠામ

એની સાથે તું એકતા સાધજે, ને જપજે એનું નામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

સોંપીને સર્વે કર્મો તારાં, કરજે કર્મો બનીને નિષ્કામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

ભજવા એને નહીં રોકે તને, નહીં પડશે કોઈ દામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

manamāṁ chē tīratha nē manamāṁ chē `mā' nuṁ dhāma

śānē ahīṁ-tahīṁ pharē chē, bēsanē thaīnē tyāṁ ṭharīṭhāma

bēsīnē tyāṁ ē tō nōṁdhē chē tārāṁ sarvē kāma

śānē ahīṁ-tahīṁ pharē chē, bēsanē thaīnē tyāṁ ṭharīṭhāma

saghalē pharīnē thākīśa tuṁ tō, aṁtē tyāṁ chē tārō virāma

śānē ahīṁ-tahīṁ pharē chē, bēsanē thaīnē tyāṁ ṭharīṭhāma

śaraṇē bēsīnē ēnā, phēṁkī dē phikarō tārī tamāma

śānē ahīṁ-tahīṁ pharē chē, bēsanē tyāṁ thaīnē ṭharīṭhāma

ēnī sāthē tuṁ ēkatā sādhajē, nē japajē ēnuṁ nāma

śānē ahīṁ-tahīṁ pharē chē, bēsanē thaīnē tyāṁ ṭharīṭhāma

sōṁpīnē sarvē karmō tārāṁ, karajē karmō banīnē niṣkāma

śānē ahīṁ-tahīṁ pharē chē, bēsanē thaīnē tyāṁ ṭharīṭhāma

bhajavā ēnē nahīṁ rōkē tanē, nahīṁ paḍaśē kōī dāma

śānē ahīṁ-tahīṁ pharē chē, bēsanē thaīnē tyāṁ ṭharīṭhāma
English Explanation: Increase Font Decrease Font


The holy place is in your mind and so is the Divine.

Then why do you roam around here and there? just sit peacefully in one place.

The Divine keeps note of all your actions sitting in his abode.

Then why do you roam around here and there? Just sit peacefully in one place

Roaming around is going to be a waste of your time, because you will only find solace when you find the Divine in your heart.

Then why do you roam around here and there? Just sit peacefully in one place.

Surrender to the Divine leaving all your worries behind.

Don't roam around here and there just sit peacefully in one place.

Make sure to connect with the Divine, recite his name day and night.

Don't roam around here and there just sit peacefully in one place.

Do all you duties diligently without any expectations or reward.

Don't roam around here and there just sit peacefully in one place

You will have to pay no dues for remembering the Divine, nor will anyone stop you from doing that chore.

Then why do you have to roam around here and there? Just sit under his shelter peacefully and recite.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 134 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

મનમાં છે તીરથ ને મનમાં છે `મા' નું ધામમનમાં છે તીરથ ને મનમાં છે `મા' નું ધામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

બેસીને ત્યાં એ તો નોંધે છે તારાં સર્વે કામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

સઘળે ફરીને થાકીશ તું તો, અંતે ત્યાં છે તારો વિરામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

શરણે બેસીને એના, ફેંકી દે ફિકરો તારી તમામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને ત્યાં થઈને ઠરીઠામ

એની સાથે તું એકતા સાધજે, ને જપજે એનું નામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

સોંપીને સર્વે કર્મો તારાં, કરજે કર્મો બનીને નિષ્કામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

ભજવા એને નહીં રોકે તને, નહીં પડશે કોઈ દામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ
1985-04-19https://i.ytimg.com/vi/4iSEW34ZOg0/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=4iSEW34ZOg0
મનમાં છે તીરથ ને મનમાં છે `મા' નું ધામમનમાં છે તીરથ ને મનમાં છે `મા' નું ધામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

બેસીને ત્યાં એ તો નોંધે છે તારાં સર્વે કામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

સઘળે ફરીને થાકીશ તું તો, અંતે ત્યાં છે તારો વિરામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

શરણે બેસીને એના, ફેંકી દે ફિકરો તારી તમામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને ત્યાં થઈને ઠરીઠામ

એની સાથે તું એકતા સાધજે, ને જપજે એનું નામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

સોંપીને સર્વે કર્મો તારાં, કરજે કર્મો બનીને નિષ્કામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ

ભજવા એને નહીં રોકે તને, નહીં પડશે કોઈ દામ

શાને અહીં-તહીં ફરે છે, બેસને થઈને ત્યાં ઠરીઠામ
1985-04-19https://i.ytimg.com/vi/kC5tNd6PjYc/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=kC5tNd6PjYc


First...133134135...Last