BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4288 | Date: 24-Oct-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

કાર્યને જોઈએ બળ વિચારોનું જીવનમાં, જોઈએ વિચારોને બળ તો આચારનું

  No Audio

Karyane Joie Bal Vichaaronu Jeevanama, Joiea Vichaarone Bal To Aacharanu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-10-24 1992-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16275 કાર્યને જોઈએ બળ વિચારોનું જીવનમાં, જોઈએ વિચારોને બળ તો આચારનું કાર્યને જોઈએ બળ વિચારોનું જીવનમાં, જોઈએ વિચારોને બળ તો આચારનું
છે સત્ય તો આ જીવનનું, છે સત્ય તો આ જીવનનું (2)
જોઈએ સાધનાને બળ તો તપનું, જોઈએ તપને બળ તો સંયમનું - છે...
ક્રોધ તો જીવનમાં રાખશે ના કોઈને ક્યાંયનો, હશે પાસે, કરશે એનાથી જુદા - છે...
અભિમાન ના ટક્યા કોઈના જગમાં, થાયે અંતિમ જિત તો પ્રેમની - છે...
ઇર્ષ્યાઓ ને શંકાઓ, વાળે દાટ જીવનનો, બચ્યા એમાં જીવન, એ તો જીવ્યા - છે..
ઇચ્છાઓ ને મનડાંએ નચાવ્યા સહુને જીવનમાં, તણાયા એમાં એ તો ડુબ્યા - છે...
કડવી વાણીએ કર્યા દુશ્મનો ઊભા, મીઠી વાણીએ તો હૈયાં સહુના જીત્યા - છે..
શોભે શૂરવીરતા તો સદા ક્ષમાથી, ખીલી ઊઠે બુદ્ધિ તો સદા નમ્રતાથી - છે..
દંભ તો જીવનમાં દાટ વાળે, અંકાવી દે હૈયાંમાં આંક આવડતના ખોટા - છે..
Gujarati Bhajan no. 4288 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કાર્યને જોઈએ બળ વિચારોનું જીવનમાં, જોઈએ વિચારોને બળ તો આચારનું
છે સત્ય તો આ જીવનનું, છે સત્ય તો આ જીવનનું (2)
જોઈએ સાધનાને બળ તો તપનું, જોઈએ તપને બળ તો સંયમનું - છે...
ક્રોધ તો જીવનમાં રાખશે ના કોઈને ક્યાંયનો, હશે પાસે, કરશે એનાથી જુદા - છે...
અભિમાન ના ટક્યા કોઈના જગમાં, થાયે અંતિમ જિત તો પ્રેમની - છે...
ઇર્ષ્યાઓ ને શંકાઓ, વાળે દાટ જીવનનો, બચ્યા એમાં જીવન, એ તો જીવ્યા - છે..
ઇચ્છાઓ ને મનડાંએ નચાવ્યા સહુને જીવનમાં, તણાયા એમાં એ તો ડુબ્યા - છે...
કડવી વાણીએ કર્યા દુશ્મનો ઊભા, મીઠી વાણીએ તો હૈયાં સહુના જીત્યા - છે..
શોભે શૂરવીરતા તો સદા ક્ષમાથી, ખીલી ઊઠે બુદ્ધિ તો સદા નમ્રતાથી - છે..
દંભ તો જીવનમાં દાટ વાળે, અંકાવી દે હૈયાંમાં આંક આવડતના ખોટા - છે..
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kāryanē jōīē bala vicārōnuṁ jīvanamāṁ, jōīē vicārōnē bala tō ācāranuṁ
chē satya tō ā jīvananuṁ, chē satya tō ā jīvananuṁ (2)
jōīē sādhanānē bala tō tapanuṁ, jōīē tapanē bala tō saṁyamanuṁ - chē...
krōdha tō jīvanamāṁ rākhaśē nā kōīnē kyāṁyanō, haśē pāsē, karaśē ēnāthī judā - chē...
abhimāna nā ṭakyā kōīnā jagamāṁ, thāyē aṁtima jita tō prēmanī - chē...
irṣyāō nē śaṁkāō, vālē dāṭa jīvananō, bacyā ēmāṁ jīvana, ē tō jīvyā - chē..
icchāō nē manaḍāṁē nacāvyā sahunē jīvanamāṁ, taṇāyā ēmāṁ ē tō ḍubyā - chē...
kaḍavī vāṇīē karyā duśmanō ūbhā, mīṭhī vāṇīē tō haiyāṁ sahunā jītyā - chē..
śōbhē śūravīratā tō sadā kṣamāthī, khīlī ūṭhē buddhi tō sadā namratāthī - chē..
daṁbha tō jīvanamāṁ dāṭa vālē, aṁkāvī dē haiyāṁmāṁ āṁka āvaḍatanā khōṭā - chē..
First...42864287428842894290...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall