BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4297 | Date: 30-Oct-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહ્યો નથી તું, રહી શકીશ ક્યાંથી, જગમાં તો તું કોઈનો

  No Audio

Rahyo Nathi Tu, Rahi Sakish Kyathi, Jagama To Tu Koino

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-10-30 1992-10-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16284 રહ્યો નથી તું, રહી શકીશ ક્યાંથી, જગમાં તો તું કોઈનો રહ્યો નથી તું, રહી શકીશ ક્યાંથી, જગમાં તો તું કોઈનો
નથી આવનજાવન જગમાં તો તારી, જ્યાં તારે તો હાથ
રહીશ જગમાં તું કેટલું, કરીશ જગમાં તો તું કેટલું
નથી જાણતો જ્યાં એ તું, નથી જાણતો જ્યાં એ તું વાત
રહેશે અન્ય કેટલાં તો તારા, બની ના શક્યા જ્યાં એ ખુદના
બની નથી શક્યો તું ભી તો ખુદનો, બનશે અન્યનો કેટલો, સમજીને આ વાત
છે અને રહેશે સદાયે જો તો તારા, નથી કેમ બનતો એનો તું જીવનમાં
બનીશ કે બનાવીશ એક એને તું તારા, રહેશે સદા એ તો સાથમાં
તું બન્યો કે ના બન્યો એનો, તરછોડયો નથી એણે તને તો કદી
ભૂલ્યો ભલે એને તું તો જીવનમાં, ભૂલ્યા ના તને એ તો કદી
Gujarati Bhajan no. 4297 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહ્યો નથી તું, રહી શકીશ ક્યાંથી, જગમાં તો તું કોઈનો
નથી આવનજાવન જગમાં તો તારી, જ્યાં તારે તો હાથ
રહીશ જગમાં તું કેટલું, કરીશ જગમાં તો તું કેટલું
નથી જાણતો જ્યાં એ તું, નથી જાણતો જ્યાં એ તું વાત
રહેશે અન્ય કેટલાં તો તારા, બની ના શક્યા જ્યાં એ ખુદના
બની નથી શક્યો તું ભી તો ખુદનો, બનશે અન્યનો કેટલો, સમજીને આ વાત
છે અને રહેશે સદાયે જો તો તારા, નથી કેમ બનતો એનો તું જીવનમાં
બનીશ કે બનાવીશ એક એને તું તારા, રહેશે સદા એ તો સાથમાં
તું બન્યો કે ના બન્યો એનો, તરછોડયો નથી એણે તને તો કદી
ભૂલ્યો ભલે એને તું તો જીવનમાં, ભૂલ્યા ના તને એ તો કદી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahyō nathī tuṁ, rahī śakīśa kyāṁthī, jagamāṁ tō tuṁ kōīnō
nathī āvanajāvana jagamāṁ tō tārī, jyāṁ tārē tō hātha
rahīśa jagamāṁ tuṁ kēṭaluṁ, karīśa jagamāṁ tō tuṁ kēṭaluṁ
nathī jāṇatō jyāṁ ē tuṁ, nathī jāṇatō jyāṁ ē tuṁ vāta
rahēśē anya kēṭalāṁ tō tārā, banī nā śakyā jyāṁ ē khudanā
banī nathī śakyō tuṁ bhī tō khudanō, banaśē anyanō kēṭalō, samajīnē ā vāta
chē anē rahēśē sadāyē jō tō tārā, nathī kēma banatō ēnō tuṁ jīvanamāṁ
banīśa kē banāvīśa ēka ēnē tuṁ tārā, rahēśē sadā ē tō sāthamāṁ
tuṁ banyō kē nā banyō ēnō, tarachōḍayō nathī ēṇē tanē tō kadī
bhūlyō bhalē ēnē tuṁ tō jīvanamāṁ, bhūlyā nā tanē ē tō kadī
First...42914292429342944295...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall