Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4452 | Date: 28-Dec-1992
સંભાળીને રે, સંભાળીને રે, પડશે કરવું તો જીવનમાં, બધું તો સંભાળીને રે
Saṁbhālīnē rē, saṁbhālīnē rē, paḍaśē karavuṁ tō jīvanamāṁ, badhuṁ tō saṁbhālīnē rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4452 | Date: 28-Dec-1992

સંભાળીને રે, સંભાળીને રે, પડશે કરવું તો જીવનમાં, બધું તો સંભાળીને રે

  No Audio

saṁbhālīnē rē, saṁbhālīnē rē, paḍaśē karavuṁ tō jīvanamāṁ, badhuṁ tō saṁbhālīnē rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-12-28 1992-12-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16439 સંભાળીને રે, સંભાળીને રે, પડશે કરવું તો જીવનમાં, બધું તો સંભાળીને રે સંભાળીને રે, સંભાળીને રે, પડશે કરવું તો જીવનમાં, બધું તો સંભાળીને રે

પડશે કરવા જીવનમાં તો, જીવનમાં તો મુસીબતોના તો સામના રે, સંભાળીને રે

લેવા પડશે નિર્ણય તો જીવનમાં, પડશે લેવા જીવનમાં તો સદા રે, સંભાળીને રે

મળશે જીવનમાં તો કંઈક ખાડાને ટેકરા, જીવનમાં પડશે ચાલવું એમાં રે, સંભાળીને રે

પડશે ગોતવા જીવનમાં તો સાથ ને સાથવરા, પડશે ગોતવા એ સાચા રે, સંભાળીને રે

જાગશે મતભેદો ને મતભેદો તો જીવનમાં, પડશે દૂર કરવા સદા એને રે, સંભાળીને રે

કહેવા હોય ઠપકાના તો બે શબ્દો, કહેવા પડશે જીવનમાં તો અન્યને રે, સંભાળીને રે

પડશે મૂકવો તો વિશ્વાસ તો જગમાં, પડશે મૂકવો વિશ્વાસ તો જીવનમાં રે, સંભાળીને રે

કહેવું પડશે જીવનમાં તો સહુ કોઈને, જીવનમાં તો કહેવું પડશે તો સહુને રે, સંભાળીને રે

કરવી છે જ્યાં મુક્તિપંથની રે યાત્રા, મન, વિચાર ને ભાવથી કરવા પડશે કર્મો રે, સંભાળીને રે
View Original Increase Font Decrease Font


સંભાળીને રે, સંભાળીને રે, પડશે કરવું તો જીવનમાં, બધું તો સંભાળીને રે

પડશે કરવા જીવનમાં તો, જીવનમાં તો મુસીબતોના તો સામના રે, સંભાળીને રે

લેવા પડશે નિર્ણય તો જીવનમાં, પડશે લેવા જીવનમાં તો સદા રે, સંભાળીને રે

મળશે જીવનમાં તો કંઈક ખાડાને ટેકરા, જીવનમાં પડશે ચાલવું એમાં રે, સંભાળીને રે

પડશે ગોતવા જીવનમાં તો સાથ ને સાથવરા, પડશે ગોતવા એ સાચા રે, સંભાળીને રે

જાગશે મતભેદો ને મતભેદો તો જીવનમાં, પડશે દૂર કરવા સદા એને રે, સંભાળીને રે

કહેવા હોય ઠપકાના તો બે શબ્દો, કહેવા પડશે જીવનમાં તો અન્યને રે, સંભાળીને રે

પડશે મૂકવો તો વિશ્વાસ તો જગમાં, પડશે મૂકવો વિશ્વાસ તો જીવનમાં રે, સંભાળીને રે

કહેવું પડશે જીવનમાં તો સહુ કોઈને, જીવનમાં તો કહેવું પડશે તો સહુને રે, સંભાળીને રે

કરવી છે જ્યાં મુક્તિપંથની રે યાત્રા, મન, વિચાર ને ભાવથી કરવા પડશે કર્મો રે, સંભાળીને રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

saṁbhālīnē rē, saṁbhālīnē rē, paḍaśē karavuṁ tō jīvanamāṁ, badhuṁ tō saṁbhālīnē rē

paḍaśē karavā jīvanamāṁ tō, jīvanamāṁ tō musībatōnā tō sāmanā rē, saṁbhālīnē rē

lēvā paḍaśē nirṇaya tō jīvanamāṁ, paḍaśē lēvā jīvanamāṁ tō sadā rē, saṁbhālīnē rē

malaśē jīvanamāṁ tō kaṁīka khāḍānē ṭēkarā, jīvanamāṁ paḍaśē cālavuṁ ēmāṁ rē, saṁbhālīnē rē

paḍaśē gōtavā jīvanamāṁ tō sātha nē sāthavarā, paḍaśē gōtavā ē sācā rē, saṁbhālīnē rē

jāgaśē matabhēdō nē matabhēdō tō jīvanamāṁ, paḍaśē dūra karavā sadā ēnē rē, saṁbhālīnē rē

kahēvā hōya ṭhapakānā tō bē śabdō, kahēvā paḍaśē jīvanamāṁ tō anyanē rē, saṁbhālīnē rē

paḍaśē mūkavō tō viśvāsa tō jagamāṁ, paḍaśē mūkavō viśvāsa tō jīvanamāṁ rē, saṁbhālīnē rē

kahēvuṁ paḍaśē jīvanamāṁ tō sahu kōīnē, jīvanamāṁ tō kahēvuṁ paḍaśē tō sahunē rē, saṁbhālīnē rē

karavī chē jyāṁ muktipaṁthanī rē yātrā, mana, vicāra nē bhāvathī karavā paḍaśē karmō rē, saṁbhālīnē rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4452 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...445044514452...Last