Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4366 | Date: 29-Nov-1992
રહ્યાં છે ખુલ્લા ને રાખ્યા છે ખુલ્લા, સહુ મારે દ્વાર પ્રભુએ, દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે
Rahyāṁ chē khullā nē rākhyā chē khullā, sahu mārē dvāra prabhuē, dvāra prabhunā tō khullā chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4366 | Date: 29-Nov-1992

રહ્યાં છે ખુલ્લા ને રાખ્યા છે ખુલ્લા, સહુ મારે દ્વાર પ્રભુએ, દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે

  No Audio

rahyāṁ chē khullā nē rākhyā chē khullā, sahu mārē dvāra prabhuē, dvāra prabhunā tō khullā chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-11-29 1992-11-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16353 રહ્યાં છે ખુલ્લા ને રાખ્યા છે ખુલ્લા, સહુ મારે દ્વાર પ્રભુએ, દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે રહ્યાં છે ખુલ્લા ને રાખ્યા છે ખુલ્લા, સહુ મારે દ્વાર પ્રભુએ, દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે

દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે, દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે, દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે

પહોંચશે તો કોઈ વહેલાં, પહોંચશે તો કોઈ મોડા, ના દ્વાર બંધ એના તો થવાના છે

પહોંચવું ક્યારે, છે હાથમાં તારા, કરવા કર્મો જ્યાં હાથમાં તો તારા ને તારા છે

રાહ જોઈ ઊભા રહ્યાં છે રે પ્રભુ, જોવરાવવી રાહ એને, હાથમાં એ તો તારા છે

કંઈક આવ્યા કંઈક નીકળ્યા તો પ્રભુમાંથી, પ્રભુ ના કાંઈ હજી તો થાક્યા છે

છે સંબંધ પ્રભુના સહુ સાથે તો સરખાં, નિભાવવા એને, હાથમાં તો તારા છે

આડેધડ ચાલે ના કાંઈ પ્રભુ પાસે, નિયમોના સર્જન અને એ તો પાલનહારા છે

જોયા ના ભેદ એણે, રાખ્યા ના ભેદ એણે, સ્વીકાર્યા, બનીને એના આવ્યા છે

છે ભાગ્ય સહુનું આ તો કેવું, સૃષ્ટિના કર્તા ને સર્જનહાર રાહ જોઈ ઊભા છે

શરમ રાખ હવે તું જરા જીવનમાં, જોવરાવવી રાહ એને, શોભા શું તારી છે
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યાં છે ખુલ્લા ને રાખ્યા છે ખુલ્લા, સહુ મારે દ્વાર પ્રભુએ, દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે

દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે, દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે, દ્વાર પ્રભુના તો ખુલ્લા છે

પહોંચશે તો કોઈ વહેલાં, પહોંચશે તો કોઈ મોડા, ના દ્વાર બંધ એના તો થવાના છે

પહોંચવું ક્યારે, છે હાથમાં તારા, કરવા કર્મો જ્યાં હાથમાં તો તારા ને તારા છે

રાહ જોઈ ઊભા રહ્યાં છે રે પ્રભુ, જોવરાવવી રાહ એને, હાથમાં એ તો તારા છે

કંઈક આવ્યા કંઈક નીકળ્યા તો પ્રભુમાંથી, પ્રભુ ના કાંઈ હજી તો થાક્યા છે

છે સંબંધ પ્રભુના સહુ સાથે તો સરખાં, નિભાવવા એને, હાથમાં તો તારા છે

આડેધડ ચાલે ના કાંઈ પ્રભુ પાસે, નિયમોના સર્જન અને એ તો પાલનહારા છે

જોયા ના ભેદ એણે, રાખ્યા ના ભેદ એણે, સ્વીકાર્યા, બનીને એના આવ્યા છે

છે ભાગ્ય સહુનું આ તો કેવું, સૃષ્ટિના કર્તા ને સર્જનહાર રાહ જોઈ ઊભા છે

શરમ રાખ હવે તું જરા જીવનમાં, જોવરાવવી રાહ એને, શોભા શું તારી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyāṁ chē khullā nē rākhyā chē khullā, sahu mārē dvāra prabhuē, dvāra prabhunā tō khullā chē

dvāra prabhunā tō khullā chē, dvāra prabhunā tō khullā chē, dvāra prabhunā tō khullā chē

pahōṁcaśē tō kōī vahēlāṁ, pahōṁcaśē tō kōī mōḍā, nā dvāra baṁdha ēnā tō thavānā chē

pahōṁcavuṁ kyārē, chē hāthamāṁ tārā, karavā karmō jyāṁ hāthamāṁ tō tārā nē tārā chē

rāha jōī ūbhā rahyāṁ chē rē prabhu, jōvarāvavī rāha ēnē, hāthamāṁ ē tō tārā chē

kaṁīka āvyā kaṁīka nīkalyā tō prabhumāṁthī, prabhu nā kāṁī hajī tō thākyā chē

chē saṁbaṁdha prabhunā sahu sāthē tō sarakhāṁ, nibhāvavā ēnē, hāthamāṁ tō tārā chē

āḍēdhaḍa cālē nā kāṁī prabhu pāsē, niyamōnā sarjana anē ē tō pālanahārā chē

jōyā nā bhēda ēṇē, rākhyā nā bhēda ēṇē, svīkāryā, banīnē ēnā āvyā chē

chē bhāgya sahunuṁ ā tō kēvuṁ, sr̥ṣṭinā kartā nē sarjanahāra rāha jōī ūbhā chē

śarama rākha havē tuṁ jarā jīvanamāṁ, jōvarāvavī rāha ēnē, śōbhā śuṁ tārī chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4366 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...436343644365...Last