Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 137 | Date: 02-May-1985
જગાડી છે જે જ્યોત ભક્તિની, તેં મારા હૈયામાં
Jagāḍī chē jē jyōta bhaktinī, tēṁ mārā haiyāmāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 137 | Date: 02-May-1985

જગાડી છે જે જ્યોત ભક્તિની, તેં મારા હૈયામાં

  Audio

jagāḍī chē jē jyōta bhaktinī, tēṁ mārā haiyāmāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1985-05-02 1985-05-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1626 જગાડી છે જે જ્યોત ભક્તિની, તેં મારા હૈયામાં જગાડી છે જે જ્યોત ભક્તિની, તેં મારા હૈયામાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

પૂરીને તેલ તારા પ્રેમનું, સદા મારા હૈયામાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

ભલે આવે આંધી સંકટોની, સદા મારા જીવનમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

દઈને કૃપાનાં દાન તારાં, સદા મારા જીવનમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

પાઈને પ્રેમપીયૂષનું પાન, સદા મારા જીવનમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

કરીને મારા જીવનનાં અટપટાં કંઈક કામ

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

રાખીને મારું ધ્યાન સદા તારા ચરણમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

વિકસે જીવનફૂલ મારું, સદા તારી ક્યારીમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

ભૂલીને ભાન મારું, સદા ડૂબી રહું તુજ સ્મરણમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે
https://www.youtube.com/watch?v=w0tfI9gltB0
View Original Increase Font Decrease Font


જગાડી છે જે જ્યોત ભક્તિની, તેં મારા હૈયામાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

પૂરીને તેલ તારા પ્રેમનું, સદા મારા હૈયામાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

ભલે આવે આંધી સંકટોની, સદા મારા જીવનમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

દઈને કૃપાનાં દાન તારાં, સદા મારા જીવનમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

પાઈને પ્રેમપીયૂષનું પાન, સદા મારા જીવનમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

કરીને મારા જીવનનાં અટપટાં કંઈક કામ

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

રાખીને મારું ધ્યાન સદા તારા ચરણમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

વિકસે જીવનફૂલ મારું, સદા તારી ક્યારીમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

ભૂલીને ભાન મારું, સદા ડૂબી રહું તુજ સ્મરણમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagāḍī chē jē jyōta bhaktinī, tēṁ mārā haiyāmāṁ

jōjē hō māḍī, ē jyōta sadā jalatī rahē

pūrīnē tēla tārā prēmanuṁ, sadā mārā haiyāmāṁ

jōjē hō māḍī, ē jyōta sadā jalatī rahē

bhalē āvē āṁdhī saṁkaṭōnī, sadā mārā jīvanamāṁ

jōjē hō māḍī, ē jyōta sadā jalatī rahē

daīnē kr̥pānāṁ dāna tārāṁ, sadā mārā jīvanamāṁ

jōjē hō māḍī, ē jyōta sadā jalatī rahē

pāīnē prēmapīyūṣanuṁ pāna, sadā mārā jīvanamāṁ

jōjē hō māḍī, ē jyōta sadā jalatī rahē

karīnē mārā jīvananāṁ aṭapaṭāṁ kaṁīka kāma

jōjē hō māḍī, ē jyōta sadā jalatī rahē

rākhīnē māruṁ dhyāna sadā tārā caraṇamāṁ

jōjē hō māḍī, ē jyōta sadā jalatī rahē

vikasē jīvanaphūla māruṁ, sadā tārī kyārīmāṁ

jōjē hō māḍī, ē jyōta sadā jalatī rahē

bhūlīnē bhāna māruṁ, sadā ḍūbī rahuṁ tuja smaraṇamāṁ

jōjē hō māḍī, ē jyōta sadā jalatī rahē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka is requesting Mother Divine...

The devotion that you lit in my heart, O Mother Divine never let that light in me die.

Put the oil of your love in that light, O Mother Divine never let that light die.

No matter how many storms it has to face, O Mother Divine never let that light in me die.

Always keep your grace on me O Mother Divine, and never let that light in me die.

By always standing by my side and helping, O Mother Divine never let that light in me die.

Allow me to be in your shelter always Mother Divine and never let that light in me die.

Can reach a state where I can always stay connected with you O Mother Divine and never let that light in me die.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 137 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

જગાડી છે જે જ્યોત ભક્તિની, તેં મારા હૈયામાંજગાડી છે જે જ્યોત ભક્તિની, તેં મારા હૈયામાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

પૂરીને તેલ તારા પ્રેમનું, સદા મારા હૈયામાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

ભલે આવે આંધી સંકટોની, સદા મારા જીવનમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

દઈને કૃપાનાં દાન તારાં, સદા મારા જીવનમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

પાઈને પ્રેમપીયૂષનું પાન, સદા મારા જીવનમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

કરીને મારા જીવનનાં અટપટાં કંઈક કામ

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

રાખીને મારું ધ્યાન સદા તારા ચરણમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

વિકસે જીવનફૂલ મારું, સદા તારી ક્યારીમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે

ભૂલીને ભાન મારું, સદા ડૂબી રહું તુજ સ્મરણમાં

જોજે હો માડી, એ જ્યોત સદા જલતી રહે
1985-05-02https://i.ytimg.com/vi/w0tfI9gltB0/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=w0tfI9gltB0


First...136137138...Last