Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 135 | Date: 29-Apr-1985
મોહનાં પડળ દૂર કરી, સત્ય તરફ દૃષ્ટિ કરતો જા
Mōhanāṁ paḍala dūra karī, satya tarapha dr̥ṣṭi karatō jā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 135 | Date: 29-Apr-1985

મોહનાં પડળ દૂર કરી, સત્ય તરફ દૃષ્ટિ કરતો જા

  No Audio

mōhanāṁ paḍala dūra karī, satya tarapha dr̥ṣṭi karatō jā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-04-29 1985-04-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1624 મોહનાં પડળ દૂર કરી, સત્ય તરફ દૃષ્ટિ કરતો જા મોહનાં પડળ દૂર કરી, સત્ય તરફ દૃષ્ટિ કરતો જા

અનિત્યમાં તું બહુ ફર્યો, નિત્ય તરફ હવે તું વળી જા

ખાવા-પીવામાં બહુ મહાલ્યો, સ્વાર્થમાં બહુ લપેટાયો

પ્રપંચોમાં સમય વિતાવ્યો, હવે તું સમજી જા - સત્ય ...

આવ્યા જે તે છે જવાના, નથી કંઈ સાથે લઈ જવાના

અંજામ તારો પણ આ રહેવાનો, આ વાતને તું સમજી જા - સત્ય ...

આસક્તિ તારી વધતી જાશે, એમાંથી જો નહીં છુટાશે

મનને એ તો બાંધી રાખશે, આ વાત તું સમજી જા - સત્ય ...

પ્રારબ્ધ તારું તું સાથે લાવ્યો, ભોગવીને તું છૂટો થવાનો

આસક્તિ વિના કર્મો કરતો જા, આ વાત તું સમજી જા - સત્ય ...

આ જ્ઞાનજ્યોત જલતી રાખજે, કર્મો બાળી અટકી જાજે

મુક્તિનો માર્ગ મોકળો થાશે, આ વાત તું સમજી જા - સત્ય ...
View Original Increase Font Decrease Font


મોહનાં પડળ દૂર કરી, સત્ય તરફ દૃષ્ટિ કરતો જા

અનિત્યમાં તું બહુ ફર્યો, નિત્ય તરફ હવે તું વળી જા

ખાવા-પીવામાં બહુ મહાલ્યો, સ્વાર્થમાં બહુ લપેટાયો

પ્રપંચોમાં સમય વિતાવ્યો, હવે તું સમજી જા - સત્ય ...

આવ્યા જે તે છે જવાના, નથી કંઈ સાથે લઈ જવાના

અંજામ તારો પણ આ રહેવાનો, આ વાતને તું સમજી જા - સત્ય ...

આસક્તિ તારી વધતી જાશે, એમાંથી જો નહીં છુટાશે

મનને એ તો બાંધી રાખશે, આ વાત તું સમજી જા - સત્ય ...

પ્રારબ્ધ તારું તું સાથે લાવ્યો, ભોગવીને તું છૂટો થવાનો

આસક્તિ વિના કર્મો કરતો જા, આ વાત તું સમજી જા - સત્ય ...

આ જ્ઞાનજ્યોત જલતી રાખજે, કર્મો બાળી અટકી જાજે

મુક્તિનો માર્ગ મોકળો થાશે, આ વાત તું સમજી જા - સત્ય ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mōhanāṁ paḍala dūra karī, satya tarapha dr̥ṣṭi karatō jā

anityamāṁ tuṁ bahu pharyō, nitya tarapha havē tuṁ valī jā

khāvā-pīvāmāṁ bahu mahālyō, svārthamāṁ bahu lapēṭāyō

prapaṁcōmāṁ samaya vitāvyō, havē tuṁ samajī jā - satya ...

āvyā jē tē chē javānā, nathī kaṁī sāthē laī javānā

aṁjāma tārō paṇa ā rahēvānō, ā vātanē tuṁ samajī jā - satya ...

āsakti tārī vadhatī jāśē, ēmāṁthī jō nahīṁ chuṭāśē

mananē ē tō bāṁdhī rākhaśē, ā vāta tuṁ samajī jā - satya ...

prārabdha tāruṁ tuṁ sāthē lāvyō, bhōgavīnē tuṁ chūṭō thavānō

āsakti vinā karmō karatō jā, ā vāta tuṁ samajī jā - satya ...

ā jñānajyōta jalatī rākhajē, karmō bālī aṭakī jājē

muktinō mārga mōkalō thāśē, ā vāta tuṁ samajī jā - satya ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka tells us how important it is to practice detachment.

Slowly try to distant yourself from your attachments, by keeping your gaze on the truth.

There have been many uncertainties in your life; it's time to move towards certainty. So keep your gaze towards the truth.

Wasted a lot of time on eating, drinking and doing unimportant and meaningless jobs. Spent most of the time on self-centered activities. Now it's time to keep your gaze on the truth.

Whoever has taken birth is going to die is the truth of the life. But the faster we accept that truth it's better for us. So keep your gaze on the truth.

Attachments will keep growing, and if you don't control that urge, it will take charge of your mind too. So it is essential to keep your gaze on the truth.

Everybody is born with their own destiny, learn to accept what destiny brings to you and work towards your goal without any conditions and worries about the results. While keeping your gaze on the truth.

This knowledge is indispensable, so it is important to remember it, that do your duties without any expectations. Because this will give you freedom (moksha) from your own inhibitions. So remember to keep your gaze towards the truth.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 135 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...133134135...Last