BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4331 | Date: 14-Nov-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહી છે ફરતી ને ફરતી ધરતી તો જગમાં

  No Audio

Rahi Che Pharati Ne Pharati Dharati To Jagama

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-11-14 1992-11-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16318 રહી છે ફરતી ને ફરતી ધરતી તો જગમાં રહી છે ફરતી ને ફરતી ધરતી તો જગમાં,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
રહ્યાં છે સૂર્ય ચંદ્ર દેતા પ્રકાશ તો જગમાં,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
છે સર્વ આધારનો આધાર તો પ્રભુ, થાયે છે જગમાં તો બધું
   એક એના આધારે
રહ્યાં છે પવન અને પાણી, વહેતાને વહેતા તો જગમાં,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
દેખાય, ના દેખાય થાતું જે જગમાં, થાતું રહે એ તો જગમાં,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
જગમાં થાતું રહે બધું જુદી જુદી શક્તિથી, શક્તિથી, શક્તિની શક્તિ છે, કોના આધારે, કોના આધારે
ચાલે છે અને છે જીવન તો જગમાં, જગમાં તો જીવન,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
હરેક ક્રિયા ને કર્મ તો થાતા રહે નિયમથી,
   છે નિયમ તો કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
સુખદુઃખની આવનજાવન થાતી રહે જીવનમાં,
   એ કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
લેણદેણ ચાલે નિયમોને નિયમથી, છે એ બધું તો કોના આધારે,
   એ તો કોના આધારે
ધરી દે તું ભાવ, શ્રદ્ધા, પ્રેમ તું પ્રભુની ચરણે,
   રહેજે જીવનમાં તું એક એના આધારે
Gujarati Bhajan no. 4331 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહી છે ફરતી ને ફરતી ધરતી તો જગમાં,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
રહ્યાં છે સૂર્ય ચંદ્ર દેતા પ્રકાશ તો જગમાં,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
છે સર્વ આધારનો આધાર તો પ્રભુ, થાયે છે જગમાં તો બધું
   એક એના આધારે
રહ્યાં છે પવન અને પાણી, વહેતાને વહેતા તો જગમાં,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
દેખાય, ના દેખાય થાતું જે જગમાં, થાતું રહે એ તો જગમાં,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
જગમાં થાતું રહે બધું જુદી જુદી શક્તિથી, શક્તિથી, શક્તિની શક્તિ છે, કોના આધારે, કોના આધારે
ચાલે છે અને છે જીવન તો જગમાં, જગમાં તો જીવન,
   કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
હરેક ક્રિયા ને કર્મ તો થાતા રહે નિયમથી,
   છે નિયમ તો કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
સુખદુઃખની આવનજાવન થાતી રહે જીવનમાં,
   એ કોના આધારે, એ તો કોના આધારે
લેણદેણ ચાલે નિયમોને નિયમથી, છે એ બધું તો કોના આધારે,
   એ તો કોના આધારે
ધરી દે તું ભાવ, શ્રદ્ધા, પ્રેમ તું પ્રભુની ચરણે,
   રહેજે જીવનમાં તું એક એના આધારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahī chē pharatī nē pharatī dharatī tō jagamāṁ,
kōnā ādhārē, ē tō kōnā ādhārē
rahyāṁ chē sūrya caṁdra dētā prakāśa tō jagamāṁ,
kōnā ādhārē, ē tō kōnā ādhārē
chē sarva ādhāranō ādhāra tō prabhu, thāyē chē jagamāṁ tō badhuṁ
ēka ēnā ādhārē
rahyāṁ chē pavana anē pāṇī, vahētānē vahētā tō jagamāṁ,
kōnā ādhārē, ē tō kōnā ādhārē
dēkhāya, nā dēkhāya thātuṁ jē jagamāṁ, thātuṁ rahē ē tō jagamāṁ,
kōnā ādhārē, ē tō kōnā ādhārē
jagamāṁ thātuṁ rahē badhuṁ judī judī śaktithī, śaktithī, śaktinī śakti chē, kōnā ādhārē, kōnā ādhārē
cālē chē anē chē jīvana tō jagamāṁ, jagamāṁ tō jīvana,
kōnā ādhārē, ē tō kōnā ādhārē
harēka kriyā nē karma tō thātā rahē niyamathī,
chē niyama tō kōnā ādhārē, ē tō kōnā ādhārē
sukhaduḥkhanī āvanajāvana thātī rahē jīvanamāṁ,
ē kōnā ādhārē, ē tō kōnā ādhārē
lēṇadēṇa cālē niyamōnē niyamathī, chē ē badhuṁ tō kōnā ādhārē,
ē tō kōnā ādhārē
dharī dē tuṁ bhāva, śraddhā, prēma tuṁ prabhunī caraṇē,
rahējē jīvanamāṁ tuṁ ēka ēnā ādhārē
First...43264327432843294330...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall