BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4365 | Date: 28-Nov-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

ધ્યાન તારું ક્યાં છે, ધ્યાન તારું ક્યાં છે, કરવાનું છે જે શું, ધ્યાન તારું ત્યાં છે

  No Audio

Dhyane Taru Kya Che, Dhyane Taru Kya Che, Karavanu Che Je Su, Dhyane Taru Tya Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-11-28 1992-11-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16352 ધ્યાન તારું ક્યાં છે, ધ્યાન તારું ક્યાં છે, કરવાનું છે જે શું, ધ્યાન તારું ત્યાં છે ધ્યાન તારું ક્યાં છે, ધ્યાન તારું ક્યાં છે, કરવાનું છે જે શું, ધ્યાન તારું ત્યાં છે
ભલીવાર રહેશે ના કોઈ કામમાં, ધ્યાન નથી જ્યાં એમાં, શું આ વાતથી તું અજાણ છે
ધ્યાનમાં ધ્યાનમાં આવે જ્યાં બીજા, કદી ધ્યાન શું એ તો કહેવાય છે
અધૂરા કાર્યો, જીવનમાંના તારા, જીવનમાં અણસાર એના એ તો દેતાં જાય છે
ચૂક્યા જ્યાં ધ્યાન જ્યાં, વિંધાયા ના લક્ષ્ય ત્યાં, જીવનમાં આ જગજાહેર છે
કરે બધું તું તો જગમાં, ધ્યાન રાખે છે પ્રભુ, શું વાત આ તારા ધ્યાન બહાર છે
સદા રાખ તું ધ્યાનમાં, ચૂક્તો ના આ કે જગમાં, પ્રભુ વિના ના કોઈનો ઉદ્ધાર છે
કોઈના ધ્યાનમાં બેધ્યાન બન્યા જ્યાં, ના આવશે સદા આમ જીવનમાં થાય છે
દિનરાત રાખ તું ધ્યાનમાં, મહેમાન છે સહુ તો જગમાં, ના આ તો બદલાય છે
કર્યું ધ્યાન જેવું એ આથી મળશે, સદા વાત આ તો ધ્યાનમાં રાખવાની છે
Gujarati Bhajan no. 4365 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ધ્યાન તારું ક્યાં છે, ધ્યાન તારું ક્યાં છે, કરવાનું છે જે શું, ધ્યાન તારું ત્યાં છે
ભલીવાર રહેશે ના કોઈ કામમાં, ધ્યાન નથી જ્યાં એમાં, શું આ વાતથી તું અજાણ છે
ધ્યાનમાં ધ્યાનમાં આવે જ્યાં બીજા, કદી ધ્યાન શું એ તો કહેવાય છે
અધૂરા કાર્યો, જીવનમાંના તારા, જીવનમાં અણસાર એના એ તો દેતાં જાય છે
ચૂક્યા જ્યાં ધ્યાન જ્યાં, વિંધાયા ના લક્ષ્ય ત્યાં, જીવનમાં આ જગજાહેર છે
કરે બધું તું તો જગમાં, ધ્યાન રાખે છે પ્રભુ, શું વાત આ તારા ધ્યાન બહાર છે
સદા રાખ તું ધ્યાનમાં, ચૂક્તો ના આ કે જગમાં, પ્રભુ વિના ના કોઈનો ઉદ્ધાર છે
કોઈના ધ્યાનમાં બેધ્યાન બન્યા જ્યાં, ના આવશે સદા આમ જીવનમાં થાય છે
દિનરાત રાખ તું ધ્યાનમાં, મહેમાન છે સહુ તો જગમાં, ના આ તો બદલાય છે
કર્યું ધ્યાન જેવું એ આથી મળશે, સદા વાત આ તો ધ્યાનમાં રાખવાની છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dhyāna tāruṁ kyāṁ chē, dhyāna tāruṁ kyāṁ chē, karavānuṁ chē jē śuṁ, dhyāna tāruṁ tyāṁ chē
bhalīvāra rahēśē nā kōī kāmamāṁ, dhyāna nathī jyāṁ ēmāṁ, śuṁ ā vātathī tuṁ ajāṇa chē
dhyānamāṁ dhyānamāṁ āvē jyāṁ bījā, kadī dhyāna śuṁ ē tō kahēvāya chē
adhūrā kāryō, jīvanamāṁnā tārā, jīvanamāṁ aṇasāra ēnā ē tō dētāṁ jāya chē
cūkyā jyāṁ dhyāna jyāṁ, viṁdhāyā nā lakṣya tyāṁ, jīvanamāṁ ā jagajāhēra chē
karē badhuṁ tuṁ tō jagamāṁ, dhyāna rākhē chē prabhu, śuṁ vāta ā tārā dhyāna bahāra chē
sadā rākha tuṁ dhyānamāṁ, cūktō nā ā kē jagamāṁ, prabhu vinā nā kōīnō uddhāra chē
kōīnā dhyānamāṁ bēdhyāna banyā jyāṁ, nā āvaśē sadā āma jīvanamāṁ thāya chē
dinarāta rākha tuṁ dhyānamāṁ, mahēmāna chē sahu tō jagamāṁ, nā ā tō badalāya chē
karyuṁ dhyāna jēvuṁ ē āthī malaśē, sadā vāta ā tō dhyānamāṁ rākhavānī chē
First...43614362436343644365...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall