Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4288 | Date: 24-Oct-1992
કાર્યને જોઈએ બળ વિચારોનું જીવનમાં, જોઈએ વિચારોને બળ તો આચારનું
Kāryanē jōīē bala vicārōnuṁ jīvanamāṁ, jōīē vicārōnē bala tō ācāranuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4288 | Date: 24-Oct-1992

કાર્યને જોઈએ બળ વિચારોનું જીવનમાં, જોઈએ વિચારોને બળ તો આચારનું

  No Audio

kāryanē jōīē bala vicārōnuṁ jīvanamāṁ, jōīē vicārōnē bala tō ācāranuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-10-24 1992-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16275 કાર્યને જોઈએ બળ વિચારોનું જીવનમાં, જોઈએ વિચારોને બળ તો આચારનું કાર્યને જોઈએ બળ વિચારોનું જીવનમાં, જોઈએ વિચારોને બળ તો આચારનું

છે સત્ય તો આ જીવનનું, છે સત્ય તો આ જીવનનું (2)

જોઈએ સાધનાને બળ તો તપનું, જોઈએ તપને બળ તો સંયમનું - છે...

ક્રોધ તો જીવનમાં રાખશે ના કોઈને ક્યાંયનો, હશે પાસે, કરશે એનાથી જુદા - છે...

અભિમાન ના ટક્યા કોઈના જગમાં, થાયે અંતિમ જિત તો પ્રેમની - છે...

ઇર્ષ્યાઓ ને શંકાઓ, વાળે દાટ જીવનનો, બચ્યા એમાં જીવન, એ તો જીવ્યા - છે..

ઇચ્છાઓ ને મનડાંએ નચાવ્યા સહુને જીવનમાં, તણાયા એમાં એ તો ડુબ્યા - છે...

કડવી વાણીએ કર્યા દુશ્મનો ઊભા, મીઠી વાણીએ તો હૈયાં સહુના જીત્યા - છે..

શોભે શૂરવીરતા તો સદા ક્ષમાથી, ખીલી ઊઠે બુદ્ધિ તો સદા નમ્રતાથી - છે..

દંભ તો જીવનમાં દાટ વાળે, અંકાવી દે હૈયાંમાં આંક આવડતના ખોટા - છે..
View Original Increase Font Decrease Font


કાર્યને જોઈએ બળ વિચારોનું જીવનમાં, જોઈએ વિચારોને બળ તો આચારનું

છે સત્ય તો આ જીવનનું, છે સત્ય તો આ જીવનનું (2)

જોઈએ સાધનાને બળ તો તપનું, જોઈએ તપને બળ તો સંયમનું - છે...

ક્રોધ તો જીવનમાં રાખશે ના કોઈને ક્યાંયનો, હશે પાસે, કરશે એનાથી જુદા - છે...

અભિમાન ના ટક્યા કોઈના જગમાં, થાયે અંતિમ જિત તો પ્રેમની - છે...

ઇર્ષ્યાઓ ને શંકાઓ, વાળે દાટ જીવનનો, બચ્યા એમાં જીવન, એ તો જીવ્યા - છે..

ઇચ્છાઓ ને મનડાંએ નચાવ્યા સહુને જીવનમાં, તણાયા એમાં એ તો ડુબ્યા - છે...

કડવી વાણીએ કર્યા દુશ્મનો ઊભા, મીઠી વાણીએ તો હૈયાં સહુના જીત્યા - છે..

શોભે શૂરવીરતા તો સદા ક્ષમાથી, ખીલી ઊઠે બુદ્ધિ તો સદા નમ્રતાથી - છે..

દંભ તો જીવનમાં દાટ વાળે, અંકાવી દે હૈયાંમાં આંક આવડતના ખોટા - છે..
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kāryanē jōīē bala vicārōnuṁ jīvanamāṁ, jōīē vicārōnē bala tō ācāranuṁ

chē satya tō ā jīvananuṁ, chē satya tō ā jīvananuṁ (2)

jōīē sādhanānē bala tō tapanuṁ, jōīē tapanē bala tō saṁyamanuṁ - chē...

krōdha tō jīvanamāṁ rākhaśē nā kōīnē kyāṁyanō, haśē pāsē, karaśē ēnāthī judā - chē...

abhimāna nā ṭakyā kōīnā jagamāṁ, thāyē aṁtima jita tō prēmanī - chē...

irṣyāō nē śaṁkāō, vālē dāṭa jīvananō, bacyā ēmāṁ jīvana, ē tō jīvyā - chē..

icchāō nē manaḍāṁē nacāvyā sahunē jīvanamāṁ, taṇāyā ēmāṁ ē tō ḍubyā - chē...

kaḍavī vāṇīē karyā duśmanō ūbhā, mīṭhī vāṇīē tō haiyāṁ sahunā jītyā - chē..

śōbhē śūravīratā tō sadā kṣamāthī, khīlī ūṭhē buddhi tō sadā namratāthī - chē..

daṁbha tō jīvanamāṁ dāṭa vālē, aṁkāvī dē haiyāṁmāṁ āṁka āvaḍatanā khōṭā - chē..
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4288 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...428542864287...Last