BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4459 | Date: 31-Dec-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

જોઈશ જ્યાં તું ઝાઝું, કરીશ વિચાર ઝાઝા, રહીશ અટવાતો ને અટવાતો તું એમાં

  No Audio

Joish Jya Tu Jhajhu, Karish Vichaar Jhajha, Raheesh Atavatone Atavato Tu Ema

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-12-31 1992-12-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16446 જોઈશ જ્યાં તું ઝાઝું, કરીશ વિચાર ઝાઝા, રહીશ અટવાતો ને અટવાતો તું એમાં જોઈશ જ્યાં તું ઝાઝું, કરીશ વિચાર ઝાઝા, રહીશ અટવાતો ને અટવાતો તું એમાં
જ્ઞાનના તેજ ના મૂંઝવશે તને, મૂંઝવશે તને જીવનમાં તારા વિચારોના પડછાયા
હટશે ના જ્યાં એ પડછાયા, કરે ઊભા ડર હૈયાંમાં, રહેશે એ ડરાવતા ને ડરાવતા
પથરાયા તેજે જ્યાં અજવાળા ને અજવાળા, ઊભા રહી ના શકશે ત્યાં પડછાયા
લેશે પડછાયા આકારો હરેક વિચારના, લાગશે ક્યારેક સુંદર તો ક્યારેક બિહામણાં
હશે પડછાયા વિચારોના કદી એવા મોટા, લાગે કેમ કરીને એને તો પહોંચવા
નાંખી દેશે કદી એ એવા અચરજમાં, લાગે ક્યાં હતા અંદર એ તો છુપાયેલાં
રહેતો ના તું દોડતો પડછાયા પાછળ, રાખશે તો એ દોડાવતાં ને દોડાવતાં
રજ માત્રનો ભી વિકાર, કરશે ઊભા એ પડછાયા, પડશે કરવા દૂર તો એને ત્યાં ને ત્યાં
હશે ના કે રહેશે ના પડછાયા, હશે જ્યારે અજવાળા તેજના પૂરા તો પથરાયા
Gujarati Bhajan no. 4459 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જોઈશ જ્યાં તું ઝાઝું, કરીશ વિચાર ઝાઝા, રહીશ અટવાતો ને અટવાતો તું એમાં
જ્ઞાનના તેજ ના મૂંઝવશે તને, મૂંઝવશે તને જીવનમાં તારા વિચારોના પડછાયા
હટશે ના જ્યાં એ પડછાયા, કરે ઊભા ડર હૈયાંમાં, રહેશે એ ડરાવતા ને ડરાવતા
પથરાયા તેજે જ્યાં અજવાળા ને અજવાળા, ઊભા રહી ના શકશે ત્યાં પડછાયા
લેશે પડછાયા આકારો હરેક વિચારના, લાગશે ક્યારેક સુંદર તો ક્યારેક બિહામણાં
હશે પડછાયા વિચારોના કદી એવા મોટા, લાગે કેમ કરીને એને તો પહોંચવા
નાંખી દેશે કદી એ એવા અચરજમાં, લાગે ક્યાં હતા અંદર એ તો છુપાયેલાં
રહેતો ના તું દોડતો પડછાયા પાછળ, રાખશે તો એ દોડાવતાં ને દોડાવતાં
રજ માત્રનો ભી વિકાર, કરશે ઊભા એ પડછાયા, પડશે કરવા દૂર તો એને ત્યાં ને ત્યાં
હશે ના કે રહેશે ના પડછાયા, હશે જ્યારે અજવાળા તેજના પૂરા તો પથરાયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jōīśa jyāṁ tuṁ jhājhuṁ, karīśa vicāra jhājhā, rahīśa aṭavātō nē aṭavātō tuṁ ēmāṁ
jñānanā tēja nā mūṁjhavaśē tanē, mūṁjhavaśē tanē jīvanamāṁ tārā vicārōnā paḍachāyā
haṭaśē nā jyāṁ ē paḍachāyā, karē ūbhā ḍara haiyāṁmāṁ, rahēśē ē ḍarāvatā nē ḍarāvatā
patharāyā tējē jyāṁ ajavālā nē ajavālā, ūbhā rahī nā śakaśē tyāṁ paḍachāyā
lēśē paḍachāyā ākārō harēka vicāranā, lāgaśē kyārēka suṁdara tō kyārēka bihāmaṇāṁ
haśē paḍachāyā vicārōnā kadī ēvā mōṭā, lāgē kēma karīnē ēnē tō pahōṁcavā
nāṁkhī dēśē kadī ē ēvā acarajamāṁ, lāgē kyāṁ hatā aṁdara ē tō chupāyēlāṁ
rahētō nā tuṁ dōḍatō paḍachāyā pāchala, rākhaśē tō ē dōḍāvatāṁ nē dōḍāvatāṁ
raja mātranō bhī vikāra, karaśē ūbhā ē paḍachāyā, paḍaśē karavā dūra tō ēnē tyāṁ nē tyāṁ
haśē nā kē rahēśē nā paḍachāyā, haśē jyārē ajavālā tējanā pūrā tō patharāyā
First...44564457445844594460...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall