BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 149 | Date: 06-Jun-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

શાંત ચિત્તે બેસીને, કર તું હિસાબ જીવનનો

  Audio

shanta chitte besine, kara tum hisaba jivanano

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1985-06-06 1985-06-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1638 શાંત ચિત્તે બેસીને, કર તું હિસાબ જીવનનો શાંત ચિત્તે બેસીને, કર તું હિસાબ જીવનનો
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
આવ્યો હતો ખાલી હાથે, તું આ જગતમાં
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સદા ખટપટ કરી આ જિંદગીમાં તેં પેટ ભરવાની,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સાચો પ્રેમ મેળવ્યો છે, શું તેં આ જગતમાં,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સાચાં-ખોટાં કર્મો કરી, શાંતિ મેળવી શું હૈયામાં,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સમય વેડફ્યો આ જગમાં, કરીને ખોટા વિચારો
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
ના સંતાપ સહી, સતાવ્યાં અનેક જીવન,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
ગ્રહણ કરવા સાર, રચે છે સંજોગ પ્રભુ જીવનમાં,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
ભેગું કરેલું છોડી જાશે, તું આ જીવનમાં,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
https://www.youtube.com/watch?v=ioQu2A_vRJo
Gujarati Bhajan no. 149 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શાંત ચિત્તે બેસીને, કર તું હિસાબ જીવનનો
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
આવ્યો હતો ખાલી હાથે, તું આ જગતમાં
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સદા ખટપટ કરી આ જિંદગીમાં તેં પેટ ભરવાની,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સાચો પ્રેમ મેળવ્યો છે, શું તેં આ જગતમાં,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સાચાં-ખોટાં કર્મો કરી, શાંતિ મેળવી શું હૈયામાં,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સમય વેડફ્યો આ જગમાં, કરીને ખોટા વિચારો
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
ના સંતાપ સહી, સતાવ્યાં અનેક જીવન,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
ગ્રહણ કરવા સાર, રચે છે સંજોગ પ્રભુ જીવનમાં,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
ભેગું કરેલું છોડી જાશે, તું આ જીવનમાં,
શું તેં લીધું, શું તેં દીધું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śāṁta cittē bēsīnē, kara tuṁ hisāba jīvananō
śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ
āvyō hatō khālī hāthē, tuṁ ā jagatamāṁ
śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ
sadā khaṭapaṭa karī ā jiṁdagīmāṁ tēṁ pēṭa bharavānī,
śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ
sācō prēma mēlavyō chē, śuṁ tēṁ ā jagatamāṁ,
śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ
sācāṁ-khōṭāṁ karmō karī, śāṁti mēlavī śuṁ haiyāmāṁ,
śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ
samaya vēḍaphyō ā jagamāṁ, karīnē khōṭā vicārō
śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ
nā saṁtāpa sahī, satāvyāṁ anēka jīvana,
śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ
grahaṇa karavā sāra, racē chē saṁjōga prabhu jīvanamāṁ,
śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ
bhēguṁ karēluṁ chōḍī jāśē, tuṁ ā jīvanamāṁ,
śuṁ tēṁ līdhuṁ, śuṁ tēṁ dīdhuṁ

Explanation in English
Here Kaka (Satguru Devendra Ghia) tell us....
Sit down and think peacefully, and add the accounts of your life.
What did you take and what you give during the course of your life?
You entered this world empty handed.
What did you take and what you give during the course of your life?
You worked like crazy only to fill your stomach.
What did you take and what you give during the course of your life?
Have you managed to earn true love in your life?
What did you take and what you give during the course of your life?
Doing good as well as bad deeds, have you managed to find any peace in this world.
What did you take and what you give during the course of your life?
Wasted a lot of time on continuously thinking about meaningless stuff.
What did you take and what you give during the course of your life?
Did not practice how to deal with personal anguish, but did not hesitate to cause pain to someone else.
What did you take and what you give during the course of your life?
Many situations in our life arise to teach us the lesson necessary for us to learn.
What did you take and what you give during the course of your life?
Everything material you gathered through your life will be left behind.
What did you take and what you give during the course of your life?

First...146147148149150...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall