Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4270 | Date: 14-Oct-1992
પામવાનું છે જે જે જીવનમાં, પામવું પડશે જીવનમાં, મેળવવાનું છે જે જે, મેળવવું પડશે જીવનમાં
Pāmavānuṁ chē jē jē jīvanamāṁ, pāmavuṁ paḍaśē jīvanamāṁ, mēlavavānuṁ chē jē jē, mēlavavuṁ paḍaśē jīvanamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4270 | Date: 14-Oct-1992

પામવાનું છે જે જે જીવનમાં, પામવું પડશે જીવનમાં, મેળવવાનું છે જે જે, મેળવવું પડશે જીવનમાં

  No Audio

pāmavānuṁ chē jē jē jīvanamāṁ, pāmavuṁ paḍaśē jīvanamāṁ, mēlavavānuṁ chē jē jē, mēlavavuṁ paḍaśē jīvanamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-10-14 1992-10-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16257 પામવાનું છે જે જે જીવનમાં, પામવું પડશે જીવનમાં, મેળવવાનું છે જે જે, મેળવવું પડશે જીવનમાં પામવાનું છે જે જે જીવનમાં, પામવું પડશે જીવનમાં, મેળવવાનું છે જે જે, મેળવવું પડશે જીવનમાં

મૂલ્ય જીવનનું સાચું સમજી લેજે, મૂલ્ય જીવનનું સાચું કરી લેજે

અમૂલ્ય ક્ષણો વીતે છે, બીજી કદાચિત મળશે, વીત્યો દિવસ પણ કદાચિત મળશે

મળ્યા જે સંજોગો જીવનમાં, મળશે જીવન જીવનમાં, તો બીજું તો ના મળશે

છૂટયા શ્વાસો જીવનમાં, જીવનમાં કદાચિત બીજાને બીજા તો મળશે

સાથ ને સાથીદારો મળ્યા તો જીવનમાં, જીવનમાં બીજા તો કદાચિત મળશે

કર્મોને કર્મો જીવનમાં ભોગવવા તો પડશે, કર્મોથી તો જીવનમાં મુક્તિ મળશે

સુખદુઃખ જીવનમાં મળતું તો રહેશે, અલિપ્ત એમાં જીવનમાં રહેવું પડશે
View Original Increase Font Decrease Font


પામવાનું છે જે જે જીવનમાં, પામવું પડશે જીવનમાં, મેળવવાનું છે જે જે, મેળવવું પડશે જીવનમાં

મૂલ્ય જીવનનું સાચું સમજી લેજે, મૂલ્ય જીવનનું સાચું કરી લેજે

અમૂલ્ય ક્ષણો વીતે છે, બીજી કદાચિત મળશે, વીત્યો દિવસ પણ કદાચિત મળશે

મળ્યા જે સંજોગો જીવનમાં, મળશે જીવન જીવનમાં, તો બીજું તો ના મળશે

છૂટયા શ્વાસો જીવનમાં, જીવનમાં કદાચિત બીજાને બીજા તો મળશે

સાથ ને સાથીદારો મળ્યા તો જીવનમાં, જીવનમાં બીજા તો કદાચિત મળશે

કર્મોને કર્મો જીવનમાં ભોગવવા તો પડશે, કર્મોથી તો જીવનમાં મુક્તિ મળશે

સુખદુઃખ જીવનમાં મળતું તો રહેશે, અલિપ્ત એમાં જીવનમાં રહેવું પડશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pāmavānuṁ chē jē jē jīvanamāṁ, pāmavuṁ paḍaśē jīvanamāṁ, mēlavavānuṁ chē jē jē, mēlavavuṁ paḍaśē jīvanamāṁ

mūlya jīvananuṁ sācuṁ samajī lējē, mūlya jīvananuṁ sācuṁ karī lējē

amūlya kṣaṇō vītē chē, bījī kadācita malaśē, vītyō divasa paṇa kadācita malaśē

malyā jē saṁjōgō jīvanamāṁ, malaśē jīvana jīvanamāṁ, tō bījuṁ tō nā malaśē

chūṭayā śvāsō jīvanamāṁ, jīvanamāṁ kadācita bījānē bījā tō malaśē

sātha nē sāthīdārō malyā tō jīvanamāṁ, jīvanamāṁ bījā tō kadācita malaśē

karmōnē karmō jīvanamāṁ bhōgavavā tō paḍaśē, karmōthī tō jīvanamāṁ mukti malaśē

sukhaduḥkha jīvanamāṁ malatuṁ tō rahēśē, alipta ēmāṁ jīvanamāṁ rahēvuṁ paḍaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4270 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...426742684269...Last