BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4387 | Date: 06-Dec-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

તરસ્યા તરસ્યા મારા રે મનની છે બસ એક પુકાર રે પ્રભુ, પ્યાસ ક્યારે મારી બુઝાવશો

  No Audio

Tarasya Tarasya Mara Re Manami Che Bas Ek Pukar Re Prabhu, Pyase Kyaare Mari Bujhavaso

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1992-12-06 1992-12-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16374 તરસ્યા તરસ્યા મારા રે મનની છે બસ એક પુકાર રે પ્રભુ, પ્યાસ ક્યારે મારી બુઝાવશો તરસ્યા તરસ્યા મારા રે મનની છે બસ એક પુકાર રે પ્રભુ, પ્યાસ ક્યારે મારી બુઝાવશો
પી પીને જળ માયાનું તો જીવનમાં, બુઝાઈ ના પ્યાસ મારી, પ્યાસ ક્યારે મારી મિટાવશો
છે ભટકવાની આદત મારી રે પ્રભુ, સ્થિર તમારામાં ને તમારામાં મને ક્યારે બનાવશો
રાખશો ક્યાં સુધી દૂર મને તમે રે પ્રભુ, તમારા મય તમે મને તો ક્યારે બનાવશો
ખોટી પ્યાસ રાખશે, પ્યાસોને પ્યાસો મને રે પ્રભુ, સાચી પ્યાસ જીવનમાં મને ક્યારે જગાવશો
થાતી નથી સહન પ્યાસ હવે રે પ્રભુ, તમારી મીઠી નજરનું જળ મને ક્યારે રે પાશો
જાગી છે જ્યાં પ્યાસ રે પ્રભુ તારા દર્શનની, તમારા દર્શન વિના કેમ એ બુઝાવશો
રહી શકું રે પ્રભુ, તમારા દર્શન વિના, રાખી પ્યાસો મને, ક્યાં સુધી તમે મને સતાવશો
જાગી નથી પ્યાસ શું તમને મને મળવાની, ક્યાં સુધી ને ક્યાં સુધી પ્યાસો મને રાખશો
રહી નહીં શકું હું તમારા દર્શન વિના રે પ્રભુ, ક્યાં સુધી પ્યાસમાં મને તરફડાવશો
Gujarati Bhajan no. 4387 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તરસ્યા તરસ્યા મારા રે મનની છે બસ એક પુકાર રે પ્રભુ, પ્યાસ ક્યારે મારી બુઝાવશો
પી પીને જળ માયાનું તો જીવનમાં, બુઝાઈ ના પ્યાસ મારી, પ્યાસ ક્યારે મારી મિટાવશો
છે ભટકવાની આદત મારી રે પ્રભુ, સ્થિર તમારામાં ને તમારામાં મને ક્યારે બનાવશો
રાખશો ક્યાં સુધી દૂર મને તમે રે પ્રભુ, તમારા મય તમે મને તો ક્યારે બનાવશો
ખોટી પ્યાસ રાખશે, પ્યાસોને પ્યાસો મને રે પ્રભુ, સાચી પ્યાસ જીવનમાં મને ક્યારે જગાવશો
થાતી નથી સહન પ્યાસ હવે રે પ્રભુ, તમારી મીઠી નજરનું જળ મને ક્યારે રે પાશો
જાગી છે જ્યાં પ્યાસ રે પ્રભુ તારા દર્શનની, તમારા દર્શન વિના કેમ એ બુઝાવશો
રહી શકું રે પ્રભુ, તમારા દર્શન વિના, રાખી પ્યાસો મને, ક્યાં સુધી તમે મને સતાવશો
જાગી નથી પ્યાસ શું તમને મને મળવાની, ક્યાં સુધી ને ક્યાં સુધી પ્યાસો મને રાખશો
રહી નહીં શકું હું તમારા દર્શન વિના રે પ્રભુ, ક્યાં સુધી પ્યાસમાં મને તરફડાવશો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tarasyā tarasyā mārā rē mananī chē basa ēka pukāra rē prabhu, pyāsa kyārē mārī bujhāvaśō
pī pīnē jala māyānuṁ tō jīvanamāṁ, bujhāī nā pyāsa mārī, pyāsa kyārē mārī miṭāvaśō
chē bhaṭakavānī ādata mārī rē prabhu, sthira tamārāmāṁ nē tamārāmāṁ manē kyārē banāvaśō
rākhaśō kyāṁ sudhī dūra manē tamē rē prabhu, tamārā maya tamē manē tō kyārē banāvaśō
khōṭī pyāsa rākhaśē, pyāsōnē pyāsō manē rē prabhu, sācī pyāsa jīvanamāṁ manē kyārē jagāvaśō
thātī nathī sahana pyāsa havē rē prabhu, tamārī mīṭhī najaranuṁ jala manē kyārē rē pāśō
jāgī chē jyāṁ pyāsa rē prabhu tārā darśananī, tamārā darśana vinā kēma ē bujhāvaśō
rahī śakuṁ rē prabhu, tamārā darśana vinā, rākhī pyāsō manē, kyāṁ sudhī tamē manē satāvaśō
jāgī nathī pyāsa śuṁ tamanē manē malavānī, kyāṁ sudhī nē kyāṁ sudhī pyāsō manē rākhaśō
rahī nahīṁ śakuṁ huṁ tamārā darśana vinā rē prabhu, kyāṁ sudhī pyāsamāṁ manē taraphaḍāvaśō
First...43814382438343844385...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall