Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 149 | Date: 06-Jun-1985
શાંત ચિત્તે બેસીને, કર તું હિસાબ જીવનનો
Śāṁta cittē bēsīnē, kara tuṁ hisāba jīvananō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 149 | Date: 06-Jun-1985

શાંત ચિત્તે બેસીને, કર તું હિસાબ જીવનનો

  Audio

śāṁta cittē bēsīnē, kara tuṁ hisāba jīvananō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-06-06 1985-06-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1638 શાંત ચિત્તે બેસીને, કર તું હિસાબ જીવનનો શાંત ચિત્તે બેસીને, કર તું હિસાબ જીવનનો

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

આવ્યો હતો ખાલી હાથે, તું આ જગતમાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

સદા ખટપટ કરી આ જિંદગીમાં તેં પેટ ભરવાની

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

સાચો પ્રેમ મેળવ્યો છે, શું તેં આ જગતમાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

સાચાં-ખોટાં કર્મો કરી, શાંતિ મેળવી શું હૈયામાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

સમય વેડફ્યો આ જગમાં, કરીને ખોટા વિચારો

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

ના સંતાપ સહી, સતાવ્યાં અનેક જીવન

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

ગ્રહણ કરવા સાર, રચે છે સંજોગ પ્રભુ જીવનમાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

ભેગું કરેલું છોડી જાશે, તું આ જીવનમાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
https://www.youtube.com/watch?v=ioQu2A_vRJo
View Original Increase Font Decrease Font


શાંત ચિત્તે બેસીને, કર તું હિસાબ જીવનનો

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

આવ્યો હતો ખાલી હાથે, તું આ જગતમાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

સદા ખટપટ કરી આ જિંદગીમાં તેં પેટ ભરવાની

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

સાચો પ્રેમ મેળવ્યો છે, શું તેં આ જગતમાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

સાચાં-ખોટાં કર્મો કરી, શાંતિ મેળવી શું હૈયામાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

સમય વેડફ્યો આ જગમાં, કરીને ખોટા વિચારો

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

ના સંતાપ સહી, સતાવ્યાં અનેક જીવન

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

ગ્રહણ કરવા સાર, રચે છે સંજોગ પ્રભુ જીવનમાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું

ભેગું કરેલું છોડી જાશે, તું આ જીવનમાં

   શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śāṁta cittē bēsīnē, kara tuṁ hisāba jīvananō

   śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ

āvyō hatō khālī hāthē, tuṁ ā jagatamāṁ

   śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ

sadā khaṭapaṭa karī ā jiṁdagīmāṁ tēṁ pēṭa bharavānī

   śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ

sācō prēma mēlavyō chē, śuṁ tēṁ ā jagatamāṁ

   śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ

sācāṁ-khōṭāṁ karmō karī, śāṁti mēlavī śuṁ haiyāmāṁ

   śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ

samaya vēḍaphyō ā jagamāṁ, karīnē khōṭā vicārō

   śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ

nā saṁtāpa sahī, satāvyāṁ anēka jīvana

   śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ

grahaṇa karavā sāra, racē chē saṁjōga prabhu jīvanamāṁ

   śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ

bhēguṁ karēluṁ chōḍī jāśē, tuṁ ā jīvanamāṁ

   śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka tell us....

Sit down and think peacefully, and add the accounts of your life.

What did you take and what you give during the course of your life?

You entered this world empty handed.

What did you take and what you give during the course of your life?

You worked like crazy only to fill your stomach.

What did you take and what you give during the course of your life?

Have you managed to earn true love in your life?

What did you take and what you give during the course of your life?

Doing good as well as bad deeds, have you managed to find any peace in this world.

What did you take and what you give during the course of your life?

Wasted a lot of time on continuously thinking about meaningless stuff.

What did you take and what you give during the course of your life?

Did not practice how to deal with personal anguish, but did not hesitate to cause pain to someone else.

What did you take and what you give during the course of your life?

Many situations in our life arise to teach us the lesson necessary for us to learn.

What did you take and what you give during the course of your life?

Everything material you gathered through your life will be left behind.

What did you take and what you give during the course of your life?
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 149 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...148149150...Last