Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4266 | Date: 12-Oct-1992
સુખ જીવનમાં ગોતવું પડે, સુખ જીવનમાં મેળવવું પડે, જીવનમાં સુખ રેઢું પડયું નથી
Sukha jīvanamāṁ gōtavuṁ paḍē, sukha jīvanamāṁ mēlavavuṁ paḍē, jīvanamāṁ sukha rēḍhuṁ paḍayuṁ nathī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4266 | Date: 12-Oct-1992

સુખ જીવનમાં ગોતવું પડે, સુખ જીવનમાં મેળવવું પડે, જીવનમાં સુખ રેઢું પડયું નથી

  No Audio

sukha jīvanamāṁ gōtavuṁ paḍē, sukha jīvanamāṁ mēlavavuṁ paḍē, jīvanamāṁ sukha rēḍhuṁ paḍayuṁ nathī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-10-12 1992-10-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16253 સુખ જીવનમાં ગોતવું પડે, સુખ જીવનમાં મેળવવું પડે, જીવનમાં સુખ રેઢું પડયું નથી સુખ જીવનમાં ગોતવું પડે, સુખ જીવનમાં મેળવવું પડે, જીવનમાં સુખ રેઢું પડયું નથી

જીવનમાં જે હર વાતમાં તો દુઃખ ગોતે, સુખ દોઢ ગાઉં દૂર એનાથી તો રહે

હર વાતમાં જીવનમાં જેને તો સુખ દેખાયે, જીવનમાં સુખ સદા એને તો મળે

છે સુખનું સ્થાન તો તારું તો હૈયું, તારા વિના તો ત્યાં બીજું કોણ પહોંચી શકે

તું પોતે જાતે જો સુખી નહીં થઈ શકે, જીવનમાં સુખી બીજું તને કોણ કરી શકે

પડયું છે સુખનું ઝરણું તારામાંને તારામાં, ત્યાં સુધી તો તારે ને તારે પહોંચવું પડે

સુખી થાતા તને ના કોઈ રોકી શકે, શાને જીવનમાં તું દુઃખીને દુઃખી થાતો રહે

કરે જ્યાં તું દુઃખની આરાધના, ફળ સુખનું તો એમાં તો ક્યાંથી મળે

નિર્મળ હાસ્યની ધારા તો મુખ પર જેના વહે, જીવનમાં સાચું સુખ તો જેને જડે

સુખ જીવનમાં કાંઈ રેઢું પડયું નથી, સુખ તો જીવનમાં મેળવવું ને મેળવવું પડે
View Original Increase Font Decrease Font


સુખ જીવનમાં ગોતવું પડે, સુખ જીવનમાં મેળવવું પડે, જીવનમાં સુખ રેઢું પડયું નથી

જીવનમાં જે હર વાતમાં તો દુઃખ ગોતે, સુખ દોઢ ગાઉં દૂર એનાથી તો રહે

હર વાતમાં જીવનમાં જેને તો સુખ દેખાયે, જીવનમાં સુખ સદા એને તો મળે

છે સુખનું સ્થાન તો તારું તો હૈયું, તારા વિના તો ત્યાં બીજું કોણ પહોંચી શકે

તું પોતે જાતે જો સુખી નહીં થઈ શકે, જીવનમાં સુખી બીજું તને કોણ કરી શકે

પડયું છે સુખનું ઝરણું તારામાંને તારામાં, ત્યાં સુધી તો તારે ને તારે પહોંચવું પડે

સુખી થાતા તને ના કોઈ રોકી શકે, શાને જીવનમાં તું દુઃખીને દુઃખી થાતો રહે

કરે જ્યાં તું દુઃખની આરાધના, ફળ સુખનું તો એમાં તો ક્યાંથી મળે

નિર્મળ હાસ્યની ધારા તો મુખ પર જેના વહે, જીવનમાં સાચું સુખ તો જેને જડે

સુખ જીવનમાં કાંઈ રેઢું પડયું નથી, સુખ તો જીવનમાં મેળવવું ને મેળવવું પડે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sukha jīvanamāṁ gōtavuṁ paḍē, sukha jīvanamāṁ mēlavavuṁ paḍē, jīvanamāṁ sukha rēḍhuṁ paḍayuṁ nathī

jīvanamāṁ jē hara vātamāṁ tō duḥkha gōtē, sukha dōḍha gāuṁ dūra ēnāthī tō rahē

hara vātamāṁ jīvanamāṁ jēnē tō sukha dēkhāyē, jīvanamāṁ sukha sadā ēnē tō malē

chē sukhanuṁ sthāna tō tāruṁ tō haiyuṁ, tārā vinā tō tyāṁ bījuṁ kōṇa pahōṁcī śakē

tuṁ pōtē jātē jō sukhī nahīṁ thaī śakē, jīvanamāṁ sukhī bījuṁ tanē kōṇa karī śakē

paḍayuṁ chē sukhanuṁ jharaṇuṁ tārāmāṁnē tārāmāṁ, tyāṁ sudhī tō tārē nē tārē pahōṁcavuṁ paḍē

sukhī thātā tanē nā kōī rōkī śakē, śānē jīvanamāṁ tuṁ duḥkhīnē duḥkhī thātō rahē

karē jyāṁ tuṁ duḥkhanī ārādhanā, phala sukhanuṁ tō ēmāṁ tō kyāṁthī malē

nirmala hāsyanī dhārā tō mukha para jēnā vahē, jīvanamāṁ sācuṁ sukha tō jēnē jaḍē

sukha jīvanamāṁ kāṁī rēḍhuṁ paḍayuṁ nathī, sukha tō jīvanamāṁ mēlavavuṁ nē mēlavavuṁ paḍē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4266 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...426442654266...Last