Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4272 | Date: 15-Oct-1992
જીવનમાં તો ક્યારેને ક્યારે, સહુ લાચાર તો બની જાય છે
Jīvanamāṁ tō kyārēnē kyārē, sahu lācāra tō banī jāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4272 | Date: 15-Oct-1992

જીવનમાં તો ક્યારેને ક્યારે, સહુ લાચાર તો બની જાય છે

  No Audio

jīvanamāṁ tō kyārēnē kyārē, sahu lācāra tō banī jāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-10-15 1992-10-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16259 જીવનમાં તો ક્યારેને ક્યારે, સહુ લાચાર તો બની જાય છે જીવનમાં તો ક્યારેને ક્યારે, સહુ લાચાર તો બની જાય છે

જીવનમાં મોત આગળ, જગમાં સહુ તો લાચાર બની જાય છે

જીવનમાં આદત આગળ, સહુ લાચારને લાચાર બનતા જાય છે

લાગણીના પૂરમાં, જીવનમાં સહુ તો લાચારને લાચાર બની જાય છે

જીવનમાં મનના ઉપાડા આગળ તો, સહુ તો લાચાર બની જાય છે

જીવનમાં અહં ને અભિમાનમાં, સહુ લાચારને લાચાર બનતા જાય છે

ઇચ્છાઓના પૂરમાં તણાઈને તણાઈ, જીવનમાં લાચાર બની જાય છે

જીવનમાં સહુ ભાગ્યની આગળ તો લાચાર બની જાય છે

દુઃખ દર્દ આગળ જીવનમાં, સહુ લાચાર બનતાને બનતા જાય છે

જીવનમાં આળસને દઈ ઉત્તેજન, સહુ લાચાર તો બની જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


જીવનમાં તો ક્યારેને ક્યારે, સહુ લાચાર તો બની જાય છે

જીવનમાં મોત આગળ, જગમાં સહુ તો લાચાર બની જાય છે

જીવનમાં આદત આગળ, સહુ લાચારને લાચાર બનતા જાય છે

લાગણીના પૂરમાં, જીવનમાં સહુ તો લાચારને લાચાર બની જાય છે

જીવનમાં મનના ઉપાડા આગળ તો, સહુ તો લાચાર બની જાય છે

જીવનમાં અહં ને અભિમાનમાં, સહુ લાચારને લાચાર બનતા જાય છે

ઇચ્છાઓના પૂરમાં તણાઈને તણાઈ, જીવનમાં લાચાર બની જાય છે

જીવનમાં સહુ ભાગ્યની આગળ તો લાચાર બની જાય છે

દુઃખ દર્દ આગળ જીવનમાં, સહુ લાચાર બનતાને બનતા જાય છે

જીવનમાં આળસને દઈ ઉત્તેજન, સહુ લાચાર તો બની જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvanamāṁ tō kyārēnē kyārē, sahu lācāra tō banī jāya chē

jīvanamāṁ mōta āgala, jagamāṁ sahu tō lācāra banī jāya chē

jīvanamāṁ ādata āgala, sahu lācāranē lācāra banatā jāya chē

lāgaṇīnā pūramāṁ, jīvanamāṁ sahu tō lācāranē lācāra banī jāya chē

jīvanamāṁ mananā upāḍā āgala tō, sahu tō lācāra banī jāya chē

jīvanamāṁ ahaṁ nē abhimānamāṁ, sahu lācāranē lācāra banatā jāya chē

icchāōnā pūramāṁ taṇāīnē taṇāī, jīvanamāṁ lācāra banī jāya chē

jīvanamāṁ sahu bhāgyanī āgala tō lācāra banī jāya chē

duḥkha darda āgala jīvanamāṁ, sahu lācāra banatānē banatā jāya chē

jīvanamāṁ ālasanē daī uttējana, sahu lācāra tō banī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4272 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...427042714272...Last