BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4493 | Date: 14-Jan-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

એ તો મારું નથી, એ તો મારું નથી (2)

  No Audio

E To Maru Nathi, E To Maru Nathi

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1993-01-14 1993-01-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16480 એ તો મારું નથી, એ તો મારું નથી (2) એ તો મારું નથી, એ તો મારું નથી (2)
મન મારું તો મારું નથી, જે મારા હાથમાં તો નથી, એ તો મારું નથી
જે સતાવી મને તો રહ્યું છે, જે મારા કહ્યામાં નથી, જગમાં એ તો મારું નથી
ધાર્યું એનું એ તો કરતું રહ્યું, મારું ધાર્યું જે કરતું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
જે સાથે રહેવા છતાં, સાથે રહ્યું નથી, છટક્યા વિના રહ્યું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
જે સમજાવ્યું છતાં સમજતું નથી, સ્વભાવ બદલી જે શક્તું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
જે દેખાતું નથી, શક્તિમાં ઊતરતું નથી, એના ભરોસે રહી શકાતું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
કરશો ક્યારે શું કહી શકાતું નથી, હાથમાં તો એ રહી શક્તું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
જનમોજનમના સબંધ લક્ષ્યમાં જે રાખતું નથી, જે બદલાયું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
કોઈ બાંધે તોયે બંધાતું નથી, ફેરવ્યા વિના એ રહ્યું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
તોયે કહેવું પડે છે મન તો મારું છે, પણ મારા કહ્યાંમાં રહ્યું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
Gujarati Bhajan no. 4493 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એ તો મારું નથી, એ તો મારું નથી (2)
મન મારું તો મારું નથી, જે મારા હાથમાં તો નથી, એ તો મારું નથી
જે સતાવી મને તો રહ્યું છે, જે મારા કહ્યામાં નથી, જગમાં એ તો મારું નથી
ધાર્યું એનું એ તો કરતું રહ્યું, મારું ધાર્યું જે કરતું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
જે સાથે રહેવા છતાં, સાથે રહ્યું નથી, છટક્યા વિના રહ્યું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
જે સમજાવ્યું છતાં સમજતું નથી, સ્વભાવ બદલી જે શક્તું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
જે દેખાતું નથી, શક્તિમાં ઊતરતું નથી, એના ભરોસે રહી શકાતું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
કરશો ક્યારે શું કહી શકાતું નથી, હાથમાં તો એ રહી શક્તું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
જનમોજનમના સબંધ લક્ષ્યમાં જે રાખતું નથી, જે બદલાયું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
કોઈ બાંધે તોયે બંધાતું નથી, ફેરવ્યા વિના એ રહ્યું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
તોયે કહેવું પડે છે મન તો મારું છે, પણ મારા કહ્યાંમાં રહ્યું નથી, એ તો કાંઈ મારું નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ē tō māruṁ nathī, ē tō māruṁ nathī (2)
mana māruṁ tō māruṁ nathī, jē mārā hāthamāṁ tō nathī, ē tō māruṁ nathī
jē satāvī manē tō rahyuṁ chē, jē mārā kahyāmāṁ nathī, jagamāṁ ē tō māruṁ nathī
dhāryuṁ ēnuṁ ē tō karatuṁ rahyuṁ, māruṁ dhāryuṁ jē karatuṁ nathī, ē tō kāṁī māruṁ nathī
jē sāthē rahēvā chatāṁ, sāthē rahyuṁ nathī, chaṭakyā vinā rahyuṁ nathī, ē tō kāṁī māruṁ nathī
jē samajāvyuṁ chatāṁ samajatuṁ nathī, svabhāva badalī jē śaktuṁ nathī, ē tō kāṁī māruṁ nathī
jē dēkhātuṁ nathī, śaktimāṁ ūtaratuṁ nathī, ēnā bharōsē rahī śakātuṁ nathī, ē tō kāṁī māruṁ nathī
karaśō kyārē śuṁ kahī śakātuṁ nathī, hāthamāṁ tō ē rahī śaktuṁ nathī, ē tō kāṁī māruṁ nathī
janamōjanamanā sabaṁdha lakṣyamāṁ jē rākhatuṁ nathī, jē badalāyuṁ nathī, ē tō kāṁī māruṁ nathī
kōī bāṁdhē tōyē baṁdhātuṁ nathī, phēravyā vinā ē rahyuṁ nathī, ē tō kāṁī māruṁ nathī
tōyē kahēvuṁ paḍē chē mana tō māruṁ chē, paṇa mārā kahyāṁmāṁ rahyuṁ nathī, ē tō kāṁī māruṁ nathī
First...44914492449344944495...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall