Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 148 | Date: 05-Jun-1985
ઊઠી છે વિચારોનાં વમળોની આંધી, મારા જીવનમાં
Ūṭhī chē vicārōnāṁ vamalōnī āṁdhī, mārā jīvanamāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 148 | Date: 05-Jun-1985

ઊઠી છે વિચારોનાં વમળોની આંધી, મારા જીવનમાં

  No Audio

ūṭhī chē vicārōnāṁ vamalōnī āṁdhī, mārā jīvanamāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1985-06-05 1985-06-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1637 ઊઠી છે વિચારોનાં વમળોની આંધી, મારા જીવનમાં ઊઠી છે વિચારોનાં વમળોની આંધી, મારા જીવનમાં

સાચી દિશા ના સૂઝે, ઘેરાઈને જીવનના તોફાનમાં

રહ્યો છું ઘણો મૂંઝાઈ, ન મળે જીવનકેડી આ સંસારમાં

મન સહારો ઢૂંઢી રહ્યું, અજ્ઞાન એવી શક્તિમાં

નથી મૂક્યો વિશ્વાસ, જીવનમાં અદીઠ કોઈ વ્યક્તિમાં

ત્યાં મુશ્કેલ બને છે વિશ્વાસ, રાખવો અદીઠ શક્તિમાં

પાસા સદા પડ્યા સીધા, ન જાણી જરૂર પ્રભુની વ્યવહારમાં

પલટાયા રંગ જીવનના, સમજાઈ જરૂર પ્રભુની જીવનમાં

એની તરફ વાળવા, ખેલ્યો એ ખેલ મારા જીવનમાં

સમજાયું આ સત્ય, ચૂકવી કિંમત મોંઘી આ જીવનમાં
View Original Increase Font Decrease Font


ઊઠી છે વિચારોનાં વમળોની આંધી, મારા જીવનમાં

સાચી દિશા ના સૂઝે, ઘેરાઈને જીવનના તોફાનમાં

રહ્યો છું ઘણો મૂંઝાઈ, ન મળે જીવનકેડી આ સંસારમાં

મન સહારો ઢૂંઢી રહ્યું, અજ્ઞાન એવી શક્તિમાં

નથી મૂક્યો વિશ્વાસ, જીવનમાં અદીઠ કોઈ વ્યક્તિમાં

ત્યાં મુશ્કેલ બને છે વિશ્વાસ, રાખવો અદીઠ શક્તિમાં

પાસા સદા પડ્યા સીધા, ન જાણી જરૂર પ્રભુની વ્યવહારમાં

પલટાયા રંગ જીવનના, સમજાઈ જરૂર પ્રભુની જીવનમાં

એની તરફ વાળવા, ખેલ્યો એ ખેલ મારા જીવનમાં

સમજાયું આ સત્ય, ચૂકવી કિંમત મોંઘી આ જીવનમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūṭhī chē vicārōnāṁ vamalōnī āṁdhī, mārā jīvanamāṁ

sācī diśā nā sūjhē, ghērāīnē jīvananā tōphānamāṁ

rahyō chuṁ ghaṇō mūṁjhāī, na malē jīvanakēḍī ā saṁsāramāṁ

mana sahārō ḍhūṁḍhī rahyuṁ, ajñāna ēvī śaktimāṁ

nathī mūkyō viśvāsa, jīvanamāṁ adīṭha kōī vyaktimāṁ

tyāṁ muśkēla banē chē viśvāsa, rākhavō adīṭha śaktimāṁ

pāsā sadā paḍyā sīdhā, na jāṇī jarūra prabhunī vyavahāramāṁ

palaṭāyā raṁga jīvananā, samajāī jarūra prabhunī jīvanamāṁ

ēnī tarapha vālavā, khēlyō ē khēla mārā jīvanamāṁ

samajāyuṁ ā satya, cūkavī kiṁmata mōṁghī ā jīvanamāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan, Kaka very simply, puts it that you should remove ' I ' from your thoughts, actions and reactions. Put faith in ' Not Seen ' God and see how everything fall in place and how things change for you for your good in life. This transformation happens in a very subdued manner and while it's happening, one doesn't realise it also. In retrospect, one understands how things happened for the best. A human can think with limits and therefore can not find the right path, while God's glory is limitless. Allow God to make you act and see the magic.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 148 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...148149150...Last