Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4492 | Date: 14-Jan-1993
કોણ આવ્યું ને કોણ ગયું જીવનમાં રે, હિસાબ જે રાખે છે એ તો બધું જાણે છે
Kōṇa āvyuṁ nē kōṇa gayuṁ jīvanamāṁ rē, hisāba jē rākhē chē ē tō badhuṁ jāṇē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4492 | Date: 14-Jan-1993

કોણ આવ્યું ને કોણ ગયું જીવનમાં રે, હિસાબ જે રાખે છે એ તો બધું જાણે છે

  No Audio

kōṇa āvyuṁ nē kōṇa gayuṁ jīvanamāṁ rē, hisāba jē rākhē chē ē tō badhuṁ jāṇē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1993-01-14 1993-01-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16479 કોણ આવ્યું ને કોણ ગયું જીવનમાં રે, હિસાબ જે રાખે છે એ તો બધું જાણે છે કોણ આવ્યું ને કોણ ગયું જીવનમાં રે, હિસાબ જે રાખે છે એ તો બધું જાણે છે

કોણ ક્યારે, કેમ ને શું કરશે, એ તો જે જાણે છે બદલી એને એ તો શકે છે

થાતે શું અને થયું કેમ, જેને એની તો ખબર છે, ના એને કોઈ છેતરી શકે છે

સંકલ્પથી ને ઇચ્છાથી જે જગને ચલાવે છે, પ્રેમને ભાવ તો એને તો બાંધે છે

દુઃખ દર્દ જગના દૂર તો જે કરે છે, ના દુઃખ દર્દ જગમાં તો એને સતાવે છે

ના કાંઈ એ તો માંગે છે, જે દેતાને દેતા આવે છે, જગમાં બધું એ તો જાણે છે

જગમાં સહુને તો જે સાંચવે છે, ના દૂર કરી એ તો જાયે છે, બધું એ તો જાણે છે

હિસાબ સહુના કર્મના જેની પાસે છે, સત્તા જેની પાસે છે, માફી એ તો આપી શકે છે

ના વેર તો એને કોઈની સાથે છે, પ્રેમની ધારા જે વહાવે છે, બધું પૂરું એ તો પાડે છે

જે સદા મુક્ત અને મુક્ત રહ્યાં છે જગમાં, મુક્તિ તો સહુને એ તો આપી શકે છે
View Original Increase Font Decrease Font


કોણ આવ્યું ને કોણ ગયું જીવનમાં રે, હિસાબ જે રાખે છે એ તો બધું જાણે છે

કોણ ક્યારે, કેમ ને શું કરશે, એ તો જે જાણે છે બદલી એને એ તો શકે છે

થાતે શું અને થયું કેમ, જેને એની તો ખબર છે, ના એને કોઈ છેતરી શકે છે

સંકલ્પથી ને ઇચ્છાથી જે જગને ચલાવે છે, પ્રેમને ભાવ તો એને તો બાંધે છે

દુઃખ દર્દ જગના દૂર તો જે કરે છે, ના દુઃખ દર્દ જગમાં તો એને સતાવે છે

ના કાંઈ એ તો માંગે છે, જે દેતાને દેતા આવે છે, જગમાં બધું એ તો જાણે છે

જગમાં સહુને તો જે સાંચવે છે, ના દૂર કરી એ તો જાયે છે, બધું એ તો જાણે છે

હિસાબ સહુના કર્મના જેની પાસે છે, સત્તા જેની પાસે છે, માફી એ તો આપી શકે છે

ના વેર તો એને કોઈની સાથે છે, પ્રેમની ધારા જે વહાવે છે, બધું પૂરું એ તો પાડે છે

જે સદા મુક્ત અને મુક્ત રહ્યાં છે જગમાં, મુક્તિ તો સહુને એ તો આપી શકે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōṇa āvyuṁ nē kōṇa gayuṁ jīvanamāṁ rē, hisāba jē rākhē chē ē tō badhuṁ jāṇē chē

kōṇa kyārē, kēma nē śuṁ karaśē, ē tō jē jāṇē chē badalī ēnē ē tō śakē chē

thātē śuṁ anē thayuṁ kēma, jēnē ēnī tō khabara chē, nā ēnē kōī chētarī śakē chē

saṁkalpathī nē icchāthī jē jaganē calāvē chē, prēmanē bhāva tō ēnē tō bāṁdhē chē

duḥkha darda jaganā dūra tō jē karē chē, nā duḥkha darda jagamāṁ tō ēnē satāvē chē

nā kāṁī ē tō māṁgē chē, jē dētānē dētā āvē chē, jagamāṁ badhuṁ ē tō jāṇē chē

jagamāṁ sahunē tō jē sāṁcavē chē, nā dūra karī ē tō jāyē chē, badhuṁ ē tō jāṇē chē

hisāba sahunā karmanā jēnī pāsē chē, sattā jēnī pāsē chē, māphī ē tō āpī śakē chē

nā vēra tō ēnē kōīnī sāthē chē, prēmanī dhārā jē vahāvē chē, badhuṁ pūruṁ ē tō pāḍē chē

jē sadā mukta anē mukta rahyāṁ chē jagamāṁ, mukti tō sahunē ē tō āpī śakē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4492 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...448944904491...Last