BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4482 | Date: 11-Jan-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

હે, વિશ્વેશ્વર વિભુ, તારા ચરણમાં નમી, હું તો તમને નમન કરું

  No Audio

He Vishveshvar Vibhu, Tara Charanama Nami, Hu To Tamane Naman Karu

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1993-01-11 1993-01-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16469 હે, વિશ્વેશ્વર વિભુ, તારા ચરણમાં નમી, હું તો તમને નમન કરું હે, વિશ્વેશ્વર વિભુ, તારા ચરણમાં નમી, હું તો તમને નમન કરું
હે, જગવિધાતા, હે જગનિયંતા, નમાવ મસ્તક, હું તો તમને નમન કરું
હે, પરમપિતા, દયાના દાતા, ભરી ભાવ, હું તો તમને નમન કરું
હે પરમતેજના પ્રદાતા, હે પરમસુખના તો દાતા, સદૈવ હું તો તમને નમન કરું
હે પરમપ્રેમના દાતા, હે પરમ આનંદના દાતા, સદૈવ હું તો તમને નમન કરું
હે કરુણાના કર્તા, હે પરમકૃપાના દાતા, હે જગતપિતા, હું તો તમને નમન કરું
હે ક્ષમાવંતા, હે સમગ્ર શક્તિના દાતા, મન, વચન, ભાવથી, હું તો તમને નમન કરું
હે સર્વદૃષ્ટિના દૃષ્ટા, હે સર્વજ્ઞાનના જ્ઞાતા, સદૈવ હું તો તમને નમન કરું
હે પરમ ઉપકારી, હે સર્વહિતકારી પિતા, સદૈવ હું તો તમને નમન કરું
હે જગકર્તા નથી તમે આવતા કે જાતા, રહો છો બધું કરતા, હું તો તનમે નમન કરું
Gujarati Bhajan no. 4482 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હે, વિશ્વેશ્વર વિભુ, તારા ચરણમાં નમી, હું તો તમને નમન કરું
હે, જગવિધાતા, હે જગનિયંતા, નમાવ મસ્તક, હું તો તમને નમન કરું
હે, પરમપિતા, દયાના દાતા, ભરી ભાવ, હું તો તમને નમન કરું
હે પરમતેજના પ્રદાતા, હે પરમસુખના તો દાતા, સદૈવ હું તો તમને નમન કરું
હે પરમપ્રેમના દાતા, હે પરમ આનંદના દાતા, સદૈવ હું તો તમને નમન કરું
હે કરુણાના કર્તા, હે પરમકૃપાના દાતા, હે જગતપિતા, હું તો તમને નમન કરું
હે ક્ષમાવંતા, હે સમગ્ર શક્તિના દાતા, મન, વચન, ભાવથી, હું તો તમને નમન કરું
હે સર્વદૃષ્ટિના દૃષ્ટા, હે સર્વજ્ઞાનના જ્ઞાતા, સદૈવ હું તો તમને નમન કરું
હે પરમ ઉપકારી, હે સર્વહિતકારી પિતા, સદૈવ હું તો તમને નમન કરું
હે જગકર્તા નથી તમે આવતા કે જાતા, રહો છો બધું કરતા, હું તો તનમે નમન કરું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hē, viśvēśvara vibhu, tārā caraṇamāṁ namī, huṁ tō tamanē namana karuṁ
hē, jagavidhātā, hē jaganiyaṁtā, namāva mastaka, huṁ tō tamanē namana karuṁ
hē, paramapitā, dayānā dātā, bharī bhāva, huṁ tō tamanē namana karuṁ
hē paramatējanā pradātā, hē paramasukhanā tō dātā, sadaiva huṁ tō tamanē namana karuṁ
hē paramaprēmanā dātā, hē parama ānaṁdanā dātā, sadaiva huṁ tō tamanē namana karuṁ
hē karuṇānā kartā, hē paramakr̥pānā dātā, hē jagatapitā, huṁ tō tamanē namana karuṁ
hē kṣamāvaṁtā, hē samagra śaktinā dātā, mana, vacana, bhāvathī, huṁ tō tamanē namana karuṁ
hē sarvadr̥ṣṭinā dr̥ṣṭā, hē sarvajñānanā jñātā, sadaiva huṁ tō tamanē namana karuṁ
hē parama upakārī, hē sarvahitakārī pitā, sadaiva huṁ tō tamanē namana karuṁ
hē jagakartā nathī tamē āvatā kē jātā, rahō chō badhuṁ karatā, huṁ tō tanamē namana karuṁ
First...44764477447844794480...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall