Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4365 | Date: 28-Nov-1992
ધ્યાન તારું ક્યાં છે, ધ્યાન તારું ક્યાં છે, કરવાનું છે જે શું, ધ્યાન તારું ત્યાં છે
Dhyāna tāruṁ kyāṁ chē, dhyāna tāruṁ kyāṁ chē, karavānuṁ chē jē śuṁ, dhyāna tāruṁ tyāṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4365 | Date: 28-Nov-1992

ધ્યાન તારું ક્યાં છે, ધ્યાન તારું ક્યાં છે, કરવાનું છે જે શું, ધ્યાન તારું ત્યાં છે

  No Audio

dhyāna tāruṁ kyāṁ chē, dhyāna tāruṁ kyāṁ chē, karavānuṁ chē jē śuṁ, dhyāna tāruṁ tyāṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-11-28 1992-11-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16352 ધ્યાન તારું ક્યાં છે, ધ્યાન તારું ક્યાં છે, કરવાનું છે જે શું, ધ્યાન તારું ત્યાં છે ધ્યાન તારું ક્યાં છે, ધ્યાન તારું ક્યાં છે, કરવાનું છે જે શું, ધ્યાન તારું ત્યાં છે

ભલીવાર રહેશે ના કોઈ કામમાં, ધ્યાન નથી જ્યાં એમાં, શું આ વાતથી તું અજાણ છે

ધ્યાનમાં ધ્યાનમાં આવે જ્યાં બીજા, કદી ધ્યાન શું એ તો કહેવાય છે

અધૂરા કાર્યો, જીવનમાંના તારા, જીવનમાં અણસાર એના એ તો દેતાં જાય છે

ચૂક્યા જ્યાં ધ્યાન જ્યાં, વિંધાયા ના લક્ષ્ય ત્યાં, જીવનમાં આ જગજાહેર છે

કરે બધું તું તો જગમાં, ધ્યાન રાખે છે પ્રભુ, શું વાત આ તારા ધ્યાન બહાર છે

સદા રાખ તું ધ્યાનમાં, ચૂક્તો ના આ કે જગમાં, પ્રભુ વિના ના કોઈનો ઉદ્ધાર છે

કોઈના ધ્યાનમાં બેધ્યાન બન્યા જ્યાં, ના આવશે સદા આમ જીવનમાં થાય છે

દિનરાત રાખ તું ધ્યાનમાં, મહેમાન છે સહુ તો જગમાં, ના આ તો બદલાય છે

કર્યું ધ્યાન જેવું એ આથી મળશે, સદા વાત આ તો ધ્યાનમાં રાખવાની છે
View Original Increase Font Decrease Font


ધ્યાન તારું ક્યાં છે, ધ્યાન તારું ક્યાં છે, કરવાનું છે જે શું, ધ્યાન તારું ત્યાં છે

ભલીવાર રહેશે ના કોઈ કામમાં, ધ્યાન નથી જ્યાં એમાં, શું આ વાતથી તું અજાણ છે

ધ્યાનમાં ધ્યાનમાં આવે જ્યાં બીજા, કદી ધ્યાન શું એ તો કહેવાય છે

અધૂરા કાર્યો, જીવનમાંના તારા, જીવનમાં અણસાર એના એ તો દેતાં જાય છે

ચૂક્યા જ્યાં ધ્યાન જ્યાં, વિંધાયા ના લક્ષ્ય ત્યાં, જીવનમાં આ જગજાહેર છે

કરે બધું તું તો જગમાં, ધ્યાન રાખે છે પ્રભુ, શું વાત આ તારા ધ્યાન બહાર છે

સદા રાખ તું ધ્યાનમાં, ચૂક્તો ના આ કે જગમાં, પ્રભુ વિના ના કોઈનો ઉદ્ધાર છે

કોઈના ધ્યાનમાં બેધ્યાન બન્યા જ્યાં, ના આવશે સદા આમ જીવનમાં થાય છે

દિનરાત રાખ તું ધ્યાનમાં, મહેમાન છે સહુ તો જગમાં, ના આ તો બદલાય છે

કર્યું ધ્યાન જેવું એ આથી મળશે, સદા વાત આ તો ધ્યાનમાં રાખવાની છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dhyāna tāruṁ kyāṁ chē, dhyāna tāruṁ kyāṁ chē, karavānuṁ chē jē śuṁ, dhyāna tāruṁ tyāṁ chē

bhalīvāra rahēśē nā kōī kāmamāṁ, dhyāna nathī jyāṁ ēmāṁ, śuṁ ā vātathī tuṁ ajāṇa chē

dhyānamāṁ dhyānamāṁ āvē jyāṁ bījā, kadī dhyāna śuṁ ē tō kahēvāya chē

adhūrā kāryō, jīvanamāṁnā tārā, jīvanamāṁ aṇasāra ēnā ē tō dētāṁ jāya chē

cūkyā jyāṁ dhyāna jyāṁ, viṁdhāyā nā lakṣya tyāṁ, jīvanamāṁ ā jagajāhēra chē

karē badhuṁ tuṁ tō jagamāṁ, dhyāna rākhē chē prabhu, śuṁ vāta ā tārā dhyāna bahāra chē

sadā rākha tuṁ dhyānamāṁ, cūktō nā ā kē jagamāṁ, prabhu vinā nā kōīnō uddhāra chē

kōīnā dhyānamāṁ bēdhyāna banyā jyāṁ, nā āvaśē sadā āma jīvanamāṁ thāya chē

dinarāta rākha tuṁ dhyānamāṁ, mahēmāna chē sahu tō jagamāṁ, nā ā tō badalāya chē

karyuṁ dhyāna jēvuṁ ē āthī malaśē, sadā vāta ā tō dhyānamāṁ rākhavānī chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4365 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...436343644365...Last