Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4355 | Date: 25-Nov-1992
જીવન તો છે એક શતરંજ, રહે સહુ ચાલતાને ચાલતા પોતાની ચાલ
Jīvana tō chē ēka śataraṁja, rahē sahu cālatānē cālatā pōtānī cāla

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4355 | Date: 25-Nov-1992

જીવન તો છે એક શતરંજ, રહે સહુ ચાલતાને ચાલતા પોતાની ચાલ

  No Audio

jīvana tō chē ēka śataraṁja, rahē sahu cālatānē cālatā pōtānī cāla

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-11-25 1992-11-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16342 જીવન તો છે એક શતરંજ, રહે સહુ ચાલતાને ચાલતા પોતાની ચાલ જીવન તો છે એક શતરંજ, રહે સહુ ચાલતાને ચાલતા પોતાની ચાલ

રહે સહુ ચાલતા ચાલ પોતાની, મહાત કરવા અન્યને, રહે સદા તો તૈયાર

કોઈ રહે વાંકા સદા જીવનમાં, કરે ના કાંઈ સીધું, છે આ તો ઊંટની ચાલ

કોઈ જુએ ના આડું અવળું, ધસતાંને ધસતાં એ તો જાય, છે આ તો હાથીની ચાલ

કોઈ કૂદે ક્યાં ને ક્યાં, કરે શું ના કહેવાય, ના સમજાય, છે આ તો ઘોડાની ચાલ

કોઈ હોય એવા, પડયાં ત્યાં રહે પડયાં, કરે ઉપયોગ પ્યાદાની જેમ એનો સદા

રહે જીવનમાં પ્યાદા બનવા એ તૈયાર, છે અને કહેવાય એ તો પ્યાદાની ચાલ

જાય દોડી ખુમારીથી, આડાઅવળા, પટ પર તો બધે છે આ વઝીરની ચાલ

રાખે નજર સમગ્ર પટપર છવાઈ જાય એ તો પટ પર એ તો વઝીર કહેવાય

રહે સહુ કરતા રક્ષણ રાજાનું, જરૂરિયતે જરૂરિયતે બદલે રાજા તો સ્થાન
View Original Increase Font Decrease Font


જીવન તો છે એક શતરંજ, રહે સહુ ચાલતાને ચાલતા પોતાની ચાલ

રહે સહુ ચાલતા ચાલ પોતાની, મહાત કરવા અન્યને, રહે સદા તો તૈયાર

કોઈ રહે વાંકા સદા જીવનમાં, કરે ના કાંઈ સીધું, છે આ તો ઊંટની ચાલ

કોઈ જુએ ના આડું અવળું, ધસતાંને ધસતાં એ તો જાય, છે આ તો હાથીની ચાલ

કોઈ કૂદે ક્યાં ને ક્યાં, કરે શું ના કહેવાય, ના સમજાય, છે આ તો ઘોડાની ચાલ

કોઈ હોય એવા, પડયાં ત્યાં રહે પડયાં, કરે ઉપયોગ પ્યાદાની જેમ એનો સદા

રહે જીવનમાં પ્યાદા બનવા એ તૈયાર, છે અને કહેવાય એ તો પ્યાદાની ચાલ

જાય દોડી ખુમારીથી, આડાઅવળા, પટ પર તો બધે છે આ વઝીરની ચાલ

રાખે નજર સમગ્ર પટપર છવાઈ જાય એ તો પટ પર એ તો વઝીર કહેવાય

રહે સહુ કરતા રક્ષણ રાજાનું, જરૂરિયતે જરૂરિયતે બદલે રાજા તો સ્થાન
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvana tō chē ēka śataraṁja, rahē sahu cālatānē cālatā pōtānī cāla

rahē sahu cālatā cāla pōtānī, mahāta karavā anyanē, rahē sadā tō taiyāra

kōī rahē vāṁkā sadā jīvanamāṁ, karē nā kāṁī sīdhuṁ, chē ā tō ūṁṭanī cāla

kōī juē nā āḍuṁ avaluṁ, dhasatāṁnē dhasatāṁ ē tō jāya, chē ā tō hāthīnī cāla

kōī kūdē kyāṁ nē kyāṁ, karē śuṁ nā kahēvāya, nā samajāya, chē ā tō ghōḍānī cāla

kōī hōya ēvā, paḍayāṁ tyāṁ rahē paḍayāṁ, karē upayōga pyādānī jēma ēnō sadā

rahē jīvanamāṁ pyādā banavā ē taiyāra, chē anē kahēvāya ē tō pyādānī cāla

jāya dōḍī khumārīthī, āḍāavalā, paṭa para tō badhē chē ā vajhīranī cāla

rākhē najara samagra paṭapara chavāī jāya ē tō paṭa para ē tō vajhīra kahēvāya

rahē sahu karatā rakṣaṇa rājānuṁ, jarūriyatē jarūriyatē badalē rājā tō sthāna
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4355 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...435143524353...Last