BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4253 | Date: 05-Oct-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

છૂટી નથી બેડી તારી, વિકારોને વિકારોની હજી તારા જીવનમાં

  No Audio

Chuti Nathi Bedi Tari, Vikarone Vikaroni Haji Tara Jeevanama

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-10-05 1992-10-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16240 છૂટી નથી બેડી તારી, વિકારોને વિકારોની હજી તારા જીવનમાં છૂટી નથી બેડી તારી, વિકારોને વિકારોની હજી તારા જીવનમાં
બેડી આદતોને આદતોની, જીવનમાં શાને તો તેં પહેરી લીધી
દીધું મુશ્કેલ બનાવી, જીવનમાં બેડીએ ને બેડીએ તો ચાલવું
જીવનમાં ત્યારે શાને આદતોની મુશ્કેલી તો વહોરી લીધી
કરી જાશે ઘર આદતો તો જ્યાં જીવનમાં, દેશે કરી મુશ્કેલી એ ઊભી
થાવું છે મુક્ત જ્યાં બેડીઓથી, જીવનમાં બેડીઓ તો કેમ વધારી
હોય ભલે બેડી લોખંડની કે સોનાની, છે બેડી એ તો બેડી
લેવા ના દેશે આનંદ એ મુક્તિનો, હશે પડી જીવનમાં તો જ્યાં બેડી
Gujarati Bhajan no. 4253 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છૂટી નથી બેડી તારી, વિકારોને વિકારોની હજી તારા જીવનમાં
બેડી આદતોને આદતોની, જીવનમાં શાને તો તેં પહેરી લીધી
દીધું મુશ્કેલ બનાવી, જીવનમાં બેડીએ ને બેડીએ તો ચાલવું
જીવનમાં ત્યારે શાને આદતોની મુશ્કેલી તો વહોરી લીધી
કરી જાશે ઘર આદતો તો જ્યાં જીવનમાં, દેશે કરી મુશ્કેલી એ ઊભી
થાવું છે મુક્ત જ્યાં બેડીઓથી, જીવનમાં બેડીઓ તો કેમ વધારી
હોય ભલે બેડી લોખંડની કે સોનાની, છે બેડી એ તો બેડી
લેવા ના દેશે આનંદ એ મુક્તિનો, હશે પડી જીવનમાં તો જ્યાં બેડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chūṭī nathī bēḍī tārī, vikārōnē vikārōnī hajī tārā jīvanamāṁ
bēḍī ādatōnē ādatōnī, jīvanamāṁ śānē tō tēṁ pahērī līdhī
dīdhuṁ muśkēla banāvī, jīvanamāṁ bēḍīē nē bēḍīē tō cālavuṁ
jīvanamāṁ tyārē śānē ādatōnī muśkēlī tō vahōrī līdhī
karī jāśē ghara ādatō tō jyāṁ jīvanamāṁ, dēśē karī muśkēlī ē ūbhī
thāvuṁ chē mukta jyāṁ bēḍīōthī, jīvanamāṁ bēḍīō tō kēma vadhārī
hōya bhalē bēḍī lōkhaṁḍanī kē sōnānī, chē bēḍī ē tō bēḍī
lēvā nā dēśē ānaṁda ē muktinō, haśē paḍī jīvanamāṁ tō jyāṁ bēḍī
First...42514252425342544255...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall