Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4442 | Date: 24-Dec-1992
જે કાંઈ પણ છે, જે કાંઈ ભી છે, જીવનમાં તો પ્રભુ, છે એ તો તું ને તું
Jē kāṁī paṇa chē, jē kāṁī bhī chē, jīvanamāṁ tō prabhu, chē ē tō tuṁ nē tuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4442 | Date: 24-Dec-1992

જે કાંઈ પણ છે, જે કાંઈ ભી છે, જીવનમાં તો પ્રભુ, છે એ તો તું ને તું

  No Audio

jē kāṁī paṇa chē, jē kāṁī bhī chē, jīvanamāṁ tō prabhu, chē ē tō tuṁ nē tuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-12-24 1992-12-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16429 જે કાંઈ પણ છે, જે કાંઈ ભી છે, જીવનમાં તો પ્રભુ, છે એ તો તું ને તું જે કાંઈ પણ છે, જે કાંઈ ભી છે, જીવનમાં તો પ્રભુ, છે એ તો તું ને તું

કરું વિચાર કરાવે એ તો તું, કરીશ એ તો હું, જે કર્તા એનો તો તું ને તું

જન્મી ભલે કહેવાયો તો હું, રહી અજન્મા તો છે, એ તો જગમાં તું ને તું

રહી ના શકું તો હું, રહીશ, રાખીશ જગમાં મને પ્રભુ, જેવો તો તું ને તું

વ્હાલો ભી તો છે તું, વેરી ભી બની જાય તો તું, બને જગમાં બધું તો તું ને તું

કહું તો બધું, કહે એ તો તું, સાંભળે પણ જગમાં એને તો તું ને તું

જગત ભી તો છે તું, જગકર્તા ભી તો છે તું, છે બધું તો તું, છે તું ને તું

કરે બધું તો તું, કરાવે બધું તો તું, કર્તા બનાવે છે શાને મને તો તું ને તું

દુઃખી તો નથી જ્યાં તું, શાને રહેવા દે છે દુઃખી જગમાં મને તો તું ને તું

મળીશ તો તું મને, મળીશ જ્યારે તને તો હું, છે મુજમાં તો જ્યાં તું ને તું
Increase Font Decrease Font

જે કાંઈ પણ છે, જે કાંઈ ભી છે, જીવનમાં તો પ્રભુ, છે એ તો તું ને તું

કરું વિચાર કરાવે એ તો તું, કરીશ એ તો હું, જે કર્તા એનો તો તું ને તું

જન્મી ભલે કહેવાયો તો હું, રહી અજન્મા તો છે, એ તો જગમાં તું ને તું

રહી ના શકું તો હું, રહીશ, રાખીશ જગમાં મને પ્રભુ, જેવો તો તું ને તું

વ્હાલો ભી તો છે તું, વેરી ભી બની જાય તો તું, બને જગમાં બધું તો તું ને તું

કહું તો બધું, કહે એ તો તું, સાંભળે પણ જગમાં એને તો તું ને તું

જગત ભી તો છે તું, જગકર્તા ભી તો છે તું, છે બધું તો તું, છે તું ને તું

કરે બધું તો તું, કરાવે બધું તો તું, કર્તા બનાવે છે શાને મને તો તું ને તું

દુઃખી તો નથી જ્યાં તું, શાને રહેવા દે છે દુઃખી જગમાં મને તો તું ને તું

મળીશ તો તું મને, મળીશ જ્યારે તને તો હું, છે મુજમાં તો જ્યાં તું ને તું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jē kāṁī paṇa chē, jē kāṁī bhī chē, jīvanamāṁ tō prabhu, chē ē tō tuṁ nē tuṁ

karuṁ vicāra karāvē ē tō tuṁ, karīśa ē tō huṁ, jē kartā ēnō tō tuṁ nē tuṁ

janmī bhalē kahēvāyō tō huṁ, rahī ajanmā tō chē, ē tō jagamāṁ tuṁ nē tuṁ

rahī nā śakuṁ tō huṁ, rahīśa, rākhīśa jagamāṁ manē prabhu, jēvō tō tuṁ nē tuṁ

vhālō bhī tō chē tuṁ, vērī bhī banī jāya tō tuṁ, banē jagamāṁ badhuṁ tō tuṁ nē tuṁ

kahuṁ tō badhuṁ, kahē ē tō tuṁ, sāṁbhalē paṇa jagamāṁ ēnē tō tuṁ nē tuṁ

jagata bhī tō chē tuṁ, jagakartā bhī tō chē tuṁ, chē badhuṁ tō tuṁ, chē tuṁ nē tuṁ

karē badhuṁ tō tuṁ, karāvē badhuṁ tō tuṁ, kartā banāvē chē śānē manē tō tuṁ nē tuṁ

duḥkhī tō nathī jyāṁ tuṁ, śānē rahēvā dē chē duḥkhī jagamāṁ manē tō tuṁ nē tuṁ

malīśa tō tuṁ manē, malīśa jyārē tanē tō huṁ, chē mujamāṁ tō jyāṁ tuṁ nē tuṁ
Gujarati Bhajan no. 4442 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...443844394440...Last