BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4404 | Date: 11-Dec-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહ્યો છે નડતો ને નડતો, રહ્યો બધે ડાફું મારતો, સંભાળ તારા તું ને તો તું

  No Audio

Rahyo Che Nadato Ne Nadato, Rahyo Badhe Daphu Marato, Sambhal Tara Tu Ne To Tu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-12-11 1992-12-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16391 રહ્યો છે નડતો ને નડતો, રહ્યો બધે ડાફું મારતો, સંભાળ તારા તું ને તો તું રહ્યો છે નડતો ને નડતો, રહ્યો બધે ડાફું મારતો, સંભાળ તારા તું ને તો તું
જંપીને ના એ બેસતો રહ્યો છે, અલગ સૂર રહ્યો છે કાઢતો એ તો તારો તું ને તું
ના એક તને થાવા દેતો, રહ્યો છે અલગ વાડો ઊભો એ કરતો, એ તો તારો તું ને તું
જોઈએ તો બધું તો એને, મધ્યમાં સદા ખુદને તો રાખતો, રાખ કાબૂમાં તારા એને તું ને તું
અહંના ઉછાળા તો કદી એ લાવતો, સુખદુઃખના અનુભવ કરાવતો, એ તો તારે તું ને તું
મુક્તિપંથના પ્રવાસીને રહ્યો છે એ માયામાં અટવાવતો, એ તો તારો ને તારો તું ને તું
જન્મ્યો ત્યારથી રહ્યો છે એ તો સાથેને સાથે, રહ્યો છે રાજ કરતો તારા પર તારો એ તું ને તું
કરતો રહ્યો છે જીવનમાં જ્યાં બધું તું ને તું, ઢોળતો રહ્યો છે બીજા પર એને તો તું ને તું
રહ્યો છે પ્રભુ તારામાં ને વિશ્વમાં, થઈ જાજે અને બની જાજે એવો તો તું ને તું
બની ગયો ને જ્યાં એનો થઈ ગયો, પ્રભુમાં સમાવશે ત્યારે તને નાચે એ તું ને તું
Gujarati Bhajan no. 4404 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહ્યો છે નડતો ને નડતો, રહ્યો બધે ડાફું મારતો, સંભાળ તારા તું ને તો તું
જંપીને ના એ બેસતો રહ્યો છે, અલગ સૂર રહ્યો છે કાઢતો એ તો તારો તું ને તું
ના એક તને થાવા દેતો, રહ્યો છે અલગ વાડો ઊભો એ કરતો, એ તો તારો તું ને તું
જોઈએ તો બધું તો એને, મધ્યમાં સદા ખુદને તો રાખતો, રાખ કાબૂમાં તારા એને તું ને તું
અહંના ઉછાળા તો કદી એ લાવતો, સુખદુઃખના અનુભવ કરાવતો, એ તો તારે તું ને તું
મુક્તિપંથના પ્રવાસીને રહ્યો છે એ માયામાં અટવાવતો, એ તો તારો ને તારો તું ને તું
જન્મ્યો ત્યારથી રહ્યો છે એ તો સાથેને સાથે, રહ્યો છે રાજ કરતો તારા પર તારો એ તું ને તું
કરતો રહ્યો છે જીવનમાં જ્યાં બધું તું ને તું, ઢોળતો રહ્યો છે બીજા પર એને તો તું ને તું
રહ્યો છે પ્રભુ તારામાં ને વિશ્વમાં, થઈ જાજે અને બની જાજે એવો તો તું ને તું
બની ગયો ને જ્યાં એનો થઈ ગયો, પ્રભુમાં સમાવશે ત્યારે તને નાચે એ તું ને તું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahyō chē naḍatō nē naḍatō, rahyō badhē ḍāphuṁ māratō, saṁbhāla tārā tuṁ nē tō tuṁ
jaṁpīnē nā ē bēsatō rahyō chē, alaga sūra rahyō chē kāḍhatō ē tō tārō tuṁ nē tuṁ
nā ēka tanē thāvā dētō, rahyō chē alaga vāḍō ūbhō ē karatō, ē tō tārō tuṁ nē tuṁ
jōīē tō badhuṁ tō ēnē, madhyamāṁ sadā khudanē tō rākhatō, rākha kābūmāṁ tārā ēnē tuṁ nē tuṁ
ahaṁnā uchālā tō kadī ē lāvatō, sukhaduḥkhanā anubhava karāvatō, ē tō tārē tuṁ nē tuṁ
muktipaṁthanā pravāsīnē rahyō chē ē māyāmāṁ aṭavāvatō, ē tō tārō nē tārō tuṁ nē tuṁ
janmyō tyārathī rahyō chē ē tō sāthēnē sāthē, rahyō chē rāja karatō tārā para tārō ē tuṁ nē tuṁ
karatō rahyō chē jīvanamāṁ jyāṁ badhuṁ tuṁ nē tuṁ, ḍhōlatō rahyō chē bījā para ēnē tō tuṁ nē tuṁ
rahyō chē prabhu tārāmāṁ nē viśvamāṁ, thaī jājē anē banī jājē ēvō tō tuṁ nē tuṁ
banī gayō nē jyāṁ ēnō thaī gayō, prabhumāṁ samāvaśē tyārē tanē nācē ē tuṁ nē tuṁ
First...44014402440344044405...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall