Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4354 | Date: 24-Nov-1992
છે કંઈક ભંડાર ને ભંડાર રે પ્રભુ, મારામાં તો એ, ભર્યાં ભર્યાં
Chē kaṁīka bhaṁḍāra nē bhaṁḍāra rē prabhu, mārāmāṁ tō ē, bharyāṁ bharyāṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 4354 | Date: 24-Nov-1992

છે કંઈક ભંડાર ને ભંડાર રે પ્રભુ, મારામાં તો એ, ભર્યાં ભર્યાં

  No Audio

chē kaṁīka bhaṁḍāra nē bhaṁḍāra rē prabhu, mārāmāṁ tō ē, bharyāṁ bharyāṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1992-11-24 1992-11-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16341 છે કંઈક ભંડાર ને ભંડાર રે પ્રભુ, મારામાં તો એ, ભર્યાં ભર્યાં છે કંઈક ભંડાર ને ભંડાર રે પ્રભુ, મારામાં તો એ, ભર્યાં ભર્યાં

છું ભૂલોને ભૂલોનો ભંડાર રે પ્રભુ, છે મારામાં તો એ ભર્યાં ભર્યાં

દે છે બનાવી જીવનમાં મને એ લાચાર રે પ્રભુ, છે એવાં એ તો ભર્યાં ભર્યાં

પડે છે ઊંચકવા એના રે ભાર રે પ્રભુ, છે કંઈક કડવા, છે કંઈક મીઠા

છે કંઈક ખોટાં, મુજમાં શાણપણના ભંડાર, રહે છે નાંખતા એ તો બાધા

દીધા છે શક્તિના તેં તો ભંડાર, છું અજાણ, છે એ તો ભર્યાં ભર્યાં

ભર્યાં છે તેં રે પ્રભુ, ભાવને, પ્રેમના ભંડાર, રાખજે મુજમાં એને ભર્યાં ભર્યાં

હોય ભલે મુજમાં સમજણના ભંડાર ઓછા, કરી કૃપા રાખજે મુજમાં એને ભર્યાં ભર્યાં

અવગુણના ભંડાર છે મુજમાં ભર્યા, કરાવી ખાલી, દેજે સદ્ગુણોના ભંડાર ભર્યાં ભર્યાં

હોય ભક્તિના ભંડાર ભલે ઓછા, દેજે તુજ ભક્તિના ભંડાર મુજમાં ભર્યાં ભર્યાં
View Original Increase Font Decrease Font


છે કંઈક ભંડાર ને ભંડાર રે પ્રભુ, મારામાં તો એ, ભર્યાં ભર્યાં

છું ભૂલોને ભૂલોનો ભંડાર રે પ્રભુ, છે મારામાં તો એ ભર્યાં ભર્યાં

દે છે બનાવી જીવનમાં મને એ લાચાર રે પ્રભુ, છે એવાં એ તો ભર્યાં ભર્યાં

પડે છે ઊંચકવા એના રે ભાર રે પ્રભુ, છે કંઈક કડવા, છે કંઈક મીઠા

છે કંઈક ખોટાં, મુજમાં શાણપણના ભંડાર, રહે છે નાંખતા એ તો બાધા

દીધા છે શક્તિના તેં તો ભંડાર, છું અજાણ, છે એ તો ભર્યાં ભર્યાં

ભર્યાં છે તેં રે પ્રભુ, ભાવને, પ્રેમના ભંડાર, રાખજે મુજમાં એને ભર્યાં ભર્યાં

હોય ભલે મુજમાં સમજણના ભંડાર ઓછા, કરી કૃપા રાખજે મુજમાં એને ભર્યાં ભર્યાં

અવગુણના ભંડાર છે મુજમાં ભર્યા, કરાવી ખાલી, દેજે સદ્ગુણોના ભંડાર ભર્યાં ભર્યાં

હોય ભક્તિના ભંડાર ભલે ઓછા, દેજે તુજ ભક્તિના ભંડાર મુજમાં ભર્યાં ભર્યાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē kaṁīka bhaṁḍāra nē bhaṁḍāra rē prabhu, mārāmāṁ tō ē, bharyāṁ bharyāṁ

chuṁ bhūlōnē bhūlōnō bhaṁḍāra rē prabhu, chē mārāmāṁ tō ē bharyāṁ bharyāṁ

dē chē banāvī jīvanamāṁ manē ē lācāra rē prabhu, chē ēvāṁ ē tō bharyāṁ bharyāṁ

paḍē chē ūṁcakavā ēnā rē bhāra rē prabhu, chē kaṁīka kaḍavā, chē kaṁīka mīṭhā

chē kaṁīka khōṭāṁ, mujamāṁ śāṇapaṇanā bhaṁḍāra, rahē chē nāṁkhatā ē tō bādhā

dīdhā chē śaktinā tēṁ tō bhaṁḍāra, chuṁ ajāṇa, chē ē tō bharyāṁ bharyāṁ

bharyāṁ chē tēṁ rē prabhu, bhāvanē, prēmanā bhaṁḍāra, rākhajē mujamāṁ ēnē bharyāṁ bharyāṁ

hōya bhalē mujamāṁ samajaṇanā bhaṁḍāra ōchā, karī kr̥pā rākhajē mujamāṁ ēnē bharyāṁ bharyāṁ

avaguṇanā bhaṁḍāra chē mujamāṁ bharyā, karāvī khālī, dējē sadguṇōnā bhaṁḍāra bharyāṁ bharyāṁ

hōya bhaktinā bhaṁḍāra bhalē ōchā, dējē tuja bhaktinā bhaṁḍāra mujamāṁ bharyāṁ bharyāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4354 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...435143524353...Last