BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4252 | Date: 05-Oct-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહેજો જીવનમાં ભલે પરંપરાની આગ્રહી, બનશો ના એના તો દુરાગ્રહી

  No Audio

Rahejo Jeevanama Bhale Paramparani Aagrahi, Banaso Na To Duragruhi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-10-05 1992-10-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16239 રહેજો જીવનમાં ભલે પરંપરાની આગ્રહી, બનશો ના એના તો દુરાગ્રહી રહેજો જીવનમાં ભલે પરંપરાની આગ્રહી, બનશો ના એના તો દુરાગ્રહી
સંજોગોને સંજોગે, રહી જગમાં, જીવનમાં તો પરંપરા ને પરંપરા તો સર્જાતી
અનુભવે ને અનુભવે, દેખાયે તો જગમાં, સંજોગો ને સ્થિતિ તો બદલાતી
આ સંજોગોને સમજતા રહેવું સદા જગમાં, શાને બનવું પરંપરાના આગ્રહી
જાશો સમજી પરંપરાના હેતુને, બનશે ત્યારે એ તો સુખની સરવાણી
પરંપરાએ, પરંપરાએ કરી જીવનમાં તો, કંઈક મૂલ્યોની તો સાચવણી
ચડયો કે લાગ્યો ભાર પરંપરાનો જીવનમાં, જાશે રુંધાઈ પ્રગતિ જીવનની
કંઈક પરંપરામાં ગયા તો તરી જીવનમાં, પરંપરામાં ગયા કંઈક ડૂબી
પરંપરાને પરંપરામાં તો જગમાં, જીવનમાં જળવાઈ ઘણી ઘણી વિશુદ્ધિ
Gujarati Bhajan no. 4252 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહેજો જીવનમાં ભલે પરંપરાની આગ્રહી, બનશો ના એના તો દુરાગ્રહી
સંજોગોને સંજોગે, રહી જગમાં, જીવનમાં તો પરંપરા ને પરંપરા તો સર્જાતી
અનુભવે ને અનુભવે, દેખાયે તો જગમાં, સંજોગો ને સ્થિતિ તો બદલાતી
આ સંજોગોને સમજતા રહેવું સદા જગમાં, શાને બનવું પરંપરાના આગ્રહી
જાશો સમજી પરંપરાના હેતુને, બનશે ત્યારે એ તો સુખની સરવાણી
પરંપરાએ, પરંપરાએ કરી જીવનમાં તો, કંઈક મૂલ્યોની તો સાચવણી
ચડયો કે લાગ્યો ભાર પરંપરાનો જીવનમાં, જાશે રુંધાઈ પ્રગતિ જીવનની
કંઈક પરંપરામાં ગયા તો તરી જીવનમાં, પરંપરામાં ગયા કંઈક ડૂબી
પરંપરાને પરંપરામાં તો જગમાં, જીવનમાં જળવાઈ ઘણી ઘણી વિશુદ્ધિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahējō jīvanamāṁ bhalē paraṁparānī āgrahī, banaśō nā ēnā tō durāgrahī
saṁjōgōnē saṁjōgē, rahī jagamāṁ, jīvanamāṁ tō paraṁparā nē paraṁparā tō sarjātī
anubhavē nē anubhavē, dēkhāyē tō jagamāṁ, saṁjōgō nē sthiti tō badalātī
ā saṁjōgōnē samajatā rahēvuṁ sadā jagamāṁ, śānē banavuṁ paraṁparānā āgrahī
jāśō samajī paraṁparānā hētunē, banaśē tyārē ē tō sukhanī saravāṇī
paraṁparāē, paraṁparāē karī jīvanamāṁ tō, kaṁīka mūlyōnī tō sācavaṇī
caḍayō kē lāgyō bhāra paraṁparānō jīvanamāṁ, jāśē ruṁdhāī pragati jīvananī
kaṁīka paraṁparāmāṁ gayā tō tarī jīvanamāṁ, paraṁparāmāṁ gayā kaṁīka ḍūbī
paraṁparānē paraṁparāmāṁ tō jagamāṁ, jīvanamāṁ jalavāī ghaṇī ghaṇī viśuddhi
First...42464247424842494250...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall