BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4432 | Date: 20-Dec-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

કરે છે માડી જગમાં કેવું તો તું, નથી એ તો કાંઈ સમજાતું

  No Audio

Kare Che Maadi Jagama Kevu To Tu, Nathi E Kai Samajhatu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-12-20 1992-12-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16419 કરે છે માડી જગમાં કેવું તો તું, નથી એ તો કાંઈ સમજાતું કરે છે માડી જગમાં કેવું તો તું, નથી એ તો કાંઈ સમજાતું
લાગે તો જ્યાં સમજાયું, સમજાય ત્યાં તો, નથી કાંઈ સમજાયું
તારી રીત અનોખી, તારા રસ્તા અનોખા, કેમ કરી એ સમજવું
સમજાશે અમને ક્યાંથી જીવનમાં, સમજાવીશ નહીં જો એને તો તું
સરળને સહેલું છે તારે તો બધું, બનાવ ના અઘરૂં એને તો તું
સમજવું તો છે એક તારી પાસે, પ્રેમથી સમજાવીશ એને તો તું
બીજું જગમાં સમજીને તો કરશું શું, એકવાર તો સમજ્યા જ્યાં તને બધું
ભૂલે ના જગમાં કાંઈ તો તું, સમજાવી શકીશ બરાબર એને તો તું
તારી કૃપાથી બને સહેલું સમજવું બધું, જગમાં પહેલાં તો છે તને સમજવું
તું સમજાવીશ ત્યારે બાકી રહેશે શું, જગમાં માડી તને સમજવું ને સમજવું
Gujarati Bhajan no. 4432 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કરે છે માડી જગમાં કેવું તો તું, નથી એ તો કાંઈ સમજાતું
લાગે તો જ્યાં સમજાયું, સમજાય ત્યાં તો, નથી કાંઈ સમજાયું
તારી રીત અનોખી, તારા રસ્તા અનોખા, કેમ કરી એ સમજવું
સમજાશે અમને ક્યાંથી જીવનમાં, સમજાવીશ નહીં જો એને તો તું
સરળને સહેલું છે તારે તો બધું, બનાવ ના અઘરૂં એને તો તું
સમજવું તો છે એક તારી પાસે, પ્રેમથી સમજાવીશ એને તો તું
બીજું જગમાં સમજીને તો કરશું શું, એકવાર તો સમજ્યા જ્યાં તને બધું
ભૂલે ના જગમાં કાંઈ તો તું, સમજાવી શકીશ બરાબર એને તો તું
તારી કૃપાથી બને સહેલું સમજવું બધું, જગમાં પહેલાં તો છે તને સમજવું
તું સમજાવીશ ત્યારે બાકી રહેશે શું, જગમાં માડી તને સમજવું ને સમજવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karē chē māḍī jagamāṁ kēvuṁ tō tuṁ, nathī ē tō kāṁī samajātuṁ
lāgē tō jyāṁ samajāyuṁ, samajāya tyāṁ tō, nathī kāṁī samajāyuṁ
tārī rīta anōkhī, tārā rastā anōkhā, kēma karī ē samajavuṁ
samajāśē amanē kyāṁthī jīvanamāṁ, samajāvīśa nahīṁ jō ēnē tō tuṁ
saralanē sahēluṁ chē tārē tō badhuṁ, banāva nā agharūṁ ēnē tō tuṁ
samajavuṁ tō chē ēka tārī pāsē, prēmathī samajāvīśa ēnē tō tuṁ
bījuṁ jagamāṁ samajīnē tō karaśuṁ śuṁ, ēkavāra tō samajyā jyāṁ tanē badhuṁ
bhūlē nā jagamāṁ kāṁī tō tuṁ, samajāvī śakīśa barābara ēnē tō tuṁ
tārī kr̥pāthī banē sahēluṁ samajavuṁ badhuṁ, jagamāṁ pahēlāṁ tō chē tanē samajavuṁ
tuṁ samajāvīśa tyārē bākī rahēśē śuṁ, jagamāṁ māḍī tanē samajavuṁ nē samajavuṁ
First...44264427442844294430...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall