Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4305 | Date: 03-Nov-1992
હતું શું જીવનમાં તો તારું, કે જીવનમાં તો તેં એ તો ગુમાવ્યું
Hatuṁ śuṁ jīvanamāṁ tō tāruṁ, kē jīvanamāṁ tō tēṁ ē tō gumāvyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4305 | Date: 03-Nov-1992

હતું શું જીવનમાં તો તારું, કે જીવનમાં તો તેં એ તો ગુમાવ્યું

  No Audio

hatuṁ śuṁ jīvanamāṁ tō tāruṁ, kē jīvanamāṁ tō tēṁ ē tō gumāvyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-11-03 1992-11-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16292 હતું શું જીવનમાં તો તારું, કે જીવનમાં તો તેં એ તો ગુમાવ્યું હતું શું જીવનમાં તો તારું, કે જીવનમાં તો તેં એ તો ગુમાવ્યું

કર્મોથી હતું તને એ તો મળ્યું, તારાજ કર્મોથી તો તેં એ ગુમાવ્યું

મળ્યું જીવન ધણું, જાય છે વીતી ને વીતી, કર્યો ના વિચાર એનો કદી

છે શું સાથમાં કે રહેશે શું પાસમાં, માંડયો હિસાબ એનો તો તેં કદી

મારું મારું કરતા તો ના થાક્યો, થાક્યો શાને કરતા ને કરતા તો ભેગું

કર હવે તો વિચાર જીવનમાં, જીવનમાં હવે તારે તો શું કરવું

હતો તું એક બિંદુ, હતા ના શ્વાસો પાસે તારી, છે હવે પાસે તારી, એક ધબકતું હૈયું

ધબકતા તારા હૈયાંનો આવશે વારો, એક દિવસ એને તો બંધ પડવું

ધબકતું બંધ પડે એ પહેલાં, કરી લે તું જીવનમાં, જે જે છે તારે કરવાનું

રહી જાશે તો કરેલું જીવનમાં, જીવનમાં બધું એ તો રહી જવાનું
View Original Increase Font Decrease Font


હતું શું જીવનમાં તો તારું, કે જીવનમાં તો તેં એ તો ગુમાવ્યું

કર્મોથી હતું તને એ તો મળ્યું, તારાજ કર્મોથી તો તેં એ ગુમાવ્યું

મળ્યું જીવન ધણું, જાય છે વીતી ને વીતી, કર્યો ના વિચાર એનો કદી

છે શું સાથમાં કે રહેશે શું પાસમાં, માંડયો હિસાબ એનો તો તેં કદી

મારું મારું કરતા તો ના થાક્યો, થાક્યો શાને કરતા ને કરતા તો ભેગું

કર હવે તો વિચાર જીવનમાં, જીવનમાં હવે તારે તો શું કરવું

હતો તું એક બિંદુ, હતા ના શ્વાસો પાસે તારી, છે હવે પાસે તારી, એક ધબકતું હૈયું

ધબકતા તારા હૈયાંનો આવશે વારો, એક દિવસ એને તો બંધ પડવું

ધબકતું બંધ પડે એ પહેલાં, કરી લે તું જીવનમાં, જે જે છે તારે કરવાનું

રહી જાશે તો કરેલું જીવનમાં, જીવનમાં બધું એ તો રહી જવાનું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hatuṁ śuṁ jīvanamāṁ tō tāruṁ, kē jīvanamāṁ tō tēṁ ē tō gumāvyuṁ

karmōthī hatuṁ tanē ē tō malyuṁ, tārāja karmōthī tō tēṁ ē gumāvyuṁ

malyuṁ jīvana dhaṇuṁ, jāya chē vītī nē vītī, karyō nā vicāra ēnō kadī

chē śuṁ sāthamāṁ kē rahēśē śuṁ pāsamāṁ, māṁḍayō hisāba ēnō tō tēṁ kadī

māruṁ māruṁ karatā tō nā thākyō, thākyō śānē karatā nē karatā tō bhēguṁ

kara havē tō vicāra jīvanamāṁ, jīvanamāṁ havē tārē tō śuṁ karavuṁ

hatō tuṁ ēka biṁdu, hatā nā śvāsō pāsē tārī, chē havē pāsē tārī, ēka dhabakatuṁ haiyuṁ

dhabakatā tārā haiyāṁnō āvaśē vārō, ēka divasa ēnē tō baṁdha paḍavuṁ

dhabakatuṁ baṁdha paḍē ē pahēlāṁ, karī lē tuṁ jīvanamāṁ, jē jē chē tārē karavānuṁ

rahī jāśē tō karēluṁ jīvanamāṁ, jīvanamāṁ badhuṁ ē tō rahī javānuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4305 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...430343044305...Last