Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4392 | Date: 07-Dec-1992
કહેવું તો કોને, કહેવું તો શાને, જગમાં તો જ્યાં ના કોઈ કોઈનું તો માને
Kahēvuṁ tō kōnē, kahēvuṁ tō śānē, jagamāṁ tō jyāṁ nā kōī kōīnuṁ tō mānē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4392 | Date: 07-Dec-1992

કહેવું તો કોને, કહેવું તો શાને, જગમાં તો જ્યાં ના કોઈ કોઈનું તો માને

  No Audio

kahēvuṁ tō kōnē, kahēvuṁ tō śānē, jagamāṁ tō jyāṁ nā kōī kōīnuṁ tō mānē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-12-07 1992-12-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16379 કહેવું તો કોને, કહેવું તો શાને, જગમાં તો જ્યાં ના કોઈ કોઈનું તો માને કહેવું તો કોને, કહેવું તો શાને, જગમાં તો જ્યાં ના કોઈ કોઈનું તો માને

માન્યું નથી તો મને અને વિચારે જ્યાં તારું, તારા ને તારા ગણ્યું તેં તો જેને

માનશે જે આજે, માનશે તારું શું એ કાલે, એવું શાને તું તો ધારે

કહેવી હોય જો એને, નાખી દેજે વાત, એકવાર તો એના કાને

લાગશે ખોટું કે નહીં, પડશે લેવું લક્ષમાં કહેતાં, તારે તો એને

માનવ સ્વભાવ આગળ, રહ્યો છે માનવ હારતો, એમાં એ તો હારે

લાગશે ના, સ્વીકારશે ન વાત, વસશે ના હિત એનું ખુદનું જો હૈયે

કહેવું તો સાચું કહેવું, ખોટું ના લાગે એમ કહેવું, આ ધ્યાનમાં તો રહે

હિતકારી ઠપકો, કડક શબ્દોમાં જીવનમાં, કોઈને પણ ક્યાંથી ગમે

દુઃખને દુઃખની વાતો સદા જો કરશો, સાંભળશે એમાં કોણ તને

કહેવું તો જેને, કહેવું તો સમજીને જીવનમાં, કહેવું એ તો કહેવું પડે
View Original Increase Font Decrease Font


કહેવું તો કોને, કહેવું તો શાને, જગમાં તો જ્યાં ના કોઈ કોઈનું તો માને

માન્યું નથી તો મને અને વિચારે જ્યાં તારું, તારા ને તારા ગણ્યું તેં તો જેને

માનશે જે આજે, માનશે તારું શું એ કાલે, એવું શાને તું તો ધારે

કહેવી હોય જો એને, નાખી દેજે વાત, એકવાર તો એના કાને

લાગશે ખોટું કે નહીં, પડશે લેવું લક્ષમાં કહેતાં, તારે તો એને

માનવ સ્વભાવ આગળ, રહ્યો છે માનવ હારતો, એમાં એ તો હારે

લાગશે ના, સ્વીકારશે ન વાત, વસશે ના હિત એનું ખુદનું જો હૈયે

કહેવું તો સાચું કહેવું, ખોટું ના લાગે એમ કહેવું, આ ધ્યાનમાં તો રહે

હિતકારી ઠપકો, કડક શબ્દોમાં જીવનમાં, કોઈને પણ ક્યાંથી ગમે

દુઃખને દુઃખની વાતો સદા જો કરશો, સાંભળશે એમાં કોણ તને

કહેવું તો જેને, કહેવું તો સમજીને જીવનમાં, કહેવું એ તો કહેવું પડે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kahēvuṁ tō kōnē, kahēvuṁ tō śānē, jagamāṁ tō jyāṁ nā kōī kōīnuṁ tō mānē

mānyuṁ nathī tō manē anē vicārē jyāṁ tāruṁ, tārā nē tārā gaṇyuṁ tēṁ tō jēnē

mānaśē jē ājē, mānaśē tāruṁ śuṁ ē kālē, ēvuṁ śānē tuṁ tō dhārē

kahēvī hōya jō ēnē, nākhī dējē vāta, ēkavāra tō ēnā kānē

lāgaśē khōṭuṁ kē nahīṁ, paḍaśē lēvuṁ lakṣamāṁ kahētāṁ, tārē tō ēnē

mānava svabhāva āgala, rahyō chē mānava hāratō, ēmāṁ ē tō hārē

lāgaśē nā, svīkāraśē na vāta, vasaśē nā hita ēnuṁ khudanuṁ jō haiyē

kahēvuṁ tō sācuṁ kahēvuṁ, khōṭuṁ nā lāgē ēma kahēvuṁ, ā dhyānamāṁ tō rahē

hitakārī ṭhapakō, kaḍaka śabdōmāṁ jīvanamāṁ, kōīnē paṇa kyāṁthī gamē

duḥkhanē duḥkhanī vātō sadā jō karaśō, sāṁbhalaśē ēmāṁ kōṇa tanē

kahēvuṁ tō jēnē, kahēvuṁ tō samajīnē jīvanamāṁ, kahēvuṁ ē tō kahēvuṁ paḍē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4392 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...439043914392...Last