Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4384 | Date: 05-Dec-1992
રોગની ને રોગની રડતી વાતો તો તારી, તને રોગીને રોગી તો રાખશે
Rōganī nē rōganī raḍatī vātō tō tārī, tanē rōgīnē rōgī tō rākhaśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4384 | Date: 05-Dec-1992

રોગની ને રોગની રડતી વાતો તો તારી, તને રોગીને રોગી તો રાખશે

  No Audio

rōganī nē rōganī raḍatī vātō tō tārī, tanē rōgīnē rōgī tō rākhaśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-12-05 1992-12-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16371 રોગની ને રોગની રડતી વાતો તો તારી, તને રોગીને રોગી તો રાખશે રોગની ને રોગની રડતી વાતો તો તારી, તને રોગીને રોગી તો રાખશે

જીવન યુદ્ધ તો છે તારું ને તારું, તારે ને તારે, લડયા વિના ના એ ચાલશે

છોડીશ જો તું હિંમત, ખૂટશે જો ધીરજ, જીવન યુદ્ધ કેમ કરીને તો તું લડશે

લડવું પડશે જ્યાં તારે ને તારે, જીવનમાં રોગી બનીને, કેમ કરીને એ તો લડાશે

જીવન સમરાંગણમાં રહીશ જ્યાં તું ઊભો, બહાના તારા, ના ત્યાં તો ચાલશે

જિત કે હાર હશે ફળ તો એનું, નિર્ણય તારો ને તારો કામ એમાં લાગશે

દયા, ક્ષમા કે કરુણાનું સ્થાન તો છે જીવનમાં યોગ્ય રીતે રાખવા એને પડશે

પ્રેમ ભક્તિ ભાવ છે અવિભાજ્ય અંગ જીવનના, જીવનમાં ના એને ભુલાશે

મારા તારાની પડશે લાગણી ભૂલવી, હૈયે સહુને તો અપનાવવા પડશે

જીવન યુદ્ધ છે તારું, તારે ને તારે લડવા જીવનમાં, તૈયાર રહેવું તો પડશે
View Original Increase Font Decrease Font


રોગની ને રોગની રડતી વાતો તો તારી, તને રોગીને રોગી તો રાખશે

જીવન યુદ્ધ તો છે તારું ને તારું, તારે ને તારે, લડયા વિના ના એ ચાલશે

છોડીશ જો તું હિંમત, ખૂટશે જો ધીરજ, જીવન યુદ્ધ કેમ કરીને તો તું લડશે

લડવું પડશે જ્યાં તારે ને તારે, જીવનમાં રોગી બનીને, કેમ કરીને એ તો લડાશે

જીવન સમરાંગણમાં રહીશ જ્યાં તું ઊભો, બહાના તારા, ના ત્યાં તો ચાલશે

જિત કે હાર હશે ફળ તો એનું, નિર્ણય તારો ને તારો કામ એમાં લાગશે

દયા, ક્ષમા કે કરુણાનું સ્થાન તો છે જીવનમાં યોગ્ય રીતે રાખવા એને પડશે

પ્રેમ ભક્તિ ભાવ છે અવિભાજ્ય અંગ જીવનના, જીવનમાં ના એને ભુલાશે

મારા તારાની પડશે લાગણી ભૂલવી, હૈયે સહુને તો અપનાવવા પડશે

જીવન યુદ્ધ છે તારું, તારે ને તારે લડવા જીવનમાં, તૈયાર રહેવું તો પડશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rōganī nē rōganī raḍatī vātō tō tārī, tanē rōgīnē rōgī tō rākhaśē

jīvana yuddha tō chē tāruṁ nē tāruṁ, tārē nē tārē, laḍayā vinā nā ē cālaśē

chōḍīśa jō tuṁ hiṁmata, khūṭaśē jō dhīraja, jīvana yuddha kēma karīnē tō tuṁ laḍaśē

laḍavuṁ paḍaśē jyāṁ tārē nē tārē, jīvanamāṁ rōgī banīnē, kēma karīnē ē tō laḍāśē

jīvana samarāṁgaṇamāṁ rahīśa jyāṁ tuṁ ūbhō, bahānā tārā, nā tyāṁ tō cālaśē

jita kē hāra haśē phala tō ēnuṁ, nirṇaya tārō nē tārō kāma ēmāṁ lāgaśē

dayā, kṣamā kē karuṇānuṁ sthāna tō chē jīvanamāṁ yōgya rītē rākhavā ēnē paḍaśē

prēma bhakti bhāva chē avibhājya aṁga jīvananā, jīvanamāṁ nā ēnē bhulāśē

mārā tārānī paḍaśē lāgaṇī bhūlavī, haiyē sahunē tō apanāvavā paḍaśē

jīvana yuddha chē tāruṁ, tārē nē tārē laḍavā jīvanamāṁ, taiyāra rahēvuṁ tō paḍaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4384 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...438143824383...Last