Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4404 | Date: 11-Dec-1992
રહ્યો છે નડતો ને નડતો, રહ્યો બધે ડાફું મારતો, સંભાળ તારા તું ને તો તું
Rahyō chē naḍatō nē naḍatō, rahyō badhē ḍāphuṁ māratō, saṁbhāla tārā tuṁ nē tō tuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4404 | Date: 11-Dec-1992

રહ્યો છે નડતો ને નડતો, રહ્યો બધે ડાફું મારતો, સંભાળ તારા તું ને તો તું

  No Audio

rahyō chē naḍatō nē naḍatō, rahyō badhē ḍāphuṁ māratō, saṁbhāla tārā tuṁ nē tō tuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-12-11 1992-12-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16391 રહ્યો છે નડતો ને નડતો, રહ્યો બધે ડાફું મારતો, સંભાળ તારા તું ને તો તું રહ્યો છે નડતો ને નડતો, રહ્યો બધે ડાફું મારતો, સંભાળ તારા તું ને તો તું

જંપીને ના એ બેસતો રહ્યો છે, અલગ સૂર રહ્યો છે કાઢતો એ તો તારો તું ને તું

ના એક તને થાવા દેતો, રહ્યો છે અલગ વાડો ઊભો એ કરતો, એ તો તારો તું ને તું

જોઈએ તો બધું તો એને, મધ્યમાં સદા ખુદને તો રાખતો, રાખ કાબૂમાં તારા એને તું ને તું

અહંના ઉછાળા તો કદી એ લાવતો, સુખદુઃખના અનુભવ કરાવતો, એ તો તારે તું ને તું

મુક્તિપંથના પ્રવાસીને રહ્યો છે એ માયામાં અટવાવતો, એ તો તારો ને તારો તું ને તું

જન્મ્યો ત્યારથી રહ્યો છે એ તો સાથેને સાથે, રહ્યો છે રાજ કરતો તારા પર તારો એ તું ને તું

કરતો રહ્યો છે જીવનમાં જ્યાં બધું તું ને તું, ઢોળતો રહ્યો છે બીજા પર એને તો તું ને તું

રહ્યો છે પ્રભુ તારામાં ને વિશ્વમાં, થઈ જાજે અને બની જાજે એવો તો તું ને તું

બની ગયો ને જ્યાં એનો થઈ ગયો, પ્રભુમાં સમાવશે ત્યારે તને નાચે એ તું ને તું
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યો છે નડતો ને નડતો, રહ્યો બધે ડાફું મારતો, સંભાળ તારા તું ને તો તું

જંપીને ના એ બેસતો રહ્યો છે, અલગ સૂર રહ્યો છે કાઢતો એ તો તારો તું ને તું

ના એક તને થાવા દેતો, રહ્યો છે અલગ વાડો ઊભો એ કરતો, એ તો તારો તું ને તું

જોઈએ તો બધું તો એને, મધ્યમાં સદા ખુદને તો રાખતો, રાખ કાબૂમાં તારા એને તું ને તું

અહંના ઉછાળા તો કદી એ લાવતો, સુખદુઃખના અનુભવ કરાવતો, એ તો તારે તું ને તું

મુક્તિપંથના પ્રવાસીને રહ્યો છે એ માયામાં અટવાવતો, એ તો તારો ને તારો તું ને તું

જન્મ્યો ત્યારથી રહ્યો છે એ તો સાથેને સાથે, રહ્યો છે રાજ કરતો તારા પર તારો એ તું ને તું

કરતો રહ્યો છે જીવનમાં જ્યાં બધું તું ને તું, ઢોળતો રહ્યો છે બીજા પર એને તો તું ને તું

રહ્યો છે પ્રભુ તારામાં ને વિશ્વમાં, થઈ જાજે અને બની જાજે એવો તો તું ને તું

બની ગયો ને જ્યાં એનો થઈ ગયો, પ્રભુમાં સમાવશે ત્યારે તને નાચે એ તું ને તું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyō chē naḍatō nē naḍatō, rahyō badhē ḍāphuṁ māratō, saṁbhāla tārā tuṁ nē tō tuṁ

jaṁpīnē nā ē bēsatō rahyō chē, alaga sūra rahyō chē kāḍhatō ē tō tārō tuṁ nē tuṁ

nā ēka tanē thāvā dētō, rahyō chē alaga vāḍō ūbhō ē karatō, ē tō tārō tuṁ nē tuṁ

jōīē tō badhuṁ tō ēnē, madhyamāṁ sadā khudanē tō rākhatō, rākha kābūmāṁ tārā ēnē tuṁ nē tuṁ

ahaṁnā uchālā tō kadī ē lāvatō, sukhaduḥkhanā anubhava karāvatō, ē tō tārē tuṁ nē tuṁ

muktipaṁthanā pravāsīnē rahyō chē ē māyāmāṁ aṭavāvatō, ē tō tārō nē tārō tuṁ nē tuṁ

janmyō tyārathī rahyō chē ē tō sāthēnē sāthē, rahyō chē rāja karatō tārā para tārō ē tuṁ nē tuṁ

karatō rahyō chē jīvanamāṁ jyāṁ badhuṁ tuṁ nē tuṁ, ḍhōlatō rahyō chē bījā para ēnē tō tuṁ nē tuṁ

rahyō chē prabhu tārāmāṁ nē viśvamāṁ, thaī jājē anē banī jājē ēvō tō tuṁ nē tuṁ

banī gayō nē jyāṁ ēnō thaī gayō, prabhumāṁ samāvaśē tyārē tanē nācē ē tuṁ nē tuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4404 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...440244034404...Last