BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4351 | Date: 23-Nov-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

એક તનડું મોટું, એક નાનું, એક ગોરું તો એક કાળું

  No Audio

Ek Tanadu Motu, Ek Nanu,Ek Goru To Ek Kalu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-11-23 1992-11-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16338 એક તનડું મોટું, એક નાનું, એક ગોરું તો એક કાળું એક તનડું મોટું, એક નાનું, એક ગોરું તો એક કાળું
રહ્યું છે ચેતન એમાં તો એકસરખુંને એકસરખું
શું પશુ પક્ષી કે પ્રાણી જુઓ, કે જુઓ વણઝાર ઝાડપાનની
શું ચેતન કે જડ દેખાય, ભલે જડમાં તો ચેતનની ખામી
રચ્યાં છે કાર્ય કરતા જગમાં, સહુ જુદી રીતે, છે ચેતન એકસરખું
વહેંચાયેલું છે નિયમો ને નિયમોમાં, તો ચેતન એકસરખું
ચેતન એ તો ચેતન છે, જગમાં વ્યાપ્ત ચેતન એકસરખું
ના એ તો વધે, ના એ તો ઘટે, ખીલવો તો ખીલે એકસરખું
છે જ્યાં એ પાસે તારી, છે અસ્તિત્વ એનાથી, છે સહુમાં એકસરખું
પરમચૈતન્યમાંથી જ્યાં એ તો નીકળ્યું, એમાં એ તો સમાવાનું
Gujarati Bhajan no. 4351 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એક તનડું મોટું, એક નાનું, એક ગોરું તો એક કાળું
રહ્યું છે ચેતન એમાં તો એકસરખુંને એકસરખું
શું પશુ પક્ષી કે પ્રાણી જુઓ, કે જુઓ વણઝાર ઝાડપાનની
શું ચેતન કે જડ દેખાય, ભલે જડમાં તો ચેતનની ખામી
રચ્યાં છે કાર્ય કરતા જગમાં, સહુ જુદી રીતે, છે ચેતન એકસરખું
વહેંચાયેલું છે નિયમો ને નિયમોમાં, તો ચેતન એકસરખું
ચેતન એ તો ચેતન છે, જગમાં વ્યાપ્ત ચેતન એકસરખું
ના એ તો વધે, ના એ તો ઘટે, ખીલવો તો ખીલે એકસરખું
છે જ્યાં એ પાસે તારી, છે અસ્તિત્વ એનાથી, છે સહુમાં એકસરખું
પરમચૈતન્યમાંથી જ્યાં એ તો નીકળ્યું, એમાં એ તો સમાવાનું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēka tanaḍuṁ mōṭuṁ, ēka nānuṁ, ēka gōruṁ tō ēka kāluṁ
rahyuṁ chē cētana ēmāṁ tō ēkasarakhuṁnē ēkasarakhuṁ
śuṁ paśu pakṣī kē prāṇī juō, kē juō vaṇajhāra jhāḍapānanī
śuṁ cētana kē jaḍa dēkhāya, bhalē jaḍamāṁ tō cētananī khāmī
racyāṁ chē kārya karatā jagamāṁ, sahu judī rītē, chē cētana ēkasarakhuṁ
vahēṁcāyēluṁ chē niyamō nē niyamōmāṁ, tō cētana ēkasarakhuṁ
cētana ē tō cētana chē, jagamāṁ vyāpta cētana ēkasarakhuṁ
nā ē tō vadhē, nā ē tō ghaṭē, khīlavō tō khīlē ēkasarakhuṁ
chē jyāṁ ē pāsē tārī, chē astitva ēnāthī, chē sahumāṁ ēkasarakhuṁ
paramacaitanyamāṁthī jyāṁ ē tō nīkalyuṁ, ēmāṁ ē tō samāvānuṁ
First...43464347434843494350...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall