BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4333 | Date: 15-Nov-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

ના દેહ વિના કોઈ દેહી છે, ના પ્રેમ વિના કોઈ પ્રેમી, રહ્યાં છે એક બીજા

  No Audio

Na Deh Vina Koi Dehi Che, Na Prem Vina Koi Premi, Rahya Che Ek Bija

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-11-15 1992-11-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16320 ના દેહ વિના કોઈ દેહી છે, ના પ્રેમ વિના કોઈ પ્રેમી, રહ્યાં છે એક બીજા ના દેહ વિના કોઈ દેહી છે, ના પ્રેમ વિના કોઈ પ્રેમી, રહ્યાં છે એક બીજા,
   એક બીજાના સાથમાં
ના ભક્તિ વિના કોઈ ભક્ત છે, ના સેવક વિના કોઈ માલિક,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના સંતાન વિના કોઈ માબાપ, ના દ્વાર વિના કોઈ મકાન,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના વેર વિના કોઈ વેરી છે, ના સાથ વિના સાથીદાર,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના જ્ઞાન વિના કોઈ જ્ઞાની છે, ના પ્રકાશ વિના કોઈ દિન છે,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના દૃશ્ય વિના કોઈ દૃષ્ટિ છે, ના બંધન વિના કોઈ મુક્તિ,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના બે છેડા વિના કોઈ અંતર છે, ના શક્તિ વિના કોઈ મંત્ર,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના રાગ વિના કોઈ રાગિણી, ના લેખ વિના કોઈ લેખક,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના પ્રભાત વિના કોઈ સંધ્યા, ના દિન વિનાની કોઈ રાત્રિ,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના કર્મ વિના કોઈ જીવ છે, ના પરમાત્મા વિના કોઈ આત્મા,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
Gujarati Bhajan no. 4333 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ના દેહ વિના કોઈ દેહી છે, ના પ્રેમ વિના કોઈ પ્રેમી, રહ્યાં છે એક બીજા,
   એક બીજાના સાથમાં
ના ભક્તિ વિના કોઈ ભક્ત છે, ના સેવક વિના કોઈ માલિક,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના સંતાન વિના કોઈ માબાપ, ના દ્વાર વિના કોઈ મકાન,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના વેર વિના કોઈ વેરી છે, ના સાથ વિના સાથીદાર,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના જ્ઞાન વિના કોઈ જ્ઞાની છે, ના પ્રકાશ વિના કોઈ દિન છે,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના દૃશ્ય વિના કોઈ દૃષ્ટિ છે, ના બંધન વિના કોઈ મુક્તિ,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના બે છેડા વિના કોઈ અંતર છે, ના શક્તિ વિના કોઈ મંત્ર,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના રાગ વિના કોઈ રાગિણી, ના લેખ વિના કોઈ લેખક,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના પ્રભાત વિના કોઈ સંધ્યા, ના દિન વિનાની કોઈ રાત્રિ,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
ના કર્મ વિના કોઈ જીવ છે, ના પરમાત્મા વિના કોઈ આત્મા,
   રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nā dēha vinā kōī dēhī chē, nā prēma vinā kōī prēmī, rahyāṁ chē ēka bījā,
ēka bījānā sāthamāṁ
bhakti vinā kōī bhakta chē, nā sēvaka vinā kōī mālika,
rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
nā saṁtāna vinā kōī mābāpa, nā dvāra vinā kōī makāna,
rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
nā vēra vinā kōī vērī chē, nā sātha vinā sāthīdāra,
rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
nā jñāna vinā kōī jñānī chē, nā prakāśa vinā kōī dina chē,
rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
nā dr̥śya vinā kōī dr̥ṣṭi chē, nā baṁdhana vinā kōī mukti,
rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
nā bē chēḍā vinā kōī aṁtara chē, nā śakti vinā kōī maṁtra,
rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
nā rāga vinā kōī rāgiṇī, nā lēkha vinā kōī lēkhaka,
rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
nā prabhāta vinā kōī saṁdhyā, nā dina vinānī kōī rātri,
rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
karma vinā kōī jīva chē, nā paramātmā vinā kōī ātmā,
rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
First...43314332433343344335...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall