Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 138 | Date: 09-May-1985
જવાનું છે જે ધામ તારે, તૈયારી તેની રાખજે
Javānuṁ chē jē dhāma tārē, taiyārī tēnī rākhajē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 138 | Date: 09-May-1985

જવાનું છે જે ધામ તારે, તૈયારી તેની રાખજે

  Audio

javānuṁ chē jē dhāma tārē, taiyārī tēnī rākhajē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-05-09 1985-05-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1627 જવાનું છે જે ધામ તારે, તૈયારી તેની રાખજે જવાનું છે જે ધામ તારે, તૈયારી તેની રાખજે

વાડી-વજીફા, પૈસા, દાગીના, સાથે લઈ નહીં જવાશે

ખોટા ખ્યાલોમાં રહીશ, તો સમય તારો વેડફાશે

માટે બને એટલું પુણ્ય ભેગું કરવા લાગજે

નામસ્મરણમાં લાગીને, ચિત્તનો મેલ કાઢી નાખજે

આવશે સદા એ તારી સાથે, આળસ ખંખેરી નાખજે

ચિત્ત શુદ્ધ કરી, ફરી મેલ ન ચડે, તકેદારી તેની રાખજે

વારેઘડીએ સમય જો જાશે, તો સમય ક્યાંથી લાવશે

અવગુણો ત્યજવા સદા, તત્પર તું થઈ જાજે

ગુણો હૈયામાં ભરીને, ગુણસાગરમાં ડૂબી જાજે
https://www.youtube.com/watch?v=jn3KlX4QpzM
View Original Increase Font Decrease Font


જવાનું છે જે ધામ તારે, તૈયારી તેની રાખજે

વાડી-વજીફા, પૈસા, દાગીના, સાથે લઈ નહીં જવાશે

ખોટા ખ્યાલોમાં રહીશ, તો સમય તારો વેડફાશે

માટે બને એટલું પુણ્ય ભેગું કરવા લાગજે

નામસ્મરણમાં લાગીને, ચિત્તનો મેલ કાઢી નાખજે

આવશે સદા એ તારી સાથે, આળસ ખંખેરી નાખજે

ચિત્ત શુદ્ધ કરી, ફરી મેલ ન ચડે, તકેદારી તેની રાખજે

વારેઘડીએ સમય જો જાશે, તો સમય ક્યાંથી લાવશે

અવગુણો ત્યજવા સદા, તત્પર તું થઈ જાજે

ગુણો હૈયામાં ભરીને, ગુણસાગરમાં ડૂબી જાજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

javānuṁ chē jē dhāma tārē, taiyārī tēnī rākhajē

vāḍī-vajīphā, paisā, dāgīnā, sāthē laī nahīṁ javāśē

khōṭā khyālōmāṁ rahīśa, tō samaya tārō vēḍaphāśē

māṭē banē ēṭaluṁ puṇya bhēguṁ karavā lāgajē

nāmasmaraṇamāṁ lāgīnē, cittanō mēla kāḍhī nākhajē

āvaśē sadā ē tārī sāthē, ālasa khaṁkhērī nākhajē

citta śuddha karī, pharī mēla na caḍē, takēdārī tēnī rākhajē

vārēghaḍīē samaya jō jāśē, tō samaya kyāṁthī lāvaśē

avaguṇō tyajavā sadā, tatpara tuṁ thaī jājē

guṇō haiyāmāṁ bharīnē, guṇasāgaramāṁ ḍūbī jājē
English Explanation: Increase Font Decrease Font


The destination that you have to go to, be ready for it.

You will not be able to take any land, pension, money or jewellery.

If you remain in wrong thoughts then you will waste your time.

So try to do as many good deeds as your can.

Keep on chanting God’s name and keep on remembering God all the time, remove the dirt from your consciousness.

He will always come with you, erase your laziness.

After purifying your consciousness, be careful to not let dirt again again accumulate over it.

If you keep on wasting your time then how will you get back the precious time?

To discard your vices, always be ready.

Fill your heart with virtues, and immerse yourself in the ocean of virtues.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 138 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

જવાનું છે જે ધામ તારે, તૈયારી તેની રાખજેજવાનું છે જે ધામ તારે, તૈયારી તેની રાખજે

વાડી-વજીફા, પૈસા, દાગીના, સાથે લઈ નહીં જવાશે

ખોટા ખ્યાલોમાં રહીશ, તો સમય તારો વેડફાશે

માટે બને એટલું પુણ્ય ભેગું કરવા લાગજે

નામસ્મરણમાં લાગીને, ચિત્તનો મેલ કાઢી નાખજે

આવશે સદા એ તારી સાથે, આળસ ખંખેરી નાખજે

ચિત્ત શુદ્ધ કરી, ફરી મેલ ન ચડે, તકેદારી તેની રાખજે

વારેઘડીએ સમય જો જાશે, તો સમય ક્યાંથી લાવશે

અવગુણો ત્યજવા સદા, તત્પર તું થઈ જાજે

ગુણો હૈયામાં ભરીને, ગુણસાગરમાં ડૂબી જાજે
1985-05-09https://i.ytimg.com/vi/jn3KlX4QpzM/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=jn3KlX4QpzM


First...136137138...Last