Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4333 | Date: 15-Nov-1992
ના દેહ વિના કોઈ દેહી છે, ના પ્રેમ વિના કોઈ પ્રેમી, રહ્યાં છે એક બીજા
Nā dēha vinā kōī dēhī chē, nā prēma vinā kōī prēmī, rahyāṁ chē ēka bījā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4333 | Date: 15-Nov-1992

ના દેહ વિના કોઈ દેહી છે, ના પ્રેમ વિના કોઈ પ્રેમી, રહ્યાં છે એક બીજા

  No Audio

nā dēha vinā kōī dēhī chē, nā prēma vinā kōī prēmī, rahyāṁ chē ēka bījā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-11-15 1992-11-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16320 ના દેહ વિના કોઈ દેહી છે, ના પ્રેમ વિના કોઈ પ્રેમી, રહ્યાં છે એક બીજા ના દેહ વિના કોઈ દેહી છે, ના પ્રેમ વિના કોઈ પ્રેમી, રહ્યાં છે એક બીજા,

    એક બીજાના સાથમાં

ના ભક્તિ વિના કોઈ ભક્ત છે, ના સેવક વિના કોઈ માલિક,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના સંતાન વિના કોઈ માબાપ, ના દ્વાર વિના કોઈ મકાન,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના વેર વિના કોઈ વેરી છે, ના સાથ વિના સાથીદાર,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના જ્ઞાન વિના કોઈ જ્ઞાની છે, ના પ્રકાશ વિના કોઈ દિન છે,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના દૃશ્ય વિના કોઈ દૃષ્ટિ છે, ના બંધન વિના કોઈ મુક્તિ,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના બે છેડા વિના કોઈ અંતર છે, ના શક્તિ વિના કોઈ મંત્ર,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના રાગ વિના કોઈ રાગિણી, ના લેખ વિના કોઈ લેખક,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના પ્રભાત વિના કોઈ સંધ્યા, ના દિન વિનાની કોઈ રાત્રિ,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના કર્મ વિના કોઈ જીવ છે, ના પરમાત્મા વિના કોઈ આત્મા,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
View Original Increase Font Decrease Font


ના દેહ વિના કોઈ દેહી છે, ના પ્રેમ વિના કોઈ પ્રેમી, રહ્યાં છે એક બીજા,

    એક બીજાના સાથમાં

ના ભક્તિ વિના કોઈ ભક્ત છે, ના સેવક વિના કોઈ માલિક,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના સંતાન વિના કોઈ માબાપ, ના દ્વાર વિના કોઈ મકાન,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના વેર વિના કોઈ વેરી છે, ના સાથ વિના સાથીદાર,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના જ્ઞાન વિના કોઈ જ્ઞાની છે, ના પ્રકાશ વિના કોઈ દિન છે,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના દૃશ્ય વિના કોઈ દૃષ્ટિ છે, ના બંધન વિના કોઈ મુક્તિ,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના બે છેડા વિના કોઈ અંતર છે, ના શક્તિ વિના કોઈ મંત્ર,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના રાગ વિના કોઈ રાગિણી, ના લેખ વિના કોઈ લેખક,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના પ્રભાત વિના કોઈ સંધ્યા, ના દિન વિનાની કોઈ રાત્રિ,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં

ના કર્મ વિના કોઈ જીવ છે, ના પરમાત્મા વિના કોઈ આત્મા,

    રહ્યાં છે એક બીજા, એક બીજાના સાથમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā dēha vinā kōī dēhī chē, nā prēma vinā kōī prēmī, rahyāṁ chē ēka bījā,

ēka bījānā sāthamāṁ

bhakti vinā kōī bhakta chē, nā sēvaka vinā kōī mālika,

rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ

nā saṁtāna vinā kōī mābāpa, nā dvāra vinā kōī makāna,

rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ

nā vēra vinā kōī vērī chē, nā sātha vinā sāthīdāra,

rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ

nā jñāna vinā kōī jñānī chē, nā prakāśa vinā kōī dina chē,

rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ

nā dr̥śya vinā kōī dr̥ṣṭi chē, nā baṁdhana vinā kōī mukti,

rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ

nā bē chēḍā vinā kōī aṁtara chē, nā śakti vinā kōī maṁtra,

rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ

nā rāga vinā kōī rāgiṇī, nā lēkha vinā kōī lēkhaka,

rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ

nā prabhāta vinā kōī saṁdhyā, nā dina vinānī kōī rātri,

rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ

karma vinā kōī jīva chē, nā paramātmā vinā kōī ātmā,

rahyāṁ chē ēka bījā, ēka bījānā sāthamāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4333 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...433043314332...Last