BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4486 | Date: 11-Jan-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

છૂપું છૂપું રહેતો ના તું પ્રભુને, કહેવું હોય તો કહેજે એવી રીતે

  No Audio

Chupu Chupu Raheto Na Tu Prabhune, Kahevu Hoy To Kaheje Evi Rite

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1993-01-11 1993-01-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16473 છૂપું છૂપું રહેતો ના તું પ્રભુને, કહેવું હોય તો કહેજે એવી રીતે છૂપું છૂપું રહેતો ના તું પ્રભુને, કહેવું હોય તો કહેજે એવી રીતે,
   હૈયે પ્રભુને એ પહોંચી જાય
માગતો ના દયા તું પ્રભુ પાસે, માગવું હોય તો માગજે એવી રીતે,
   હૈયું પ્રભુનું તો ડૂબી જાય
મેળવવી હોય તો મેળવજે, નજર પ્રભુ સાથે એવી રીતે, એકબીજા, એકબીજાની નજરમાં સમાઈ જાય
કરવા હોય પ્યાર પ્રભુને, કરજે તું એવી રીતે, હૈયે એની યાદ વિના,
   બીજું કાંઈ યાદ ના રહી જાશે
લેવું હોય તો લેજે, નામ પ્રભુનું તું એવી રીતે,
   શ્વાસે શ્વાસે નામ પ્રભુનું તો લેવાતું જાય
ભાવ ભરવા હોય તો, હૈયે પ્રભુના ભાવ એવા ભરજે,
   હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ભીંજાઈ જાય
કરવી હોય ભક્તિ જો પ્રભુની, કરજે ભક્તિ તું એવી,
   હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ડોલી જાય
જોઈતું હોય કાંઈ તારે પ્રભુ પાસે, કરી દેજે મજબૂર પ્રભુને,
   દેતા દેતા પ્રભુ ના ધરાઈ જાય
કહેવી હોય વાત તારે જો પ્રભુને કહેજે,
   તું એવી રીતે સાંભળતા સાંભળતા ના એ થાકી જાય
બનજે યોગ્ય જીવનમાં તું એવો ને એટલો,
   એવી રીતે તારી મુક્તિના દ્વાર ખુદ પ્રભુ ખોલી જાય
Gujarati Bhajan no. 4486 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છૂપું છૂપું રહેતો ના તું પ્રભુને, કહેવું હોય તો કહેજે એવી રીતે,
   હૈયે પ્રભુને એ પહોંચી જાય
માગતો ના દયા તું પ્રભુ પાસે, માગવું હોય તો માગજે એવી રીતે,
   હૈયું પ્રભુનું તો ડૂબી જાય
મેળવવી હોય તો મેળવજે, નજર પ્રભુ સાથે એવી રીતે, એકબીજા, એકબીજાની નજરમાં સમાઈ જાય
કરવા હોય પ્યાર પ્રભુને, કરજે તું એવી રીતે, હૈયે એની યાદ વિના,
   બીજું કાંઈ યાદ ના રહી જાશે
લેવું હોય તો લેજે, નામ પ્રભુનું તું એવી રીતે,
   શ્વાસે શ્વાસે નામ પ્રભુનું તો લેવાતું જાય
ભાવ ભરવા હોય તો, હૈયે પ્રભુના ભાવ એવા ભરજે,
   હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ભીંજાઈ જાય
કરવી હોય ભક્તિ જો પ્રભુની, કરજે ભક્તિ તું એવી,
   હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ડોલી જાય
જોઈતું હોય કાંઈ તારે પ્રભુ પાસે, કરી દેજે મજબૂર પ્રભુને,
   દેતા દેતા પ્રભુ ના ધરાઈ જાય
કહેવી હોય વાત તારે જો પ્રભુને કહેજે,
   તું એવી રીતે સાંભળતા સાંભળતા ના એ થાકી જાય
બનજે યોગ્ય જીવનમાં તું એવો ને એટલો,
   એવી રીતે તારી મુક્તિના દ્વાર ખુદ પ્રભુ ખોલી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chūpuṁ chūpuṁ rahētō nā tuṁ prabhunē, kahēvuṁ hōya tō kahējē ēvī rītē,
haiyē prabhunē ē pahōṁcī jāya
māgatō nā dayā tuṁ prabhu pāsē, māgavuṁ hōya tō māgajē ēvī rītē,
haiyuṁ prabhunuṁ tō ḍūbī jāya
mēlavavī hōya tō mēlavajē, najara prabhu sāthē ēvī rītē, ēkabījā, ēkabījānī najaramāṁ samāī jāya
karavā hōya pyāra prabhunē, karajē tuṁ ēvī rītē, haiyē ēnī yāda vinā,
bījuṁ kāṁī yāda nā rahī jāśē
lēvuṁ hōya tō lējē, nāma prabhunuṁ tuṁ ēvī rītē,
śvāsē śvāsē nāma prabhunuṁ tō lēvātuṁ jāya
bhāva bharavā hōya tō, haiyē prabhunā bhāva ēvā bharajē,
haiyuṁ prabhunuṁ ēmāṁ tō bhīṁjāī jāya
karavī hōya bhakti jō prabhunī, karajē bhakti tuṁ ēvī,
haiyuṁ prabhunuṁ ēmāṁ tō ḍōlī jāya
jōītuṁ hōya kāṁī tārē prabhu pāsē, karī dējē majabūra prabhunē,
dētā dētā prabhu nā dharāī jāya
kahēvī hōya vāta tārē jō prabhunē kahējē,
tuṁ ēvī rītē sāṁbhalatā sāṁbhalatā nā ē thākī jāya
banajē yōgya jīvanamāṁ tuṁ ēvō nē ēṭalō,
ēvī rītē tārī muktinā dvāra khuda prabhu khōlī jāya
First...44814482448344844485...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall