Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 150 | Date: 07-Jun-1985
જીવનનું ખોલીને કોરું પાનું, મૂકે છે `મા' રોજ તારા હાથમાં
Jīvananuṁ khōlīnē kōruṁ pānuṁ, mūkē chē `mā' rōja tārā hāthamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 150 | Date: 07-Jun-1985

જીવનનું ખોલીને કોરું પાનું, મૂકે છે `મા' રોજ તારા હાથમાં

  Audio

jīvananuṁ khōlīnē kōruṁ pānuṁ, mūkē chē `mā' rōja tārā hāthamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-06-07 1985-06-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1639 જીવનનું ખોલીને કોરું પાનું, મૂકે છે `મા' રોજ તારા હાથમાં જીવનનું ખોલીને કોરું પાનું, મૂકે છે `મા' રોજ તારા હાથમાં

શું લખવું શું ના લખવું, લખજે વિચારીને તું એમાં

ચીતર્યાં કંઈક લખાણ, હવે નથી ઊકલતા તુજ અક્ષરો તેમાં

વણઊકલ્યા એ અક્ષરો ઉકેલવા, પડ્યો છે તું બહુ મૂંઝવણમાં

ઉકેલવાની ઝંઝટ છોડી, ચોખ્ખા કરજે તુજ અક્ષરો જીવનમાં

ઉકેલો ઊકલી જાશે, જ્યાં જાગશે શાંત ભાવ તારા હૈયામાં

રોજ પ્રયત્ન કરતાં, લખાશે ચોખ્ખા અક્ષરો તારા પાનામાં

ચોખ્ખું પાનું જોઈને તારું, નાચી ઊઠશે તુજ હૈયું આનંદમાં

આનંદથી બહેકી જઈને, શિથિલતા ના લાવતો તુજ પ્રયત્નોમાં

પ્રયત્નો જારી રાખજે, અંતે એ પરિણમશે સફળતામાં
https://www.youtube.com/watch?v=GafMwVpS9VQ
Increase Font Decrease Font

જીવનનું ખોલીને કોરું પાનું, મૂકે છે `મા' રોજ તારા હાથમાં

શું લખવું શું ના લખવું, લખજે વિચારીને તું એમાં

ચીતર્યાં કંઈક લખાણ, હવે નથી ઊકલતા તુજ અક્ષરો તેમાં

વણઊકલ્યા એ અક્ષરો ઉકેલવા, પડ્યો છે તું બહુ મૂંઝવણમાં

ઉકેલવાની ઝંઝટ છોડી, ચોખ્ખા કરજે તુજ અક્ષરો જીવનમાં

ઉકેલો ઊકલી જાશે, જ્યાં જાગશે શાંત ભાવ તારા હૈયામાં

રોજ પ્રયત્ન કરતાં, લખાશે ચોખ્ખા અક્ષરો તારા પાનામાં

ચોખ્ખું પાનું જોઈને તારું, નાચી ઊઠશે તુજ હૈયું આનંદમાં

આનંદથી બહેકી જઈને, શિથિલતા ના લાવતો તુજ પ્રયત્નોમાં

પ્રયત્નો જારી રાખજે, અંતે એ પરિણમશે સફળતામાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jīvananuṁ khōlīnē kōruṁ pānuṁ, mūkē chē `mā' rōja tārā hāthamāṁ

śuṁ lakhavuṁ śuṁ nā lakhavuṁ, lakhajē vicārīnē tuṁ ēmāṁ

cītaryāṁ kaṁīka lakhāṇa, havē nathī ūkalatā tuja akṣarō tēmāṁ

vaṇaūkalyā ē akṣarō ukēlavā, paḍyō chē tuṁ bahu mūṁjhavaṇamāṁ

ukēlavānī jhaṁjhaṭa chōḍī, cōkhkhā karajē tuja akṣarō jīvanamāṁ

ukēlō ūkalī jāśē, jyāṁ jāgaśē śāṁta bhāva tārā haiyāmāṁ

rōja prayatna karatāṁ, lakhāśē cōkhkhā akṣarō tārā pānāmāṁ

cōkhkhuṁ pānuṁ jōīnē tāruṁ, nācī ūṭhaśē tuja haiyuṁ ānaṁdamāṁ

ānaṁdathī bahēkī jaīnē, śithilatā nā lāvatō tuja prayatnōmāṁ

prayatnō jārī rākhajē, aṁtē ē pariṇamaśē saphalatāmāṁ
Increase Font Decrease Font

English Explanation:
The divine mother is opening a clean page of your life everyday and putting it in your hands.

What to write and what not to write, you think carefully and then write.

You have scribbled some verses and now you are not able to decipher your own words in it.

You tried a lot to decipher those words, you have become so confused.

Forget trying to decipher those written words; you just try to make the words clearer.

It will automatically be solved when peace will reign in your heart.

When you will see a clean page in your life, your heart will dance with joy.

Don’t be carried away by joy and bring laziness in your efforts.

Keep on doing your efforts; ultimately they will lead to success.
Gujarati Bhajan no. 150 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...148149150...Last