Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4351 | Date: 23-Nov-1992
એક તનડું મોટું, એક નાનું, એક ગોરું તો એક કાળું
Ēka tanaḍuṁ mōṭuṁ, ēka nānuṁ, ēka gōruṁ tō ēka kāluṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4351 | Date: 23-Nov-1992

એક તનડું મોટું, એક નાનું, એક ગોરું તો એક કાળું

  No Audio

ēka tanaḍuṁ mōṭuṁ, ēka nānuṁ, ēka gōruṁ tō ēka kāluṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-11-23 1992-11-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16338 એક તનડું મોટું, એક નાનું, એક ગોરું તો એક કાળું એક તનડું મોટું, એક નાનું, એક ગોરું તો એક કાળું

રહ્યું છે ચેતન એમાં તો એકસરખુંને એકસરખું

શું પશુ પક્ષી કે પ્રાણી જુઓ, કે જુઓ વણઝાર ઝાડપાનની

શું ચેતન કે જડ દેખાય, ભલે જડમાં તો ચેતનની ખામી

રચ્યાં છે કાર્ય કરતા જગમાં, સહુ જુદી રીતે, છે ચેતન એકસરખું

વહેંચાયેલું છે નિયમો ને નિયમોમાં, તો ચેતન એકસરખું

ચેતન એ તો ચેતન છે, જગમાં વ્યાપ્ત ચેતન એકસરખું

ના એ તો વધે, ના એ તો ઘટે, ખીલવો તો ખીલે એકસરખું

છે જ્યાં એ પાસે તારી, છે અસ્તિત્વ એનાથી, છે સહુમાં એકસરખું

પરમચૈતન્યમાંથી જ્યાં એ તો નીકળ્યું, એમાં એ તો સમાવાનું
View Original Increase Font Decrease Font


એક તનડું મોટું, એક નાનું, એક ગોરું તો એક કાળું

રહ્યું છે ચેતન એમાં તો એકસરખુંને એકસરખું

શું પશુ પક્ષી કે પ્રાણી જુઓ, કે જુઓ વણઝાર ઝાડપાનની

શું ચેતન કે જડ દેખાય, ભલે જડમાં તો ચેતનની ખામી

રચ્યાં છે કાર્ય કરતા જગમાં, સહુ જુદી રીતે, છે ચેતન એકસરખું

વહેંચાયેલું છે નિયમો ને નિયમોમાં, તો ચેતન એકસરખું

ચેતન એ તો ચેતન છે, જગમાં વ્યાપ્ત ચેતન એકસરખું

ના એ તો વધે, ના એ તો ઘટે, ખીલવો તો ખીલે એકસરખું

છે જ્યાં એ પાસે તારી, છે અસ્તિત્વ એનાથી, છે સહુમાં એકસરખું

પરમચૈતન્યમાંથી જ્યાં એ તો નીકળ્યું, એમાં એ તો સમાવાનું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka tanaḍuṁ mōṭuṁ, ēka nānuṁ, ēka gōruṁ tō ēka kāluṁ

rahyuṁ chē cētana ēmāṁ tō ēkasarakhuṁnē ēkasarakhuṁ

śuṁ paśu pakṣī kē prāṇī juō, kē juō vaṇajhāra jhāḍapānanī

śuṁ cētana kē jaḍa dēkhāya, bhalē jaḍamāṁ tō cētananī khāmī

racyāṁ chē kārya karatā jagamāṁ, sahu judī rītē, chē cētana ēkasarakhuṁ

vahēṁcāyēluṁ chē niyamō nē niyamōmāṁ, tō cētana ēkasarakhuṁ

cētana ē tō cētana chē, jagamāṁ vyāpta cētana ēkasarakhuṁ

nā ē tō vadhē, nā ē tō ghaṭē, khīlavō tō khīlē ēkasarakhuṁ

chē jyāṁ ē pāsē tārī, chē astitva ēnāthī, chē sahumāṁ ēkasarakhuṁ

paramacaitanyamāṁthī jyāṁ ē tō nīkalyuṁ, ēmāṁ ē tō samāvānuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4351 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...434843494350...Last