Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4486 | Date: 11-Jan-1993
છૂપું છૂપું રહેતો ના તું પ્રભુને, કહેવું હોય તો કહેજે એવી રીતે
Chūpuṁ chūpuṁ rahētō nā tuṁ prabhunē, kahēvuṁ hōya tō kahējē ēvī rītē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4486 | Date: 11-Jan-1993

છૂપું છૂપું રહેતો ના તું પ્રભુને, કહેવું હોય તો કહેજે એવી રીતે

  No Audio

chūpuṁ chūpuṁ rahētō nā tuṁ prabhunē, kahēvuṁ hōya tō kahējē ēvī rītē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1993-01-11 1993-01-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16473 છૂપું છૂપું રહેતો ના તું પ્રભુને, કહેવું હોય તો કહેજે એવી રીતે છૂપું છૂપું રહેતો ના તું પ્રભુને, કહેવું હોય તો કહેજે એવી રીતે,

    હૈયે પ્રભુને એ પહોંચી જાય

માગતો ના દયા તું પ્રભુ પાસે, માગવું હોય તો માગજે એવી રીતે,

    હૈયું પ્રભુનું તો ડૂબી જાય

મેળવવી હોય તો મેળવજે, નજર પ્રભુ સાથે એવી રીતે, એકબીજા, એકબીજાની નજરમાં સમાઈ જાય

કરવા હોય પ્યાર પ્રભુને, કરજે તું એવી રીતે, હૈયે એની યાદ વિના,

    બીજું કાંઈ યાદ ના રહી જાશે

લેવું હોય તો લેજે, નામ પ્રભુનું તું એવી રીતે,

    શ્વાસે શ્વાસે નામ પ્રભુનું તો લેવાતું જાય

ભાવ ભરવા હોય તો, હૈયે પ્રભુના ભાવ એવા ભરજે,

    હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ભીંજાઈ જાય

કરવી હોય ભક્તિ જો પ્રભુની, કરજે ભક્તિ તું એવી,

    હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ડોલી જાય

જોઈતું હોય કાંઈ તારે પ્રભુ પાસે, કરી દેજે મજબૂર પ્રભુને,

    દેતા દેતા પ્રભુ ના ધરાઈ જાય

કહેવી હોય વાત તારે જો પ્રભુને કહેજે,

    તું એવી રીતે સાંભળતા સાંભળતા ના એ થાકી જાય

બનજે યોગ્ય જીવનમાં તું એવો ને એટલો,

    એવી રીતે તારી મુક્તિના દ્વાર ખુદ પ્રભુ ખોલી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


છૂપું છૂપું રહેતો ના તું પ્રભુને, કહેવું હોય તો કહેજે એવી રીતે,

    હૈયે પ્રભુને એ પહોંચી જાય

માગતો ના દયા તું પ્રભુ પાસે, માગવું હોય તો માગજે એવી રીતે,

    હૈયું પ્રભુનું તો ડૂબી જાય

મેળવવી હોય તો મેળવજે, નજર પ્રભુ સાથે એવી રીતે, એકબીજા, એકબીજાની નજરમાં સમાઈ જાય

કરવા હોય પ્યાર પ્રભુને, કરજે તું એવી રીતે, હૈયે એની યાદ વિના,

    બીજું કાંઈ યાદ ના રહી જાશે

લેવું હોય તો લેજે, નામ પ્રભુનું તું એવી રીતે,

    શ્વાસે શ્વાસે નામ પ્રભુનું તો લેવાતું જાય

ભાવ ભરવા હોય તો, હૈયે પ્રભુના ભાવ એવા ભરજે,

    હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ભીંજાઈ જાય

કરવી હોય ભક્તિ જો પ્રભુની, કરજે ભક્તિ તું એવી,

    હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ડોલી જાય

જોઈતું હોય કાંઈ તારે પ્રભુ પાસે, કરી દેજે મજબૂર પ્રભુને,

    દેતા દેતા પ્રભુ ના ધરાઈ જાય

કહેવી હોય વાત તારે જો પ્રભુને કહેજે,

    તું એવી રીતે સાંભળતા સાંભળતા ના એ થાકી જાય

બનજે યોગ્ય જીવનમાં તું એવો ને એટલો,

    એવી રીતે તારી મુક્તિના દ્વાર ખુદ પ્રભુ ખોલી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chūpuṁ chūpuṁ rahētō nā tuṁ prabhunē, kahēvuṁ hōya tō kahējē ēvī rītē,

haiyē prabhunē ē pahōṁcī jāya

māgatō nā dayā tuṁ prabhu pāsē, māgavuṁ hōya tō māgajē ēvī rītē,

haiyuṁ prabhunuṁ tō ḍūbī jāya

mēlavavī hōya tō mēlavajē, najara prabhu sāthē ēvī rītē, ēkabījā, ēkabījānī najaramāṁ samāī jāya

karavā hōya pyāra prabhunē, karajē tuṁ ēvī rītē, haiyē ēnī yāda vinā,

bījuṁ kāṁī yāda nā rahī jāśē

lēvuṁ hōya tō lējē, nāma prabhunuṁ tuṁ ēvī rītē,

śvāsē śvāsē nāma prabhunuṁ tō lēvātuṁ jāya

bhāva bharavā hōya tō, haiyē prabhunā bhāva ēvā bharajē,

haiyuṁ prabhunuṁ ēmāṁ tō bhīṁjāī jāya

karavī hōya bhakti jō prabhunī, karajē bhakti tuṁ ēvī,

haiyuṁ prabhunuṁ ēmāṁ tō ḍōlī jāya

jōītuṁ hōya kāṁī tārē prabhu pāsē, karī dējē majabūra prabhunē,

dētā dētā prabhu nā dharāī jāya

kahēvī hōya vāta tārē jō prabhunē kahējē,

tuṁ ēvī rītē sāṁbhalatā sāṁbhalatā nā ē thākī jāya

banajē yōgya jīvanamāṁ tuṁ ēvō nē ēṭalō,

ēvī rītē tārī muktinā dvāra khuda prabhu khōlī jāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4486 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...448344844485...Last